B5CB058E 122A 4224 8630 C73CDA2EEDDB

Bli bedre kjent med vårt nye styremedlem, Hildegunn Kutzsche

I OSF er vi utrolig heldige som har så mange dyktige og engasjerte frivillige styremedlemmer, og en av de er  Hildegunn Kutzsche. Etter å ha jobbet mange år som rektor for OSF’s hjelpepleierskole og deretter som administrerende direktør for OSFs Utdanningssenter AS har Hildegunn nå gått av med pensjon, og har plutselig fått mer tid til frivillig arbeid. For at vi alle kan bli bedre kjent med henne har vi stilt henne noen spørsmål.

B5CB058E 122A 4224 8630 C73CDA2EEDDB

Hvorfor stilte du til valg i styret, og hva ønsker du å bidra med i styrets arbeid?

Jeg kjenner godt til OSFs historie og har stor respekt for OSFs arbeid for kvinnehelse. Selv har jeg helsefaglig bakgrunn, erfaring med styrearbeid, og liker å arbeide med og har erfaring med frivillig arbeid fra bl.a. International Medical University’s frivillige helseprosjekter (IMU Care).  Jeg har deltatt i humanitære missioner til Kambodsja og Laos der vi arbeidet med kvinne- og barns helse i fattige landsbyer, og har også bidratt med vaksinering av asylsøkere.

Hvilke verv eller erfaring har du hatt i OSF tidligere?

Jeg kjenner til OSFs arbeid fra tiden 2003 – 2011 da jeg var rektor for OSF’s hjelpepleierskole og deretter som administrerende direktør for OSF’s Utdanningssenter AS.

Hvilken arbeidserfaring har du og hvor jobber du eventuelt nå?

Jeg har arbeidet i hjemmesykepleie, arbeidet og undervist i jordmorfaget og i eldreomsorg, undervist og vært avdelingsleder i videreutdanninger ved helsefaghøgskolen i Tromsø, vært privat helsefaglig konsulent, vært rektor på OSF’s hjelpepleierskole og adm. direktør på OSF’s utdanningssenter AS, prosjektansvarlig i utvikling av fagskolene i Folkeuniversitetet og sykepleieleder og ass, direktør for Clinical simulating and skill centre ved International Medical University, Malaysia.

Hildegunn forteller at tiden i Asia har gitt henne større innsikt og forståelse for kultur og kvinners liv i andre land, og har etterlatt henne med et ønske om å bidra med sin kunnskap og kompetanse i OSFs tilbud til minoritetsspråklige kvinner og barn. Det får hun mulighet til, for til høsten skal Hildegunn og en gruppe frivillige lede et av våre nye tilbud: Motherhood – mor i nytt land, et lavterskel veilednings- og refleksjonsprogram for innvandrerkvinner som skal oppdra barn i Norge.

Vi er utrolig takknemlig for å ha med oss en ressurssterk kvinne om Hildegunn på laget.