iStock lese

Bli lesevenn!

Vil du glede voldsutsatte barn? Vi søker nå deg som ønsker å lese for barnegrupper på krisesenter.

De frivillige må delta på et tre timers kurs om barn som har levd med vold i nære relasjoner. Det vil deretter settes opp en rotasjon slik at alle har faste lørdager. Veiledning og temakvelder tilbys til de frivillige.

I samarbeid med Oslo krisesenter setter vi opp et nytt kurs for deg som ønsker å bli lesevenn. Vi kommer tilbake med dato og tidspunkt for kurset. Ta gjerne kontakt med may.holen@osf.no for mer informasjon.

Påmelding til: pamelding@osf.no / 23 22 21 12