iStock 1132161720

Når strikking blir noe større og meningsfylt!

Ullevål sykehus har omkring 1500 innleggelser på nyfødtintensiv avdeling hvert år. Her behandles nyfødte med et stort spekter av tilstander. Dette strekker seg fra svært for tidlig fødte barn ned til uke 23, til kritisk syke terminfødte barn. En gruppe frivillige i OSF har over en lengre periode produsert håndstrikkede tepper og plagg til barna på nyfødtintensiv avdeling ved Ullevål sykehus. Dette er strikk med mening!

Gruppen møtes i Solskinnsveien 12 på Smestad hver første tirsdag i måneden, fra kl. 17.00-19.30. Dette er en fin møteplass, med rom for alle! Oslo Sanitetsforening står for garn og enkel servering.

Ønsker du å bli med? Ta kontakt med oss på tlf. 23 22 21 10, eller send oss en mail: oslo.sanitetsforening@osf.no.