IMG 7847

Velkommen til vår nye kollega

Da Tanja Omvik startet opp som nasjonal koordinator for Ressursvenner i N.K.S., fikk vi en ny kollega i Oslo Sanitetsforening. Vi ønsker Tanja lykke til i sin nye jobb, og ønsker vår nye koordinator Eline Dahlgren Letzig hjertelig velkommen hit til oss.

IMG 20171013 135055 1

Eline kommer fra Hammerfest og er 30 år. Hun har bodd i Oslo i 14 år, og er utdannet sosiolog med en videreutdanning i seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv, vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk. Eline har jobbet på Oslo krisesenter de siste årene.

Vi spør Eline hvorfor hun tenker at prosjektet «Ressursvenner – guider til ny giv» er viktig. «Prosjektet er viktig fordi det er mangel på tilbud til kvinner og barn i den fasen hvor de skal reetableres i samfunnet etter å ha levd i voldelige relasjoner. Mange har måttet bryte med hele eller deler av sitt nettverk, og kan dermed oppleve å føle seg ensom og alene. For å prøve og forhindre at kvinnene ikke går tilbake til voldsutøver i denne perioden, ønsker vi å styrke dem med å gi dem en ressursvenn som kan være med på å trygge og styrke den nye tilværelsen.» Videre sier Eline at hun føler seg privilegert som får lov å være med på å hjelpe og gjøre en endring for hver enkelt kvinne som får en ressursvenn. «Jeg liker at jeg kan være med å gjøre en forskjell for noen som trenger det, og at jeg kan bidra til at temaet «vold i nære relasjoner» blir kjent for flere. Jeg møter hele tiden nye utfordringer som jeg kan ta lærdom av, og som bidrar til utvikling av min kunnskap om temaet.»

Vi spør Eline hva som engasjerer henne av Sanitetsforeningens arbeid. «Sanitetsforeningen har mange gode prosjekter. Jeg er et menneske som ønsker å hjelpe andre og ser derfor nytten i alle prosjektene som sanitetsforeningen har. Vi hjelper mange mennesker i ulike livssituasjoner, og det er nettopp det som er så fint. For da når vi ut til flere, med ulike behov.»

Vi i administrasjonen er glade for å ha Eline med på laget.
Ønsk henne hjertelig velkommen!