B5CB058E 122A 4224 8630 C73CDA2EEDDB

Bli bedre kjent med vårt nye styremedlem, Hildegunn Kutzsche

I OSF er vi utrolig heldige som har så mange dyktige og engasjerte frivillige styremedlemmer, og en av de er  Hildegunn Kutzsche. Etter å ha jobbet mange år som rektor for OSF’s hjelpepleierskole og deretter som administrerende direktør for OSFs Utdanningssenter AS har Hildegunn nå gått av med pensjon, og har plutselig fått mer tid til frivillig arbeid. For at vi alle kan bli bedre kjent med henne har vi stilt henne noen spørsmål.

B5CB058E 122A 4224 8630 C73CDA2EEDDB

Hvorfor stilte du til valg i styret, og hva ønsker du å bidra med i styrets arbeid?

Jeg kjenner godt til OSFs historie og har stor respekt for OSFs arbeid for kvinnehelse. Selv har jeg helsefaglig bakgrunn, erfaring med styrearbeid, og liker å arbeide med og har erfaring med frivillig arbeid fra bl.a. International Medical University’s frivillige helseprosjekter (IMU Care).  Jeg har deltatt i humanitære missioner til Kambodsja og Laos der vi arbeidet med kvinne- og barns helse i fattige landsbyer, og har også bidratt med vaksinering av asylsøkere.

Hvilke verv eller erfaring har du hatt i OSF tidligere?

Jeg kjenner til OSFs arbeid fra tiden 2003 – 2011 da jeg var rektor for OSF’s hjelpepleierskole og deretter som administrerende direktør for OSF’s Utdanningssenter AS.

Hvilken arbeidserfaring har du og hvor jobber du eventuelt nå?

Jeg har arbeidet i hjemmesykepleie, arbeidet og undervist i jordmorfaget og i eldreomsorg, undervist og vært avdelingsleder i videreutdanninger ved helsefaghøgskolen i Tromsø, vært privat helsefaglig konsulent, vært rektor på OSF’s hjelpepleierskole og adm. direktør på OSF’s utdanningssenter AS, prosjektansvarlig i utvikling av fagskolene i Folkeuniversitetet og sykepleieleder og ass, direktør for Clinical simulating and skill centre ved International Medical University, Malaysia.

Hildegunn forteller at tiden i Asia har gitt henne større innsikt og forståelse for kultur og kvinners liv i andre land, og har etterlatt henne med et ønske om å bidra med sin kunnskap og kompetanse i OSFs tilbud til minoritetsspråklige kvinner og barn. Det får hun mulighet til, for til høsten skal Hildegunn og en gruppe frivillige lede et av våre nye tilbud: Motherhood – mor i nytt land, et lavterskel veilednings- og refleksjonsprogram for innvandrerkvinner som skal oppdra barn i Norge.

Vi er utrolig takknemlig for å ha med oss en ressurssterk kvinne om Hildegunn på laget.

pexels hannah nelson 1037989

Bli gruppeleder i Sisterhood

Unge jenter trenger et fristed fra omverdens press og forventninger, der de i fellesskap med jevnaldrende kan finne trygghet til å være seg selv. Norske Kvinners Sanitetsforening har derfor etablert «Sisterhood – nettverksgrupper for unge jenter». Ved å være frivillig som gruppeleder i Sisterhood får du mulighet til å gjøre en forskjell for unge jenter, samt bli en del av et prosjekt som jobber for å gi jenter en møteplass og et pusterom for å være seg selv.

Sisterhood er et tilbud for jenter på 8. trinn ved Ris, Majorstuen og Hovseter ungdomsskole. Oslo Sanitetsforening har som mål at Sisterhood skal være med på å styrke jentenes selvtillit og selvfølelse, utvikle gode venninnerelasjoner og gi en opplevelse av mestring, og vennskap og respekt for hverandre. Her kan jentene få være akkurat den de er, stille spørsmål om vanskelige tema, og få ekte og ærlige svar. En fast gruppe møtes ukentlig, bestående av 10-12 jenter, gjennom et helt skoleår. Gruppene ledes av våre frivillige og kvalifiserte gruppeledere, som følger Sisterhood-metodikken.

I våre Sisterhood-grupper snakkes det om ting som opptar jentene, som vennskap, kjærlighet og sex, nettvett, grensesetting, mobbing, fordommer og fremtid, og ulike tema som kan være flaut for jentene å snakke om hjemme eller med andre voksenpersoner. Gode diskusjoner, utveksling av erfaringer og personlige historier styrker jentenes holdninger og skaper ofte tankevekkere som de tar med seg videre. Sisterhood tilbyr også ulike aktiviteter og opplevelser, som blant annet kino, hjemme-SPA, selvforsvar, yoga, matlaging, keramikkverksted, maling og teatersport. Sisterhood-jentegruppe er et lavterskeltilbud for alle jenter som ønsker å være med i en jentegruppe, uavhengig av bakgrunn, samfunnslag eller kultur.

Hvem kan bli frivillig gruppeleder i en Sisterhood-gruppe?

Vi ser etter deg som er ung voksen, er flink til å se de rundt deg og har tid og lyst til å engasjere deg med ungdom. For å bli gruppeleder må du kunne vise frem begrenset politiattest. Alle nye frivillige får kurs og veiledning, og følges opp av en koordinator. Jentegruppen holdes ca. to timer i uken gjennom et skoleår,  så du bør ha kapasiteten til dette. I tillegg hører det med en del forarbeid og etterarbeid.

https://www.youtube.com/watch?v=ztBpj_FbmeE

Vil du vite mer?

Ta kontakt med koordinator Helle Aasen.

Telefon: 90227722

Epost: Helle.Aasen@osf.no