Konsert

Velkommen til høstkonsert i Solskinnsveien

Velkommen til konsert i Solskinnsveien 12 torsdag 4. oktober kl. 18.30-20.30. Denne kvelden har vi invitert gitarist Haldor Røyne, som spiller hardingfeleslåtter på akustisk gitar.

Gitaristen Haldor Røyne har de siste årene vært å se på scenen sammen med artister som Frida Ånnevik, Daniel Kvammen og Ingebjørg Bratland. I tillegg kom han nylig ut med sin egen soloplate, hvor han tolker bestefarens hardingfeleslåtter på gitar. Dette er både vakkert og stemningsfullt.

 

haldor

NB! Påmelding innen 1. oktober til oslo.sanitetsforening@osf.no, eller på tlf. 23 22 21 10.

Ikke nøl med å melde deg på til denne kvelden. Arrangementet er åpent for alle. Gratis inngang for medlemmer av OSF. Kr. 100 for ikke-medlem.

Velkommen til en hyggelig kveld!

iStock lese

Bli lesevenn!

Vil du glede voldsutsatte barn? Vi søker nå deg som ønsker å lese for barnegrupper på krisesenter.

De frivillige må delta på et tre timers kurs om barn som har levd med vold i nære relasjoner. Det vil deretter settes opp en rotasjon slik at alle har faste lørdager. Veiledning og temakvelder tilbys til de frivillige.

I samarbeid med Oslo krisesenter setter vi opp et nytt kurs for deg som ønsker å bli lesevenn. Vi kommer tilbake med dato og tidspunkt for kurset. Ta gjerne kontakt med may.holen@osf.no for mer informasjon.

Påmelding til: pamelding@osf.no / 23 22 21 12

bF

Sisterhood 4-ever

Siden 2012 har OSF drevet Sisterhood i Solskinnsveien – et tilbud til ungdomsskolejenter fra skolene Hovseter, Ris og Majorstua. Jentegruppen ledes av to voksne gruppeledere, med treff hver tirsdags ettermiddag. Treffene starter alltid med et felles måltid, før de snakker sammen om ting som opptar dem i hverdagen. Kropp, skole, sosiale media, seksualitet, vennskap, mobbing, stress, press og fremtid er blant temaer som gjerne tas opp i løpet av det året jentene er sammen. I tillegg tar vi med oss jentene på ulike aktiviteter, der vi har fokus på mestring spesielt. Maling, yoga, dans og matlaging er noe av det som vil stå på programmet for i år.

I år som i fjor har interessen for å være med på Sisterhood vært stor, og gruppen er fulltallig. 12 engasjerte jenter har hittil møttes to kvelder på vårt koselige jenteloft. Så langt har vi brukt tid på «bli kjent-leker», og å snakke om vennskap, jenter, tillit og respekt. Det er en flott gjeng, som viser seg å være full av kreativitet og gode ideer – noe også våre nyeste bilder på Instagram vil bekrefte. Ble du nysgjerrig? Gå inn på Sisterhood sin Instagram-profil: osfsisters.

Vi i OSF er glad for at Sisterhood nå er tatt inn som en basisaktivitet i N.K.S. Dette er et viktig tilbud, som vi mener de aller fleste ungdomsjenter vil ha et utbytte av å være med på. Så – heia Sisterhood!

pexels photo 1449058

HALLOWEEN

Velkommen til årets Halloween fest i Solskinnsveien 12 på Smestad.

Torsdag 1. november fra kl.17.00 – kl.19.00 er det Halloweenfest!

Det vil bli servert pizza og kaker, vi har leker for barna og vi oppfordrer alle til å kle seg ut.

Vi har begrenset antall plasser, så meld deg på i dag – dette vil du ikke gå glipp av.

Det er gratis inngang og åpent for alle.

Påmelding innen fredag 26. oktober på tlf. 23 22 21 10 eller til oslo.sanitetsforening@osf.no.

 

 

 

Rød knapp med justisministeren web size

Rød knapp-kampanjen Stopp vold mot kvinner!

I dag har sanitetskvinnene med justisminister Tor Mikkel Wara delt ut røde knapper på Nationaltheatret. Mange hundre tusen nordmenn bærer den røde knappen som et symbol på at arbeid mot vold mot kvinner er viktig. Vi håper du også gjør det.

