Styret i hagen

Kjære medlemmer, frivillige og ansatte i Oslo Sanitetsforening.

Annerledesåret er snart omme, og vi må håpe og tro at livet blir enklere i 2021.

Hvem kunne forestille seg at vi skulle bli rammet av en pandemi som påvirket hele samfunnet både menneskelig og økonomisk. Vi måtte lære å forholde oss til karantene, smittespredning og nye måter å omgås på. Endatil 17. mai ble feiret på alternativ måte. Sommeren ble noe bedre, og mange fikk oppleve fine Norges-ferier, men i løpet av høsten økte smittetallene igjen, og det ble innført nye inngripende smitteverntiltak.

Vi vet nå at det har vært en veldig vanskelig tid for mange med isolasjon og ensomhet. Barn og unge med vanskelige hjemmeforhold har blitt påført en ekstra belastning ved stengte barnehager, skoler og fritidstilbud.  Det har vært vanskelig å legge til rette for trygge besøk hos eldre på institusjon. Bedrifter har blitt rammet økonomisk som i stor grad også påvirker privatøkonomien.

I Oslo Sanitetsforening måtte vi også redusere tilbud og aktiviteter, møter og kurs ble avlyst.

Vi har prøvd så godt som det har latt seg gjøre å ha kontakt med og vise omsorg for kontaktene våre, spesielt gjelder det familier og kvinner tilknyttet besøksordningene Home-Start Familiekontakten og Ressursvenn. Språkvenn- og Sisterhood-gruppene har hatt digitale møter. I disse dager leverer vi ut julegaver, og barna vil også få varmt ulltøy. Til tross for nedstengning har vi greid å etablere nye aktiviteter dette året slik som lavterskeltilbudet Onsdagstreffen og utvidet Home-Start til også å omfatte barn over 7 år.

Under pandemien har Orkla inngått samarbeid med N.K.S. og tildelt midler og produkter som gjorde det mulig å dele ut pakker til personer og grupper som er hardt rammet. Dette er også kommet vår forening til gode, og som vi er veldig takknemlig for.

26. februar 2021 er det 125 år siden Fredrikke Marie Qvam stiftet N.K.S og Oslo Sanitetsforening som den første forening i landet. I Oslo Sanitetsforening er vi opptatt av å forvalte arven som er skapt av dyktige sanitetskvinner gjennom tidene og følger med i samfunnsutviklingen for å kunne være modig og nytenkende. På nåværende tidspunkt er det vanskelig å bestemme hvordan 125-årsjubileumet skal markeres, bl.a. så tenker vi oss et større arrangement på forsommeren, nøyaktig dato er ikke bestemt.

I de små ting frihet

I de store ting enighet

I alle ting kjærlighet

Vi erfarer at våre tiltak og aktiviteter blir satt pris på og lagt merke til. Både Oslo kommune, Dam-stiftelsen, andre private aktører og enkeltpersoner har støttet oss økonomisk i løpet av året. Dette er kjærkomne gaver som gjør det mulig for oss å bidra til et trygt og inkluderende samfunn.

På vegne av styret vil jeg rette en stor takk til alle frivillige som stiller opp og bruker av sin fritid slik at det er mulig å tilby alle aktivitetene. Stor takk også til ansatte som planlegger og legger til rette for at alle våre tilbud kan gjennomføres. Takk for at du er medlem i Oslo Sanitetsforening.

Vi ønsker deg og dine en fredfull og hyggelig julefeiring

og et riktig godt nytt år!

bilde

Hilsen fra styret ved foreningsleder Berit Mork Nordby