Skjermbilde 2

Tusen takk for at du følger med på vårt arbeid i Oslo Sanitetsforening

Tusen takk for at du følger med på vårt arbeid i Oslo Sanitetsforening – vi setter stor pris på all den støtten og alle de gode ordene vi i administrasjonen har fått i løpet av 2020!

Som daglig leder er jeg særlig stolt at det gode arbeidet mine kollegaer har gjort i løpet av året – de fleste arbeidsdagene har vi gjort vårt kontorarbeid fra våre hjem – men vårt arbeid er likevel slik at vi ofte er ute og treffer frivillige, medlemmer og deltakere i våre aktiviteter. Og vi er så utrolig glade for at vi føler at vi utgjør en forskjell for våre deltakere. At det vi tilbyr av støtte og hjelp virkelig er til støtte og hjelp!

Av og til ser vi også baksiden av Oslo – vi møter faktisk fattigdom på et plan vi kan lese om i avisene – også i Oslo vest finnes det fattigdom. Vi kommer hjem til deltakere som mangler kjøkkenutstyr, varme dyner, sko, eller klær til barna. Eller mangler leker og tegnesaker.

Det er hjerteskjærende – og det er godt å kunne bidra til at deltakerne knyttet til OSF får en bedre hverdag – enten det er veiledning til å reetablere seg i samfunnet eller avlastning i en tidsbegrenset periode. Vi er svært glade for at vi har fått midler fra to private stiftelser til å kunne bistå deltakerne våre direkte når det er behov for det.

Vi er også svært glade og takknemlige for den fantastiske flotte innsatsen som alle frivillige i Oslo Sanitetsforening har gjort i løpet av året. Dere gjør en helt unik forskjell for den enkelte, og gjør at verden blir et bedre sted ved å gi av det mest verdifulle vi har fått utdelt i livet, tid.

Vi føler virkelig at vi gjør jobben vår når tilbakemeldingene fra en av deltakerne våre er «dette blir den beste jula noensinne». Eller når familien som har fått bittesmå babyklær til sin nyfødte premature baby, sender fantastiske bilder av den lille og takker for den oppmuntrende gaven i en utfordrende situasjon. Eller når Home-Start familien ringer og takker for hjelp fra den frivillige, og sier at på grunn av hjelpen så er skilsmissen unngått.

For neste år skal vi arbeide videre for det beste for kvinner, menn og barn tilknyttet våre virksomheter. Vi vil også jobbe videre for at medlemmer og frivillige engasjerer seg i vår virksomhet, enten det er som frivillige i Språkvenn, Strikk for premature, Ressursvenn, Lesevenn, Home-Start, Onsdagstreffen, medlemsmøtene eller jubileumsarrangmentene – eller noe annet vi jobber med som tradisjonsarbeidet vårt.

I disse dager planlegger administrasjonen arbeidet med vårt viktigste tradisjonsarbeid, nemlig fastelavnsrisene for 2021! Vi håper at mange vil kjøpe ris av oss og støtte arbeidet for sårbare grupper også til neste år!

Først og fremst ser vi frem til et godt 2021, med mange gleder og nye opplevelser til det beste for oss alle.

På vegne av alle oss i administrasjonen: Caroline, Goke, Ellen Margrethe, Maria & Maria, Miriam, Susanne og Temertza vil jeg ønske dere alle en riktig god jul og et godt år!

Vennlig hilsen May Holen Daglig leder.

 

JULEBILDE 1

Juleavslutning for administrasjonen på Teams.  Fra venstre 1. rad; Ellen Margrethe og Maria. Fra venstre 2. rad; May, Susanne & Miriam. Fra venstre 3. rad; Maria & Goke. Caroline & Temertza var ikke til stede.

takkkkk

Oslo Sanitetsforening er helt avhengig av tilskudd og gaver

Oslo Sanitetsforening er helt avhengig av tilskudd og gaver for å kunne gjennomføre alle våre aktiviteter. Vi sier derfor TUSEN TAKK til alle som har bidratt på ulike måter, og beklager dersom vi har glemt noen.

