DSC 0146

Damer og steder – et inspirerende foredrag med Kristian Bredby

Sanitetskvinnene har fra oppstarten gått i bresjen for viktige samfunnssaker, og stifterne av Sanitetskvinnene var aktive i flere foreninger som har hatt stor betydning for norsk samfunnsliv og utvikling. Mange av kvinnene har fått egne gater og plasser oppkalt etter seg, for eksempel Fredrikke Qvam. Dette fortalte Kristian Bredby om på et åpent møte OSF hadde den 24. august 2017.

I Sanitetskvinnene har særlig Fredrikke Qvam vært kjent gjennom sitt virke, som leder i Norske Kvinner Sanitetsforening gjennom tre tiår. Men Fredrikke Qvam er ikke den eneste Sanitetskvinnen som har satt spor etter seg, og så har påvirket det norske samfunnet til å bli det demokratiske samfunnet vi kjenner nå. Andre kvinner som var aktive, både i Sanitetskvinnene og i andre foreninger som jobbet for kvinners rettigheter var Randi Blehr. Mange av de samme navnene går i igjen både når det gjelder folkehelsearbeid og i kampen for stemmerett for kvinner.

For Sanitetskvinnene var særlig fokuset på bedre helse en viktig sak. Derfor startet Sanitetskvinnene en egen sykepleiehøgskole i 1898. Foreleserne var leger på Rikshospitalet, og utdanningen var først 6 måneder, men ble tidlig utviklet til å vare i ett år. Sanitetskvinnene startet også de første helsestasjonene, som ble lovpålagte kommunale tjeneste på begynnelsen av 70-tallet. Alle helsestasjonene ble overført vederlagsfritt til det offentlige. Det samme ble flere institusjoner. Sanitetskvinnene jobbet blant annet aktivt mot tuberkulose, og derfor startet Sanitetskvinnene flere institusjoner for disse pasientene.

En annen utdanning som N.K.S. startet var for sosialsjefer. Ofte var sosialsjefene tekniske sjefer eller lignende, som fikk oppgaven som sosialsjef i tillegg. Derfor startet N.K.S. et treukers kurs for sosialsjefer.

DSC 0154

En slik kort artikkel kan ikke gjengi alt det Kristian Bredby formidlet. OSF håper å kunne engasjere Kristian også en annen gang, til å fortelle om historien i N.K.S.

Det var 13 engasjerte og interesserte tilhørere på foredraget. Noen av tilhørerne hadde mødre og bestemødre som hadde vært engasjerte Sanitetskvinner tidligere, og delte av sin kunnskap. Dette ble derfor en fin og lærerik kveld for alle.