bF

Sisterhood 4-ever

Siden 2012 har OSF drevet Sisterhood i Solskinnsveien – et tilbud til ungdomsskolejenter fra skolene Hovseter, Ris og Majorstua. Jentegruppen ledes av to voksne gruppeledere, med treff hver tirsdags ettermiddag. Treffene starter alltid med et felles måltid, før de snakker sammen om ting som opptar dem i hverdagen. Kropp, skole, sosiale media, seksualitet, vennskap, mobbing, stress, press og fremtid er blant temaer som gjerne tas opp i løpet av det året jentene er sammen. I tillegg tar vi med oss jentene på ulike aktiviteter, der vi har fokus på mestring spesielt. Maling, yoga, dans og matlaging er noe av det som vil stå på programmet for i år.

I år som i fjor har interessen for å være med på Sisterhood vært stor, og gruppen er fulltallig. 12 engasjerte jenter har hittil møttes to kvelder på vårt koselige jenteloft. Så langt har vi brukt tid på «bli kjent-leker», og å snakke om vennskap, jenter, tillit og respekt. Det er en flott gjeng, som viser seg å være full av kreativitet og gode ideer – noe også våre nyeste bilder på Instagram vil bekrefte. Ble du nysgjerrig? Gå inn på Sisterhood sin Instagram-profil: osfsisters.

Vi i OSF er glad for at Sisterhood nå er tatt inn som en basisaktivitet i N.K.S. Dette er et viktig tilbud, som vi mener de aller fleste ungdomsjenter vil ha et utbytte av å være med på. Så – heia Sisterhood!