 • Oslo kommune for tilskudd til Home-Start Familiekontakten, Ressursvenn og språkaktiviteter.
 • Oslo Kommune Vestre Aker bydel til onsdagstreffen.
 • Stiftelsen Dam for å ha finansiert «Erfaringskonferansen 2020».
 • Gjensidigestiftelsen for penger til julegaver og digitale hjelpemidler til deltakere.
 • Dominos for gratis pizza til mange av våre arrangementer.
 • Rema 1000 i Stasjonsveien for ulike produkter til arrangementer.
 • Janus for flotte priser på ullundertøy som barna i Home-Start familier får gleden av.
 • Bogerud tekstil for å gi et godt prisavslag på garn til vår strikkegruppe.
 • Til private personer og stiftelser som har gitt oss tilskudd til teaterbilletter, tur  for barna, og økonomisk hjelp til innkjøp av nødvendighetsartikler for noen av de vi bistår.
 • Til Norske Kvinners Sanitetsforening og N.K.S. Oslo Fylke for Orkla-poser (mat- og hygieneprodukter) til utdeling, og N.K.S. Oslo Fylke for leker til barna.
 • Og tusen takk til barn og voksne som på eget initiativ har gitt gaver som vi kan gi videre til de som trenger det.
ORKLA

Takk til Orkla for årets samarbeid

Fra april har Orkla støttet Norges Kvinners Sanitetsforening med 5 millioner kroner for å bidra til en bedre hverdag for spesielt sårbare grupper under smittevernstiltakene mot Covid-19.

3 millioner kroner har gått til tiltak for å bygge nye sosiale nettverk rundt voldsutsatte kvinner, digitale løsninger og aktiviteter for å forebygge ensomhet blant isolerte eldre, samt aktiviteter for barn og unge i skoleferiene da mange av ferietilbudene falt bort.

2 millioner kroner har vi fått videreformidle til sårbare barnefamilier i form av høy kvalitets hygieneartikler og matvarer fra blant annet Stabburet, Toro, Nora, Trondhjems, Sætre, Grandiosa, Nidar Bergene, Totenflak, Bjellands, Idun, Møllers tran, Lilleborg og Jordan.

Alt dette har vi klart å gjennomføre i samarbeid mellom midler fra Orkla, innsats fra Sanitetskvinnenes 140 Omsorgsberedskapsgrupper og 15.000 frivillige.

Trykk her for å se vår takkefilm.

Vi ser fram til videre samarbeid i 2021.

Styret i hagen

Kjære medlemmer, frivillige og ansatte i Oslo Sanitetsforening.

Annerledesåret er snart omme, og vi må håpe og tro at livet blir enklere i 2021.

Hvem kunne forestille seg at vi skulle bli rammet av en pandemi som påvirket hele samfunnet både menneskelig og økonomisk. Vi måtte lære å forholde oss til karantene, smittespredning og nye måter å omgås på. Endatil 17. mai ble feiret på alternativ måte. Sommeren ble noe bedre, og mange fikk oppleve fine Norges-ferier, men i løpet av høsten økte smittetallene igjen, og det ble innført nye inngripende smitteverntiltak.

Vi vet nå at det har vært en veldig vanskelig tid for mange med isolasjon og ensomhet. Barn og unge med vanskelige hjemmeforhold har blitt påført en ekstra belastning ved stengte barnehager, skoler og fritidstilbud.  Det har vært vanskelig å legge til rette for trygge besøk hos eldre på institusjon. Bedrifter har blitt rammet økonomisk som i stor grad også påvirker privatøkonomien.

I Oslo Sanitetsforening måtte vi også redusere tilbud og aktiviteter, møter og kurs ble avlyst.

Vi har prøvd så godt som det har latt seg gjøre å ha kontakt med og vise omsorg for kontaktene våre, spesielt gjelder det familier og kvinner tilknyttet besøksordningene Home-Start Familiekontakten og Ressursvenn. Språkvenn- og Sisterhood-gruppene har hatt digitale møter. I disse dager leverer vi ut julegaver, og barna vil også få varmt ulltøy. Til tross for nedstengning har vi greid å etablere nye aktiviteter dette året slik som lavterskeltilbudet Onsdagstreffen og utvidet Home-Start til også å omfatte barn over 7 år.

Under pandemien har Orkla inngått samarbeid med N.K.S. og tildelt midler og produkter som gjorde det mulig å dele ut pakker til personer og grupper som er hardt rammet. Dette er også kommet vår forening til gode, og som vi er veldig takknemlig for.

26. februar 2021 er det 125 år siden Fredrikke Marie Qvam stiftet N.K.S og Oslo Sanitetsforening som den første forening i landet. I Oslo Sanitetsforening er vi opptatt av å forvalte arven som er skapt av dyktige sanitetskvinner gjennom tidene og følger med i samfunnsutviklingen for å kunne være modig og nytenkende. På nåværende tidspunkt er det vanskelig å bestemme hvordan 125-årsjubileumet skal markeres, bl.a. så tenker vi oss et større arrangement på forsommeren, nøyaktig dato er ikke bestemt.

