4B9A8401

Æresmedlemskap i Oslo Sanitetsforening

Gratulerer til Oslo Sanitetsforenings nye æresmedlemmer.

Torsdag 26. august feiret Oslo Sanitetsforening sitt 125-års jubileum med en storslått fest på Popsenteret på Grünerløkka. Et av kveldens største høydepunkt var tildelingen av æresmedlemskap til fire medlemmer som har gjort en særlig stor innsats i foreningen: Eva Revlem, Synneve Munthe, og ekteparet Willy og Marit Øyrås.

4B9A841214B9A827214B9A8401 1

Oslo Sanitetsforening innførte æresmedlemskap i 2020 med følgende kriterier:
– Medlemmer som har bidratt med frivillige innsats i en eller flere av OSFs virksomheter i fortrinnsvis femten år eller mer.
– Medlemmer som har bidratt i ett eller flere ulike verv, inkludert styreverv, i fortrinnsvis femten år eller mer.

Torsdagens markering av foreningens 125-års jubileum var første gangen æresmedlemskap ble delt ut. Æresmedlemskap betyr at medlemmet har fulle medlemsrettigheter, men vil ikke lenger måtte betale kontingent, og er ment for å hedre det viktige bidraget disse menneskene har gjort for foreningen over mange år. I sin tale fremhevet daglig leder May Holen at det er innsatsen fra de frivillige som gjør at Oslo Sanitetsforening fortsetter å være en veiviser for velferdssamfunnet etter 125 år. Ved å dele sin tid, sitt engasjement, og sin kunnskap med oss har Eva, Synneve, Willy og Marit på hver sin måte bidratt til at OSF kan jobbe for å skape et tryggere, rausere og mer inkluderende samfunn.

Vi takker alle fire på det varmeste for den uvurderlige innsatsen de har gjort for foreningen og for nærmiljøet over disse årene. Oslo Sanitetsforening hadde ikke vært den samme uten mennesker som dere.

Flere bilder fra jubileumsfesten og intervjuer med æresmedlemmene publiseres neste uke, så følg med på vår hjemmeside.

Stor takk til fotograf Monica Jenssen for nydelige bilder.