årsmøte

Innkalling til Årsmøte i OSF del 2

Velkommen til Årsmøte i Oslo Sanitetsforening del 2, onsdag den 17. juni kl. 18.00 i Solskinnsveien 12.
Landsstyret i Norske Kvinner Sanitetsforening besluttet at foreninger som ikke hadde avholdt årsmøtet før 12. mars 2020, måtte avholde deler av møtet elektronisk. Dette gjaldt blant annet oss i Oslo Sanitetsforening.

Den første delen av årsmøtet er avholdt elektronisk. Den andre delen vil være et fysisk møte, siden vi ikke lenger må ta hensyn til virussituasjonen. Denne innkallingen gjelder del 2 av årsmøtet.

Dagsorden:

A Konstituering
1) Godkjenning av innkalling og saksliste
Styrets forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

2) Valg av møteleder
Styrets forslag til vedtak: Berit Mork Nordby

3) Valg av referent
Styrets forslag til vedtak: May Holen

4) Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
Styrets forslag til vedtak: Kunngjøres på møtet

5) Valg av tellekomité på minst 3 personer
Styrets forslag til vedtak: Kunngjøres på møtet

6) Opplysning om antall stemmeberettigede på møtet

Det er kun en sak til behandling på denne delen av årsmøtet, da alle andre årsmøtesaker ble behandlet under årsmøtet første del.

D Innkomne forslag
Fristen for å sende inn saker var 9. mars, tre uker før årsmøtets del 1.

Sakspapirene vil bli sendt ut kun til de som ber om å få dem tilsendt. Ta kontakt med administrasjon på tlt. 23 22 21 10 eller e-post: oslo.sanitetsforening@osf.no. Oppgi her om du ønsker papirene pr. post eller på e-post.

På grunn av smittevernhensyn vil det ikke være noen form for servering under møtet. Av samme grunn ber vi om at de som skal delta på møtet melder seg på senest mandag 15. juni til oslo.sanitetsforening@osf.no

Vennlig hilsen
Oslo Sanitetsforening
Berit Mork Nordby/s/Foreningsleder