woman and child sitting on fur covered bed 1257099 1

Home-Start Familiekontakten OSF – et betydningsfullt familiestøtteprogram

Oslo Sanitetsforening har drevet tilbudet Home-Start Familiekontakten (HSF) i snart 17 år. Dette er et tilbud som fungerer som et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Hensikten med HSF er å forebygge utvikling av belastninger og stress, støtte familiene på det de mestrer, samt å avlaste etter familiens behov. Tilbudets overordnede motiv er å gi barna en god barndom gjennom å styrke foreldrene. Vår visjon er at alle barnefamilier som befinner seg i en sårbar fase, skal få den støtten de trenger for å gi barna trygge og gode oppvekstsvilkår. Du er kanskje kjent med dette fra før av? Men vet du for eksempel hvor mange barnefamilier HSF i OSF bistår hvert år? 

crop person touch palms with newborn baby on gray backdrop 3845458 1I 2019 hjalp Home-Start Familiekontakten OSF hele 71 familier med til sammen 127 barn. Aldersgruppen på disse barna varierer fra 0-16 år. Av alle de 127 barna som var en del av programmet vårt i fjor, var hele 65 barn i alderen 0-2 år, 47 barn befant seg i alderen 3-6 år, 13 barn var i aldre 7-12 år, og 2 av barna var eldre enn 13 år. Av disse 127 barna hadde 23 av dem særskilte behov, mens 19 foreldre hadde en form for sykdom eller funksjonsnedsettelse.

I dag driver OSF også et utvidet tilbud kalt Home-Start+. Dette tilbudet retter seg mot familier med barn i alderen 6-16 år, som har behov for en støttespiller – en trygg voksenperson utenfor hjem og skole, som de kan betro seg til og snakke med om ting som oppleves vanskelig. Home-Start+ skal fungere forebyggende og bidra til å bedre barnas/ungdommenes livssituasjon, gjennom å få hjelp og støtte fra en frivillig. Her er det fokus på likeverdighet og respekt i koblingen. I dette ligger det at barna/ungdommene skal kjenne at de blitt tatt på alvor og at de anerkjennes for den de er, med alt hva det innebærer. Hvilke utfordringer barna/ungdommene står ovenfor kan for eksempel dreie seg om funksjonsnedsettelse eller kognitive vansker, eller det er snakk om psykososiale vansker slik som anorexi, mobbing, grensesetting og selvskading. OSF startet opp dette tilbudet i januar 2020, med en prosjektperiode over 2 år. Det er tre andre avdelinger som startet opp samme tilbud i 2019. Disse har gode erfaringer, og mener at dette er et viktig tilbudet enten barna er små eller store.

At HSF er betydningsfullt kan våre to koordinatorer i OSF bekrefte. De er vitne til hvordan den frivillige er med på å bidrar til en positive endringen både hos foreldre og barn. De understreker betydning av det å få litt avlasting i hverdagen, og hvor mye dette kan ha og si for den enkelte forelder. «Dere er engler!», «Dere gjør en fantastisk jobb!», «Hun har blitt en del av familien vår!», og «Sønnen min spør om det er hun som skal hente i barnehagen i dag også!». Dette er alle utsagn fra familier som har benyttet seg av OSFs familiestøtteprogram.  Koordinatorene kan også fortelle om frivillige som opplever at de får mer igjen enn hva de gir, at de drar fra møtene med energi og glede, at det gir overskudd å møte familien, og at det å være frivillig beriker livene deres.

Home-Start Familiekontakten OSF går som sagt nå inn i sitt 17. driftsår. 53 engasjerte familiekontakter har nok ett år glødet for de mange småbarnsfamiliene i bydelene «våre». I skrivende stund er det 19 koblinger totalt. Dette er tall vi er svært fornøyde med!

Ønsker du å bli en familiekontakt? Eller kanskje kjenner du et behov for avlastning med barna? Ikke nøl med å ta kontakt med en av våre koordinatorer:

Maria Saric Nordal
Mobil: 932 39 476
E-post: maria.nordal@osf.no

Ellen-Margrethe Mohn Arentz-Hansen
Mobil: 908 32 147
E-post: ellen.margrethe@osf.no