Norske Kvinners Sanitetsforening tok i 2012 initiativ til en aksjon for at bekjempelse av vold mot kvinner skal settes høyt på den politiske agenda. Med oss på laget inviterte vi flere organisasjoner fra det sivile samfunn. Med ulike utgangspunkt samlet vi oss bak et felles mål: å mobilisere til et folkekrav om nulltoleranse for vold mot kvinner.

Hver fjerde kvinne har vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold i Norge viser en undersøkelse gjennomført av NIBR og NTNU i 2005. Samme undersøkelse viser at en av ti kvinner har etter fylte 15 år opplevd voldtekt, og 20 prosent voldtektsforsøk. I 2014 kom den andre omfangs undersøkelsen på vold og voldtekt i Norge utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Denne viser at like mange menn (16,3 prosent) som kvinner (14,4 prosent) rapporterte mindre alvorlig partnervold noen gang i livet (kløpet, klort, lugget eller slått med flat hånd) (NKVTS 2014). Flere kvinner (8,2 prosent) enn menn (1,9 prosent) hadde vært utsatt for alvorlig vold fra partner (sparket, tatt kvelertak på, banket opp). 2/3 av både kvinner og menn som var utsatt for alvorlig vold fra partner var også utsatt for kontrollerende atferd fra partner. Samme undersøkelse viser at forekomsten av voldtekt noen gang i løpet av livet var 9,4 prosent hos kvinner og 1,1 prosent hos menn. Halvparten (49 prosent) av kvinnene som rapporterte voldtekt hadde opplevd voldtekt før fylte 18 år. Få kvinner utsatt for voldtekt var til medisinsk undersøkelse eller behandling i den første tida etterpå (11 prosent). Nesten en tredjedel (29 prosent) hadde aldri fortalt om voldtekten til noen andre. Mange utsettes for flere typer overgrep i barndom. Utsatte unge bærer med seg stor forhøyet risiko videre i livet. Menn og kvinner like utsatt for partnervold, men kvinner utsettes for den alvorligste og langvarige volden. Vold og overgrep holdes skjult, og er knyttet til skam og skyld. Mange snakker aldri om det.

Politiets statistikk

Mishandling i nære relasjoner

Tall fra politiets rapport om anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling (STRASAK) viser at det i 2017 ble registrert 3 729  anmeldelser totalt for mishandling i nære relasjoner. Antallet anmeldelser for mishandling i nære relasjoner økte med 8,1 % fra 2016 til 2017, en økning på 279 anmeldelser.

Økningen skyldes formentlig en avdekking av mørketall og ikke en reel økning, og er derfor en ønsket utvikling. Det har vært økt oppmerksomhet mot mishandling i nære relasjoner. Den økte oppmerksomheten kan ha bidratt til at flere ønsker å anmelde mishandlingen.

Hoveddelen av anmeldelsene omfatter mishandling med kropps-krenkelse. I 2017 utgjorde disse 89 prosent av anmeldelsene innen lovbruddskategorien mishandling i nære relasjoner (3 315 av 3 729). Mishandling med kropps-krenkelse økte med 8,4 prosent fra 2016 til 2017 (3 057 til 3 315 anmeldelser). Antallet anmeldelser for mishandling uten kropps-krenkelse steg kun minimalt fra 2016 til 2017 (393 til 414 anmeldelser).

Kilde: STRASAK(2017):Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017

Hjelp oss, bær den røde knappen. Volden må stoppes!

Klverelementer2

Sanitetskvinnenes uke

Uke 39 er Sanitetskvinnenes uke. I samarbeid med N.K.S. Oslo fylke inviterer både Høybråten-, Bygdøy-, Frognerparken- og Østensjø sanitetsforening til foredrag denne uken. Skjønnhetstyranniet, barndommens betydning, mangfold i byen vår og forskning på kvinnehelse er temaer som vil bli tatt opp og diskutert. For mer informasjon om disse arrangementene, trykk deg inn på vedlagte linker.

Velkommen!

NKS Oslo ny

2069_plakat_a Høybråten
2069_plakat_Bygdøy_b
2069_plakat_Frognerparken
2069_plakat_Østensjø_a