4B9A8401

Æresmedlemskap i Oslo Sanitetsforening

Gratulerer til Oslo Sanitetsforenings nye æresmedlemmer.

Torsdag 26. august feiret Oslo Sanitetsforening sitt 125-års jubileum med en storslått fest på Popsenteret på Grünerløkka. Et av kveldens største høydepunkt var tildelingen av æresmedlemskap til fire medlemmer som har gjort en særlig stor innsats i foreningen: Eva Revlem, Synneve Munthe, og ekteparet Willy og Marit Øyrås.

4B9A841214B9A827214B9A8401 1

Oslo Sanitetsforening innførte æresmedlemskap i 2020 med følgende kriterier:
– Medlemmer som har bidratt med frivillige innsats i en eller flere av OSFs virksomheter i fortrinnsvis femten år eller mer.
– Medlemmer som har bidratt i ett eller flere ulike verv, inkludert styreverv, i fortrinnsvis femten år eller mer.

Torsdagens markering av foreningens 125-års jubileum var første gangen æresmedlemskap ble delt ut. Æresmedlemskap betyr at medlemmet har fulle medlemsrettigheter, men vil ikke lenger måtte betale kontingent, og er ment for å hedre det viktige bidraget disse menneskene har gjort for foreningen over mange år. I sin tale fremhevet daglig leder May Holen at det er innsatsen fra de frivillige som gjør at Oslo Sanitetsforening fortsetter å være en veiviser for velferdssamfunnet etter 125 år. Ved å dele sin tid, sitt engasjement, og sin kunnskap med oss har Eva, Synneve, Willy og Marit på hver sin måte bidratt til at OSF kan jobbe for å skape et tryggere, rausere og mer inkluderende samfunn.

Vi takker alle fire på det varmeste for den uvurderlige innsatsen de har gjort for foreningen og for nærmiljøet over disse årene. Oslo Sanitetsforening hadde ikke vært den samme uten mennesker som dere.

Flere bilder fra jubileumsfesten og intervjuer med æresmedlemmene publiseres neste uke, så følg med på vår hjemmeside.

Stor takk til fotograf Monica Jenssen for nydelige bilder.

Turgruppe

Kløvertur – Ny turgruppe i Oslo Sanitetsforening

Kløvertur er et nytt aktivitetstilbud i Oslo Sanitetsforening. Våre frivillige leder en turgruppe som samler kvinner i alle aldre til hyggelig samvær og delte gode naturopplevelser.

Kløvertur er ment som et forebyggende helsetiltak, og vi både erfarer og vet ut fra forskning at det å kunne opplevd gleden av fysisk aktivitet i fellesskap med andre er spesielt viktig etter en lang periode med nedstengning.

Helsedirektoratet anbefaler minst 30 minutter daglig fysisk aktivitet for voksne, og frisk luft og trening gir mange gode helsegevinster, inkludert bedre fysisk og psykisk helse, økt overskudd, bedre livskvalitet, hukommelse og søvnkvalitet. I tillegg er det å gå på tur i en sosial setting med å forebygger ensomhet og isolasjon, noe vi i Oslo Sanitetsforening er spesielt opptatt av.

Deltakerne i Kløvertur får utforsket sitt nærområde, bli kjent med andre, og få et større sosialt nettverk. Våre turledere er ansvarlig for å arrangere turene, som planlegges sammen med deltakerne.

 

 

White Photo Winter Facebook Cover

Jubileumsfest

I år fyller Oslo Sanitetsforening 125 år. Det må selvfølgelig feires!

Vi har fortsatt noen ledige plasser til vår jubileumsfest torsdag 26. august på Popsenteret, så her er det bare å finne frem penklærne og glede seg til en aften med spennende underholdning, deilig mat, og godt selskap.

Kveldens konferansier er komiker Lars Berrum, som skal underholde oss sammen med skuespiller Evy Kasseth Røsten som holder en «Fredrikke-monolog». Det blir vakker musikk fra Cecilie Ødegården, taler fra blant annet ordfører Marianne Borgen, og utdeling av æresmedlemskap mens vi nyter en bedre middag.

Plassene er begrenset, så her gjelder det å være raskt ute. Arrangementet er åpent for medlemmer og frivillige i Oslo Sanitetsforening.  Påmelding gjøres til pamelding@osf.no eller på telefon 23 22 21 10 innen 9. august.

Vennligst gi beskjed om eventuelle matallergier eller ønske om vegetarisk/vegansk mat ved påmelding. Du får bekreftelse på e-post.

Velkommen til en storslått fest!
Motherhood - mor i nytt land

Frivillig i «Motherhood – mor i nytt land»

Et lavterskel veilednings- og re­fleksjonsprogram for innvandrerkvinner som oppdrar barn i Norge. N.K.S. kurser frivillige gruppeledere som tilrettelegger for at kvinner kan dele erfaringer og utfordringer i grupper, og reflektere rundt det å være mor i Norge.

Vi møter foreldre med innvandrerbakgrunn som gir uttrykk for at de savner et større fellesskap å støtte seg på i barneoppdragelsen, og at de ofte føler seg alene og usikre i møte med en ukjent kultur og et fremmed samfunn.

I løpet av åtte samlinger snakker mødrene om barns utviklingsstadier, grensesetting og samarbeid med ulike instanser rundt barnet, m.m.. Målet er at kvinnene blir tryggere i sin rolle som mor i et nytt land, våger å være aktive i samfunnet og håndterer utfordringer rundt det å oppdra barn i et fremmed land så tidlig som mulig.

Hvem kan bli gruppeleder?

Alle Motherhood-grupper i regi av N.K.S. skal ha minst to faste gruppeledere. For å bli gruppeleder må du gjennomgå et todagers gruppelederkurs før du og en annen frivillig starter egen gruppe. Du må ikke være medlem i Sanitetskvinnene for å bli Motherhood-gruppeleder, men oppstart av en Motherhood-gruppe skal være forankret i en lokal sanitetsforening. Du må signere N.K.S.’ etikk- og taushetserklæring, samt en avtale med lokalforeningen om at du ønsker å forplikte deg som gruppeleder. Alle gruppeledere skal være over 25 år.

 

(Film: Kristoffer Klunk Nyborg)

Før du melder deg på gruppelederkurs er det lurt å tenke gjennom om du er villig til å forplikte deg til å sette av minst tre timer ukentlig minst åtte ganger framover fra Motherhood starter opp i din forening. I tillegg bør du påregne noe ekstra tid til forberedelse og oppfølging underveis.

På gruppelederkurset lærer du blant annet om:

  • Grunnleggende prinsipper for å lede Motherhood-grupper i regi av N.K.S.
  • Hva barn og unge forteller om det å vokse opp med flere kulturer
  • Oppdragelse i kollektive vs. individualistiske samfunn og ofte rapporterte utfordringer fra innvandrerforeldre i Norge
  • Hvordan å bruke Motherhood-materialet
  • Tips til rekruttering og gjennomføring

Alle som går gjennom gruppelederkurset får kursbevis. Alle gruppeledere inviteres til samlinger for oppfriskning og erfaringsutveksling.

Vil du bli med i en Motherhood-gruppe eller bli frivillig gruppeleder?

Ta kontakt med vår koordinator i Oslo Sanitetsforening, Guro Dragset på e-post til guro.dragset@osf.no