Shabana R

Vet du ikke helt hvem vi er?

Oslo Sanitetsforening har helt siden 1896 jobbet for å styrke kvinners muligheter og rettigheter i Norge. Vi har stått på for kvinners helse! Det startet med sanitærutstyr til krig, derav det ganske pussige, men unike navnet. Så utviklet det seg til å skape moderne helsestasjoner, fokusere på kreftforskning, revmatisme og andre kvinnemedisinske problemer. I takt med tiden har vi også funnet nye måter å jobbe for kvinner på – gjennom integreringsprosjekter, familiestøtte, fellesskap for ungdomsjenter og håndverksfellesskap. Vi lager nemlig ikke bare fastelavnsris hele året!

For at du skal bli enda bedre kjent med OSF inviterer vi nå til et åpent møte
den 2. mars kl. 18.00 i Solskinnsveien 12. Denne kvelden skal vi fortelle om hvem vi er, og hva vi jobber med! Vi har invitert med oss Shabana Rehman, som skal snakke om dette med kvinner og engasjement – som jo er noe av det viktigste vi fokuserer på! D
enne kvelden er ALLE hjertelig velkommen.

Påmelding senest den 26. februar til oslo.sanitetsforening@osf.no.

GRATIS ADGANG – Førstemann til mølla!

Til bruk på pressemelding 2

FASTELAVNSRIS 2015

– Vil du være sikker på at pengene for fastelavnsriset du kjøper går til sanitetskvinnene arbeid for kvinners helse og livsvilkår, så se etter vårt kløvermerke!

Kvinnene i Frognerparken sanitetsforening og Oslo Sanitetsforening har brukt mange timer på å binde fastelavnsris! Vi håper at alle kjøper bjørkeriset med de fargerike fjærene og sanitetskvinnenes logo.

Riset er et symbol på at vi går mot lysere tider, og den optimismen det bringer med seg. På samme måte som Sanitetskvinner bringer optimisme gjennom sitt utrettelige arbeid for å bedre kvinners livsvilkår.

I 69 år har inntektene fra riset gått til å gi kvinner et bedre liv. Sanitetskvinnene bidrar også nå med verdifulle tiltak for kvinner, barn og unge i lokalmiljøet. Både for lokale tiltak og for viktige forskningsbidrag, er salget av fastelavnsris en helt sentral inntektskilde. I år gir Frognerparken sanitetsforening og Oslo Sanitetsforening inntektene fra salget til Fondet for kvinnemedisinsk forskning.

Nasjonalt bevilger N.K.S. årlig betydelige beløp fra sine fond til forsknings- og utviklingsprosjekter – blant annet til forskning på kvinners helse og livsvilkår. Siden 1982 har N.K.S. gitt rundt 200 millioner kroner til forskningsformål. N.K.S. forvalter omlag 20 millioner kroner til ulike forskningsprosjekt innenfor kvinnehelse. N.K.S. avdekker kunnskapshull og bidrar til å frembringe ny kunnskap gjennom livsviktige forskningsprosjekter. Riset bidrar til livet.

Skikken med fastelavnsris kommer fra Sverige, og er av hedensk opprinnelse. Risene skulle brukes for å vekke til live fruktbarheten til kvinner, dyr og trær (!), i følge historien. Ordet «fastelavn» hører til kristen tradisjon, og betegner den gamle fasteperioden før påsken. Fredag den 13. februar holder Oslo Sanitetsforening «Fjærfest» i Majorstukrysset. Vi selger ris og markedsfører Oslo Sanitetsforening fredag den 13. februar kl. 9-12. Underveis så deler vi ut «fjærklemmer», og inviterer til åpent møte den 2. mars om «Kvinner og engasjement», der Shabana Rehmann også vil fortelle om sitt engasjement!

Frognerparken sanitetsforening inviterer til fastelavnsrissalg og informasjon om foreningen lørdag 14. februar fra kl. 12.

Kontaktperson Oslo Sanitetsforening: Silje Solberg Tveit, telefon 913 51 477. Kontaktperson Frognerparken sanitetsforening: Elisabeth Elgsæter,
telefon 926 40 369.

Fastelavn 2015 011

En fargerik fest

Lørdag 14. februar inviterer N.K.S dere til årets mest fargerike fest i Spikersuppa i Oslo. Festen starter kl. 11.00, og holder på til kl. 14.00. I løpet av disse timene vil det bli pyntet et stort fastelavnstre, det blir servert gratis boller, kaffe og kakao, samt at det vil være underholdning for både store og små med Nora fra Stjernekamp og Klovnen Silja.

N.K.S ønsker alle hjertelig velkommen!

Trykk her for å lese mer om dette morsomme arrangementet.