Ellen 180x180 1

OSF`s ansikt

Denne uken blir vi bedre kjent Ellen-Sofie Egeland en flott og ikke minst engasjert dame.

 

Hvem er du?

Jeg er en engasjert kvinne på 56 år, gift, 3 barn og 4 barnebarn. Oppvokst på gard, Mossige i Time kommune, Rogaland. Bor på Undheim i Time kommune og bodd her i 36 år.

Drev frisørsalong med ansatte i 15 år. Vært vikar som frisør på syke/gamlehjem. Jobber i min manns transportbedrift og nå også tillitsvalgt som organisasjonsleder i N.K.S fra 2013.

Hva engasjerer deg og hvorfor?

Det er så mye som engasjerer meg. At vi har trygge gode oppvekstvilkår og at vi tar vare på hverandre der vi bor. Skaper møteplasser der det er rom for alle. Bidra til aktivitet i bygda. Påvirkning i politiske saker som har med trygge unge, eldre, ja helsepolitikken generelt. Opptatt av at ungdommen må få trua på at de er gode nok som den de er.

Sanitetskvinnenes engasjement der vi bor.  Å kunne se hva behovet er i dag? Vi trenger hender og engasjement slik at folk har lyst til å bo her.

Hvilke saker er spesielt viktige for deg? 

Kvinnehelse og likeverd. Ungdommens utfordringer. At alle må kunne bli sett som den de er. Vi har alle en «ryggsekk» med oss, livet har så mange faser og livet for oss alle går opp og ned og det er det som er det normale livet tenker jeg. Og så brenner jeg veldig for fødetilbud rundt omkring i landet.

Hva vet du om Oslo Sanitetsforening? 

De 100 damer som møttes og grunnla N.K.S var de som startet Oslo sanitetsforening. Drevet sanatorium og sykepleieskole. Revmatismesykehus har dere drevet, og driver Brusettkollen nå. Veldig mye aktivitet i foreningen i dag.  Starte med Home-Start familiekontakten. Ressursvenn, Sisterhood, Språkvenn og sikkert mange aktiviteter til, tenker jeg. Er en av våre største lokalforeninger med eget hus og har dermed muligheter for å skape gode aktiviteter. Og møteplass med gode temakvelder. Aktiviteter som er dagsaktuelle og som gir gode trygge oppvekstmiljø for alle aldre.  Jeg er utrolig stolt over alt dere gjør og ønsker dere mange nye medlemmer, fordi vi trenger en stor kvinneorganisasjon i Norge og vi trenger virkelig å vise oss igjen i store byer.  Vi er til for andre – og hverandre.

De beste ønsker for Oslo sanitetsforening, bli medlem du også!

Ønsker du å bli medlem gjør du det her; https://sanitetskvinnene.no/blimedlem

 

 

KPT 1

KPT – hva er det?

KPT = Kvinneprat på Tvers.

Et populært tilbud vi har hatt siden 2007. I Solskinnsveien har norske og utenlandske kvinner møttes til mange interessante temaer hvor skravla har gått løst rundt bordet. Morsomme ord, misforståelser og nyttige regler og teknikker er lært og nye bekjentskap er blitt til vennskap. KPT er en sosial arena for alle kvinner som har lyst til å utvide horisonten litt.

Vi møtes annenhver uke for å lære om det norske språk, kulturen og samfunnet vi lever i, på en annerledes og gøyal måte. Mange av de utenlandske kvinnene som kommer får praktisert norsken sin og vi lærer alle noe nytt om Norge. Det er veldig sosialt og vi spiser alltid et måltid sammen.

Nytt fra høsten er at vi skal være mer utendørs, bruke naturen mer. Hva er vel mer norsk en å gå på tur?

Ut på tur aldri sur er et godt norsk ordtak som vi synes stemmer bra. Frisk luft og mosjon gir god energi og er godt for kropp og sjel.

Oslo Sanitetsforenings tre flotte frivillige gleder seg til å starte opp igjen onsdag 21. august og håper på mange nye fjes.

God sommer!

G

OFS`s ansikt

Denne uken blir vi bedre kjent med Grete Herlofson.

Hvem er du?

– Jeg heter Grete er en voksen og engasjert kvinne som har vært generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening siden 2014, jeg er også medlem av Oslo Sanitetsforening.

Hva engasjerer deg og hvorfor?

Jeg er opptatt av rettferdighet og like muligheter, derfor er jeg så takknemlig for å få være engasjert i NKS. Likestilling er til det beste for alle, og Sanitetskvinnene engasjerer seg lokalt der folk lever livene sine til det beste for alle innbyggere.

Hvilke saker er spesielt viktige for deg?

Kunnskap om kvinners helse og vår innsats for kvinnehelseforskning, aktiviteter for integrering av minoritetskvinner og arbeidet med vold mot kvinner, da spesielt Ressursvenn. Det føler jeg er som min baby.

