G 442x321 1

OFS`s ansikt

Denne uken blir vi bedre kjent med Grete Herlofson.

Hvem er du?

– Jeg heter Grete er en voksen og engasjert kvinne som har vært generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening siden 2014, jeg er også medlem av Oslo Sanitetsforening.

Hva engasjerer deg og hvorfor?

Jeg er opptatt av rettferdighet og like muligheter, derfor er jeg så takknemlig for å få være engasjert i NKS. Likestilling er til det beste for alle, og Sanitetskvinnene engasjerer seg lokalt der folk lever livene sine til det beste for alle innbyggere.

Hvilke saker er spesielt viktige for deg?

Kunnskap om kvinners helse og vår innsats for kvinnehelseforskning, aktiviteter for integrering av minoritetskvinner og arbeidet med vold mot kvinner, da spesielt Ressursvenn. Det føler jeg er som min baby.

Hva vet du om Oslo Sanitetsforening?

Jeg vet en del om foreningen selv om jeg ikke er aktiv. Kjenner til Kvinneprat på Tvers, Ressursvenn, sykurs og mange flere fine aktiviteter dere driver. I tillegg kjenner jeg godt til Brusetkollen som er en fantastisk flott barnevernsinstitusjon dere driver.

Hva ser du på som OSF`s viktigste oppgave?

Være åpen for medlemmene, drive aktiviteter som gir bistand til kvinner som trenger en trygg arena eller et nettverk. Kvinneprat på Tvers og Ressursvenn er gode eksempler på dette.