Turgruppe

Kløvertur – Ny turgruppe i Oslo Sanitetsforening

Kløvertur er et nytt aktivitetstilbud i Oslo Sanitetsforening. Våre frivillige leder en turgruppe som samler kvinner i alle aldre til hyggelig samvær og delte gode naturopplevelser.

Kløvertur er ment som et forebyggende helsetiltak, og vi både erfarer og vet ut fra forskning at det å kunne opplevd gleden av fysisk aktivitet i fellesskap med andre er spesielt viktig etter en lang periode med nedstengning.

Helsedirektoratet anbefaler minst 30 minutter daglig fysisk aktivitet for voksne, og frisk luft og trening gir mange gode helsegevinster, inkludert bedre fysisk og psykisk helse, økt overskudd, bedre livskvalitet, hukommelse og søvnkvalitet. I tillegg er det å gå på tur i en sosial setting med å forebygger ensomhet og isolasjon, noe vi i Oslo Sanitetsforening er spesielt opptatt av.

Deltakerne i Kløvertur får utforsket sitt nærområde, bli kjent med andre, og få et større sosialt nettverk. Våre turledere er ansvarlig for å arrangere turene, som planlegges sammen med deltakerne.