Eldre dame med barn 180x180 1

Forberedelseskurs for nye familiekontakter

I august har vi nytt kurs for de som ønsker å bli familiekontakter i Home-Start. 

Familiekontakter (frivillige) besøker familier i bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Vestre Aker. Oppdraget skal bidra til å styrke familien gjennom å fokusere på familiens ressurser. Oppgavene til familiekontakten kan være leksehjelp, gode samtaler, trilletur med babyer, lek og aktiviteter med barn, hjelp til stell og mye annet. Det er familien som bestemmer hva de trenger hjelp til. Familiekontakten gjør ikke husarbeid.

Les mer om Home-Start Familiekontakten her.

Kursoppstart i august

Alle nye frivillige som henvender seg til Home-Start Familiekontakten, må gjennomføre et refleksjonskurs før de kan gjøre en frivillig innsats som familiekontakt. Kurset går over minimum 20 timer og gjør deg godt rustet for å bli familikontakt og en viktig støttespiller for en barnefamilie. Du trenger kun å gjennomgå kursrekken èn gang.

Kurset pågår fra 17.00 til ca. 20.00. Det vil bli matservering ved ankomst, og drikke underveis. Etter fullført kurs får du utlevert kursbevis.

Her er en oversikt over høstens kursrekke: Foto Monica Jensen

 • Torsdag 11. august kl. 17:00 – 20:00
  • Introduksjon til Home-Start Familikontakten
  • Familiekontaktens rolle
  • Taushetsplikt/politiattest
 • Torsdag 29. august kl. 17:00 – 20:00
  • Verdier og holdninger
  • Faktorer som påvirker oppveksten
  • Familierollen
  • Hjemmebesøk
 • Torsdag 5. september kl. 17:00 – 20:00
  • Kommunikasjon med barn/foreldre
  • Å styrke foreldrene
 • Torsdag 12. september kl. 17:00 – 20:00
  • Kultursensitivitet
 • Torsdag 19. september kl. 17:00 – 20:00
  • Barnevern
  • Familiers behov
  • Reflektere rundt familiekontaktens engasjement og egne grenser
 • Torsdag 29. september
  • Oslo Sanitetsforening
  • Avskjed med familien
  • Styrke nettverk
  • Kursavslutnign med utdeling av kursbevis

Vil du bli familiekontakt?

Ta kontakt med en av våre koordinatorer i Oslo Sanitetsforening:

 

 

IMG 0471

Sommerhilsen: Tusen takk til alle frivillige!

Kjære OSF-ere!

Ved inngangen til sommeren har jeg hatt fem flotte måneder som daglig leder i Oslo Sanitetsforening. Det har vært så inspirerende å bli kjent med de ulike aktivitetene i foreningen og kjenne på stoltheten over alt det viktige arbeidet som gjøres! I dette nyhetsbrevet vil jeg spesielt takke alle de frivillige i foreningen vår.

Takk til deg som har vært frivillig i år, eller år etter år, i Solskinnsveien,  eller i koblingsaktiviteter, enten hos en kvinne i reetablering etter å ha bodd på krisesenter, eller hjemme hos en familie som strever med sårbarhet og manglende kapasitet. Kanskje har du vært språkvenn, arrangert kløvertur, lest for barn på Krisesenter, arrangert mor i nytt land-gruppe, eller kanskje du har bidratt til nettverksmøter for kvinner? Det kan også være deg som har blitt inspirert av åpningen av Kvinnehelsehuset i Oslo, og har meldt deg som frivillig i de nyetablerte aktivitetene der.

Vi gleder oss over å se frivilligheten blomstre hos oss, og kjenner på en stor takknemlighet og glede over å se alt vi er med på å skape av positive opplevelser, nettverk og mestring for kvinner og familier i Oslo. Håper du vil følge med oss videre over sommeren, og kanskje ser vi deg som frivillig eller deltaker på noen av våre arrangementer eller aktiviteter? Velkommen skal du være!

Ha en riktig god sommer!

Sommerlig hilsen fra
Ragnhild Lerø
Daglig leder i Oslo Sanitetsforening