Klverelementer2

Fylkesårsmøtet 29. april

Innbydelsen gjelder alle medlemmer i Oslo foreningene. Vi ønsker stor deltagelse.
Representanter fra Kuben aktivitetssenter, Tåsen seniorsenter og N.K.S. Grefsenlia AS er også velkommen til å delta.

Det vil bli enkel servering og utlodning. Er det noen med allergier, gi beskjed ved påmelding.
Sakspapirer blir delt ut til alle på årsmøtet og sendes ut pr. mail i forkant av møtet.

Påmelding til may.holen@osf.no innen 23. april.

Møtested er Kuben aktivitetssenter, Kjelsåsveien 114, 0491 Oslo.

Vi ser fram i mot en hyggelig ettermiddag på årsmøtet.

iStock 1132161720

Når strikking blir noe større og meningsfylt!

Ullevål sykehus har omkring 1500 innleggelser på nyfødtintensiv avdeling hvert år. Her behandles nyfødte med et stort spekter av tilstander. Dette strekker seg fra svært for tidlig fødte barn ned til uke 23, til kritisk syke terminfødte barn. En gruppe frivillige i OSF har over en lengre periode produsert håndstrikkede tepper og plagg til barna på nyfødtintensiv avdeling ved Ullevål sykehus. Dette er strikk med mening!

Gruppen møtes i Solskinnsveien 12 på Smestad hver første tirsdag i måneden, fra kl. 17.00-19.30. Dette er en fin møteplass, med rom for alle! Oslo Sanitetsforening står for garn og enkel servering.

Ønsker du å bli med? Ta kontakt med oss på tlf. 23 22 21 10, eller send oss en mail: oslo.sanitetsforening@osf.no.

konferanse

KROPPspress

Den nasjonale likestillingskonferanse 2019 fant sted på Thon Hotel Opera mandag 4. mars. Temaet dette året var KROPP Press og stress for barn og unge? Et tema som er høyest aktuelt i dag!

Kroppspress er noe svært mange unge opplever – både gutter og jenter. Gjennom blant annet reklame og sosiale medier eksponeres vi daglig for uendelig mange bilder av «det perfekte». Dagens samfunn har faktisk blitt så kroppsfikserte, at selv barn langt ned i barneskolealder har begynt å tenke på hvordan kroppen deres ser ut. Under gårsdagens konferanse kunne Helsesista fortelle om en tenåringsgutt som var bekymret for sin lillebror på 8 år, som følte seg tjukk og derfor ville klippe av seg fettet på magen. Slike historier er skremmende!

Gårsdagens konferanse belyste hvor viktig det er at vi voksne har gode holdninger, og at vi viser oss som sunne rollemodeller for barna våre. Vi må framsnakke oss selv, så vel som andre! Og i dette ligger det også at vi må anerkjenne at vi mennesker SKAL være forskjellige – at det er mangfold som er normalen! Som Trine Skei Grande så fint sa det under sin åpningstale: Vi skal være fri til å være akkurat den vi er, i akkurat den kroppen vi er!

Dagens kroppsidealer skaper et umenneskelig press på noe som for de aller fleste vil være helt uoppnåelig! Dette må vi gjøre noe med! Under gårsdagens panelsamtale mellom journalist i VG Morten Hegseth, leder av Press Mina Vinje, styremedlem i Unge funksjonshemmede Guro Helene Sørdalen og seniorrådgiver i Ung.no Aysha Hussain ble det sett på hva som er behovet, og hvordan vi kan løse dette. At tiden er nå inne for å si nei til retusjert reklame, og at vi må sørge for et større mangfold av kropp og utseende på TV-skjermen var noe av det som ble tatt opp. Det ble også diskutert i hvor stor grad dagens influencerne er med på å påvirke de unges selvbilde negativt, særlig gjennom Influencer Markedsføring. Under konferansen ble vi gjort kjent med at det i dag jobbes med å utarbeide noen retningslinjer for bruk av Influencer Markedsføring. Panelet trekker frem dette som noe positivt i arbeidet med å minske kroppspress og kroppsmisnøye blant dagens unge.  

Takk til Barn-, ungdoms- og familiedirektoratet og Barne- og likestillingsdepartementet for at dere tar for dere et så viktig tema i årets Nasjonale likestillingskonferanse. Ja til et større fokus på hva som er med på å påføre press og stress blant dagens barn og unge!