Hva vet du om Oslo Sanitetsforening?

Jeg vet en del om foreningen selv om jeg ikke er aktiv. Kjenner til Kvinneprat på Tvers, Ressursvenn, sykurs og mange flere fine aktiviteter dere driver. I tillegg kjenner jeg godt til Brusetkollen som er en fantastisk flott barnevernsinstitusjon dere driver.

Hva ser du på som OSF`s viktigste oppgave?

Være åpen for medlemmene, drive aktiviteter som gir bistand til kvinner som trenger en trygg arena eller et nettverk. Kvinneprat på Tvers og Ressursvenn er gode eksempler på dette.

pexels photo 1574650

Et prosjekt blir til fast tiltak

Prosjektet Ressursvenner, som Oslo Sanitetsforening har drevet siden 2016, er per 1. juli blitt til fast tiltak under nytt navn; Ressursvenn. Dette er noe vi er meget glade for! Det betyr nemlig at vi kan fortsette å koble frivillige til voldsutsatte kvinner for å støtte dem i den vanskelige prosessen med å skape et nytt liv etter et brudd.

N.K.S. har gjort dette til et landsomfattende tiltak på grunn av suksessen i Oslo, det er også derfor vi skifter navn fra «Ressursvenner- guider til ny giv til «Ressursvenn» som er det nasjonale navnet. Dette prosjektet har gitt oss to nasjonale priser, noe vi er stolte av. Vi har hatt et meget godt samarbeid med Oslo krisesenter hele veien, noe som selvfølgelig har betydd mye for gjennomføringen av «Ressursvenn».

Siden oppstart av prosjektet har vi kurset cirka 125 frivillige, og cirka 85 voldsutsatte har fått seg en Ressursvenn. Koblingene har ledet til vennskap, tillit og støtte, som vi håper leder til at færre kvinner går tilbake til voldsutøver.

Kvinnen og den frivillige i en kobling møter hverandre flere ganger i måneden. Ressursvennen kan være en samtalepartner, en som gir mental støtte, men hun kan også hjelpe til med andre og ting som for eksempel å øve seg på norsk eller bli bedre kjent med Oslo.

For å bli frivillig må man gå et kurs, som er meget interessant og lærerikt og det går over 4 kvelder. Nytt kurs starter allerede 29. august, og vi har plass til flere!

Har du litt tid til overs som du ønsker å bruke på noe meningsfullt, er du velkommen til å ta kontakt med koordinator Goke Bressers på; goke.bressers@osf.no eller 915 62 366.

DSC 0021

Vi er til for andre

Vår forening er med på å bidra til et trygt og inkluderende samfunn gjennom tilbud og aktiviteter. Dette er mulig å få til fordi vi har aktive og engasjerte medlemmer, frivillige og ansatte i Solskinnsveien. Medlemsantallet nærmer seg nå 600, og vi er den foreningen som hadde størst rekruttering i Oslo i 2018. I løpet av første halvår har det vært stor aktivitet i foreningen.

Home Start-Familiekontakten som er et familiestøtteprogram har hatt kurs for nye frivillige, og flere familier har nytt godt av tilbudet, som er blitt drevet siden 2003. I løpet av disse årene ser vi at det er blitt flere familier som er dårligere stilt økonomisk. Styret mener at det er viktig å gjøre en innsats for å sikre barn trygge og gode oppvekstvilkår, og har som et lite bidrag besluttet at  inntektene fra salg av fastelavnsris skal gå til varmt tøy og leker til barna, og kanskje også dekke en fritidsaktivitet der vi ser at det er et behov.

Ressursvenner – tiltak for voldsutsatte kvinner på Oslo krisesenter, tidligere drevet som et prosjekt i samarbeid med krisesenteret og N.K.S. blir nå et fast tilbud som foreningen skal drive på egen hånd. Vi er stolte over at vi har greid å få til dette, og i løpet at året har det vært flere koblinger mellom en frivillig og bruker av tilbudet. På lørdager arrangeres det også lesestund for barna på krisesenteret som er viktig for språkutvikling og forståelse.

Mange fornøyde jenter har deltatt på Sisterhood som er en trygg arena for jenter i ungdomsskolealder, og bidrar til å styrke selvtillit og selvfølelse, noe som er svært viktig i en tid der psykiske problemer blant ungdom bare øker i omfang.

KpT (Kvinneprat på Tvers) og Språkvenn drives av frivillige og er flotte integreringstiltak der tema diskuteres og norsk språk praktiseres.

Alle er hjertelig velkommen til å delta på åpne møter, og vi håper at flere vil møte opp og bli bedre kjent med oss, og å engasjere seg i noen av tilbudene.

På vegne av styret vil jeg takke samtlige for flott innsats og ønske god sommer!

 

Skrevet av styreleder Berit Nordby.