Anne Lise

Medlemsmøtet «Vreden med skjeden»

Oslo Sanitetsforening holdt sitt andre digitale medlemsmøte den 19. mai, og tema denne gangen var «vulva», de ytre kjønnsorganene hos kvinner. Anne Lise Helgesen, spesialist i hud- og veneriske sykdommer, holdt et engasjerende og sterkt innlegg om vulvasykdommer.

10-15% av alle kvinner vil få en vulvasykdom i løpet av livet. I tillegg antas det at det er store mørketall.

Lidelsen er stor blant mange, og livet blir svært hemmet som en konsekvens av sykdommen. Dessverre er behandlingstilbudet svært redusert, og i Oslo-regionen er det kun 40% stilling (fordelt på flere leger) som hjelper de kvinnene som blir henvist. Ventetiden er derfor svært lang for å få plass på vulvaklinikken i Oslo, og det er kun spesialister som kan henvise til klinikken. Kvinnene som bli henvist får kun en konsultasjon på 45 minutter med legen.

30% av alle kvinner har smerter ved samleie – eller som Anne Lise Helgesen formulerte det: “Dårlig sex for menn  betyr uteblitt orgasme, dårlig sex  for kvinner betyr smerter.»

Noen opplever det som vanskelig å være i et forhold, og single kvinner opplever det som vanskelig å gå inn i et forhold, som en følge av dette. Det kan være vanskelig å være partner til kvinner med slike sykdommer – og kunnskap trengs også til pårørende.

For oss som fulgte foredraget og så bildene av konsekvenser av sykdommer som atopiske eksem, psoriasis, Lichen sclerosus  og Erosiv lichen planus, så er det lett å forstå at disse sykdommene er smertefulle og ødelegger livskvaliteten. Særlig når sykdommene i seg selv ikke lar seg kurere, men at man  kun kan lindre symptomer.

Det finnes andre alvorlige og smertefulle tilstander i underlivet som er mulige å behandle. Dessverre er kunnskapen liten hos leger og gynekologer, og derfor får noen kvinner ingen eller feil behandling, og må leve med smertene.

Informasjon og kunnskap er nødvendig for å skape forståelse for sykdommene og behandlingen. Anne Lise Helgesen er derfor en av stifterne bak vulva.no som gir informasjon både til pasienter og helsepersonell. I tillegg så arrangeres det kurs. I 2020 ble det startet en egen pasientforening som heter Vulvodyniforeningen. Ettersom sykdommer i vulva er tabubelagt er det få kvinner som ønsker å stå frem med lidelsen, og det er vanskelig å bli hørt av politikere og andre som kan gi midler til å øke antall klinikker i Norge.

Anne Lise Helgesen har arbeidet med disse sykdommene siden 2003, og i løpet av disse årene har det vært liten utvikling i økonomisk støtte til å opprette nye vulvaklinikker. På direkte spørsmål fra en av medlemmene så sa hun seg enig i at det sannsynligvis hadde vært enklere å få støtte til dette arbeidet om det hadde vært en sykdom som i stor grad rammer menn.

little girl having fun with toys 3661283

Ledig stilling som HSF-koordinator

En av våre koordinatorer slutter for å gå videre til nye utfordringer, så vi søker DEG som ønsker å jobbe med familier og barn i vårt Home-Start tilbud.

Dette er en spennende stilling for deg som ønsker å være en forskjell for familier og barn i en utfordrende situasjon. Arbeidet er selvstendig og det stilles krav til selvledelse og gode samarbeidsevner.

Stillingen er 50%.

Vi ønsker kun søknader sendt inn via annonsen på finn.no
https://www.finn.no/job/parttime/ad.html?finnkode=218167560

Les annonsen, og ta gjerne kontakt med koordinator Ellen Margrethe Mohn Arentz-Hansen (ellen.margrethe@osf.no) eller daglig leder May Holen (may.holen@osf.no) ved spørsmål.

Stillingens hovedansvar:

Følge opp Home-Start Familiekontakten i tre bydeler i Oslo
Rekruttere nye frivillige / familiekontakter
Holde forberedelseskurs for nye familiekontakter
Veilede familiekontaktene, både en til en og i gruppe
Ivareta eksisterende familiekontakter
Ivareta familiene som henvender seg til Oslo Sanitetsforening på en god måte
Markedsføring og informasjonsarbeid for tilbudet i samarbeid med andre ansatte
Samarbeid med ressursgruppa for aktiviteten
Samarbeide med HSF Norge
Delta og gjennomføre ulike arrangementer i Oslo Sanitetsforening
Gjøre andre arbeidsoppgaver etter pålegg fra daglig leder

Utdannelse/erfaring:

3-årig høgskoleutdanning innen helsefag, sosialfag eller pedagogikk.
Erfaring fra barnefamilier
Ønskelig med erfaring fra frivillig arbeid

Egenskaper / kompetanse:

Stillingen setter særlige krav til selvstendighet og evne til initiativ. Vi ser etter en person som er tydelig og kan sette grenser, men samtidig har evner til å motivere og dyktiggjøre andre. God formidlingsevne, og evne til å skape og vedlikeholde relasjoner vektlegges.

Vi krever høy etisk standard, og er opptatt av kvalitetssikring. Koordinator må kunne gi veiledning og vise evne til refleksjon rundt egne og andres verdier og holdninger. Vi forventer interesse for fag og evne til å holde seg oppdatert innen relevant felt.

Kjennskap til politiske prosesser og det politiske landskapet i kommunen teller positivt.

Digital kompetanse, fortrolig med sosiale medier som verktøy

Personlig egnethet vektlegges, og politiattest må fremlegges.

Vi kan tilby:

Meningsfulle arbeidsoppgaver
Mulighet for faglig påfyll og utvikling
Et nært samarbeid med andre ansatte i Oslo Sanitetsforening, særlig med annen koordinator med samme ansvarsområde.
Det er landsomfattende nettverk med andre HSF koordinatorer med høyt engasjement og kompetanse, med faste møteplasser.
Stillingen lønnes ihht tariffavtale.
Vi har fleksitidsordning.
Arbeidets art tilsier at den som ansettes må være fleksibel og tilgjengelig for frivillige. Arbeid på kveldstid, ved kurskvelder, arrangementer o.l., må påregnes. B9A4258