I de små ting frihet

I de store ting enighet

I alle ting kjærlighet

Vi erfarer at våre tiltak og aktiviteter blir satt pris på og lagt merke til. Både Oslo kommune, Dam-stiftelsen, andre private aktører og enkeltpersoner har støttet oss økonomisk i løpet av året. Dette er kjærkomne gaver som gjør det mulig for oss å bidra til et trygt og inkluderende samfunn.

På vegne av styret vil jeg rette en stor takk til alle frivillige som stiller opp og bruker av sin fritid slik at det er mulig å tilby alle aktivitetene. Stor takk også til ansatte som planlegger og legger til rette for at alle våre tilbud kan gjennomføres. Takk for at du er medlem i Oslo Sanitetsforening.

Vi ønsker deg og dine en fredfull og hyggelig julefeiring

og et riktig godt nytt år!

bilde

Hilsen fra styret ved foreningsleder Berit Mork Nordby

 

 

 

pexels trinity kubassek 225017

Vil du bli ukas høydepunkt?

Vi trenger flere frivillige som vil være med på å gjøre en forskjell! Er du glad i mennesker, barn og ungdom, vil dele av din tid, få faglig påfyll og masse god energi? Da er dette noe for deg.

Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram rettet mot barnefamilier med barn fra 0 – 16 år, vi dekker bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Vestre Aker. Tilbudet er basert på gjensidig frivillighet. Målet er å støtte og hjelpe familien videre i en sårbar periode ved å gi støtte, avlaste, styrke foreldrerollen og skape mestringsfølelse, tilhørighet eller hjelpe dem med å utvide sitt nettverk.

Oppgavene til familiekontakten kan være alt fra leksehjelp, lesing, trilletur med babyer, lek og aktiviteter med barn og ungdom. Gi familien et pusterom i hverdagen slik at familien får mer overskudd til barna og seg selv. Det er familien som bestemmer hva de trenger hjelp til.

Vi trenger frivillige familiekontakter til:

 • Gå på ukentlige besøk hjem til familien, og være sammen med familien fra 2-4 timer i uken. Oppdraget varer i 6 måneder.
 • Gi støtte og avlastning til barnefamilier.
 • Gjennomføre et kurs som går over 8 temakvelder for å være best mulig forberedt.
 •  Koordinator holder tett kontakt med den frivillige og familien underveis.

3. mars starter vi opp våre lærerike og interessante kurs som du behøver for å bli frivillig i Home-Start Familiekontakten.

Som frivillig familiekontakt får du:

 • Forberedelseskurs på minimum 20 timer.
 • God oppfølging og veiledning av koordinator.
 • Regelmessig invitasjon til temakvelder, faglige og sosiale arrangementer.
 • Fellesskap i en hyggelig organisasjon.
 • Stort pluss å ha på CV.
Tekst jeg gar fra fam med et smil

Sitat fra en frivillig.

Mer om Home-Start Familiekontakten:
Tilbudet fra Home-Start Familiekontakten (HSF) er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Hensikten er å forebygge utvikling av belastninger og stress, støtte familien på det de mestrer og avlaste etter familiens behov. Behovene til familiene som får hjelp er ulike, avhengig av livssituasjon. Det overordnede motivet er å gi barna en god barndom, gjennom å styrke foreldrene. HSF er et lavterskeltilbud som bidrar til forebyggende barnevern, psykisk helsevern og dernest god samfunnsøkonomi. Vår visjon er at alle barnefamilier som er i en sårbar fase, skal få den støtten de trenger for å gi barna trygge og gode oppvekstsvilkår.

Ønsker du å melde deg på kurset eller få mer informasjon, ta kontakt med;

Du kan lese mer om Home-Start Familiekontakten ved å trykke her.

pexels photo 3410287

Velkommen til julekonsert – tredje søndag i advent

I samarbeid med Hafslund har vi lyst til å spre litt ekstra lys og varme før jul, vi inviterer alle våre kjære venner, medlemmer og frivillige til en helt spesiell julekonsert.

Sissel Kyrkjebø, Odd Nordstoga, Isah og No. 4 vil synge julen inn fra eventyrlige omgivelser, ledet av Solveig Kloppen. Konserten strømmes direkte hjem til deg, det eneste du trenger er å melde deg på her. Konserten er gratis.

Konserten starter kl.19:00, søndag 13. desember, og streamen åpner 30 minutter før konserten begynner. Konserten er direktesendt, men det går an å pause og spole tilbake.

God fornøyelse!