macro shot of heart shaped cut out 1820511 e1590665881845

100 koblinger i Ressursvenn

Ressursvenn ble startet opp i Oslo Sanitetsforening i 2016, som et pilotprosjekt i samarbeid med N.K.S. og Oslo Krisesenter. Ideen om Ressursvenn ble til på grunn av mangel på tilbud til voldsutsatte kvinner i etterkant av opphold på krisesenter. Vi vet at mange voldsutsatte står helt alene etter bruddet, og at de ofte har lite nettverk og er ensomme. Dette ville Sanitetskvinnene gjøre noe med!

Ressursvenn er et frivillig tilbud til voldsutsatte kvinner og menn, som befinner seg i en reetableringsfase etter brudd med voldsutøveren – etter at den akutte krisefasen er over. Det har vært mange flotte kvinner som har meldt seg som frivillig i løpet av de siste årene, som oftest etter å ha hørt om Ressursvenn fra andre eller etter å ha lest om tilbudet på sosiale medier. Dette er unge kvinner, pensjonerte damer, noen småbarnsmødre og alt i mellom. I gruppen av frivillige ressursvenner er det både flerspråklige, frivillige med annen bakgrunn, kvinner med selvopplevd vold, kvinner som jobber i helsevesen, og de som gjør noe helt annet. Det disse kvinnene har til felles er at de vil stille opp som et medmenneske ved å gi av sin tid og omsorg. En kobling kan vare til opptil ett år, deretter er begge fritt til å fortsette å se hverandre eller beholde kontakten.

Hva gjør en Ressursvenn?
Å bli en Ressursvenn vil kunne innebære flere ting. I tillegg til å være en god samtalepartner, kan man for eksempel fungere som norskhjelp, guide i Oslo og en venn/støtteperson. Noen ganger kan deltakeren ha behov for praktisk hjelp, som for eksempel på visning eller i møter. Som Ressursvenn bør man også vise interesse for hva som skjer i deltakerens liv, samt tåle de vonde historiene. For å bli en frivillig må man delta på et kurs på 12 timer, hvor man lærer mer om tiltaket, om vold og Oslo Krisesenter, samt om rollen som Ressursvenn. Signering av taushetsplikt, politiattest og individuell samtale med koordinator kommer også i forkant av kobling mellom frivillig og deltaker.

Et fast tilbud
I 2019 ble Ressursvenn et fast tiltak i Oslo Sanitetsforening, og det er vi ordentlig stolte over! Etter noen måneders opphold grunnet Covid-19 kan vi endelig ha nye koblingsmøter mellom frivillige og voldsutsatte. Selv om vi først og fremst er opptatt av kvalitet fremfor kvantitet, så er det litt stas å kunne melde at vi i går nådde kobling nummer 100 i OSF.  Vi håper å kunne skape mange flere koblinger i årene fremover, for å kunne gi alle som ønsker seg en Ressursvenn den støtten og de hyggelige møter de fortjener!

En stor takk til alle frivillige som har gått denne veien med oss, og som alltid imponerer med sin innsats og engasjement!

people woman coffee meeting

Er du sosial og glad i å møte nye mennesker?

Vi søker etter en flott ledergruppe for vårt nye tilbud og prosjekt «Onsdagstreffen». Det er et gratis tilbud til alle kvinner som ønsker å bli kjent på tvers av språk og kultur. Fokus vil være hygge, samtale og dagsaktuelle temaer. Les mer

girl in white collared shirt 4270224

OSF arrangerer erfaringskonferanse

OSF planlegger å holde en erfaringskonferanse for Ressursvenn den 7. oktober 2020. Dette arrangementet vil finne sted i Oslo Sentrum fra kl. 10-15. Grunnet dagens restriksjoner og smittevernstiltak er vi nødt til å invitere et begrenset antall gjester. Konferansen vil imidlertid bli streamet, slik at alle som ønsker vil få muligheten til å følge oss direkte.

Mer informasjon omkring Erfaringskonferansen kommer.

selective focus photography of white petaled flower 2360539

Sommerfesten avlyst

Grunnet Covid-19 og de restriksjonene vi i dag må forholde oss til, så ser vi i OSF oss nødt til å avlyse den årlige sommerfesten i Solskinnsveien 12. Dette er vi selvsagt veldig lei oss for! Vi satser imidlertid alt på at vi møtes til en ordentlig feiring av sommeren i 2021!

Les mer

woman and child sitting on fur covered bed 1257099 1

Home-Start Familiekontakten OSF – et betydningsfullt familiestøtteprogram

Oslo Sanitetsforening har drevet tilbudet Home-Start Familiekontakten (HSF) i snart 17 år. Dette er et tilbud som fungerer som et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Hensikten med HSF er å forebygge utvikling av belastninger og stress, støtte familiene på det de mestrer, samt å avlaste etter familiens behov. Tilbudets overordnede motiv er å gi barna en god barndom gjennom å styrke foreldrene. Vår visjon er at alle barnefamilier som befinner seg i en sårbar fase, skal få den støtten de trenger for å gi barna trygge og gode oppvekstsvilkår. Du er kanskje kjent med dette fra før av? Men vet du for eksempel hvor mange barnefamilier HSF i OSF bistår hvert år? 

Les mer

årsmøte

Innkalling til Årsmøte i OSF del 2

Velkommen til Årsmøte i Oslo Sanitetsforening del 2, onsdag den 17. juni kl. 18.00 i Solskinnsveien 12.
Landsstyret i Norske Kvinner Sanitetsforening besluttet at foreninger som ikke hadde avholdt årsmøtet før 12. mars 2020, måtte avholde deler av møtet elektronisk. Dette gjaldt blant annet oss i Oslo Sanitetsforening.

Den første delen av årsmøtet er avholdt elektronisk. Den andre delen vil være et fysisk møte, siden vi ikke lenger må ta hensyn til virussituasjonen. Denne innkallingen gjelder del 2 av årsmøtet. Les mer