296170012 1714585845566805 7774836195608617598 n

Endelig må retusjert reklame merkes

1.juli 2022 kom en lov mange har ventet lenge på, nemlig loven om at all slags reklame med retusjerte personer må merkes. Så hvorfor har denne saken vært viktig for Norske Kvinner Sanitetsforening i så mange år? Hva har de bidratt med for å få denne loven til å bli en realitet?  

Ifølge Forbrukertilsynet er retusjering typisk «photoshopping», filtre eller annen form for digitale endringer i et bilde eller film. Med andre ord vil det si at det er bilder og filmer der kroppens fasong, størrelse eller hud er endret som må merkes. Det er Forbrukertilsynet som har ansvaret for veiledningen og tilsyn med det nye regelverket.

En politisk seier for Norske Kvinners Sanitetsforening

Retusjert reklame

Formålet med denne regelen er å kunne motvirke kroppspress, særlig blant yngre mennesker. Unge opplever i dag et konstant og usunt press på kropp og utseende som kan få alvorlige konsekvenser for deres fysiske og psykiske helse.

Norske Kvinners Sanitetsforening har hatt en jevnlig dialog med politikere om å løse dette problemet. Allerede i 2014 ble posisjonen som Norges største kvinneorganisasjon brukt til å sette fokus på skjønnhetstyranniet som en av vår tids største folkehelseutfordringer.

I 2015 ble underskriftkampanjen «lei av å bli lurt» lansert. Den hadde som politisk krav at retusjert reklame skal merkes. Kampanjen fikk hele 26 000 underskrifter før den ble overlevert til helseminister Bent Høie.

Våren 2018 var det flere lokale sanitetsforeninger som fremmet forslaget om et forbud mot retusjert reklame. Sandes sanitetsforening fikk gjennomslag for forslaget. Det er i tillegg også flere andre lokalforeninger som har løftet dette i kommunestyrene.

I 2021 kom gjennomslaget om at alle må merke reklame som er retusjert. I 2022 var året der loven endelig ble en realitet.

Det har blitt endringer

Bente Øverli, som er fungerende direktør i Forbrukertilsynet, sier til NRK at det har vært mye usikkerhet rundt hvor grensene har gått for etterbehandling av bilder og at det har tatt fokuset vekk fra hovedformålet med loven. Det er Norges fotografforbund som har hatt samtaler med Forbrukertilsynet.

Retningslinjene har nå blitt endret til at etterbehandling av bilder og video ikke vil utløse merkeplikt dersom det ikke medfører kroppspress.

#jeglikerdeg – Hva liker du med vennene dine?

Ungdomsorganisasjonen til Redd barna (Press) gjorde en undersøkelse rettet mot kroppspress, der 2000 ungdommer deltok. Den viste at 68% av jenter og 52% av gutter ønsker å endre på eget utseende. 43% av deltagerne sier de kjenner kroppspress i hverdagen.

Med #jeglikerdeg vil sanitetskvinnene endre fokuset fra hvordan en person ser ut, til hva en person betyr for deg. Gjennom å gjøre det til en vane å si hyggelige ting om andres egenskaper, ferdigheter og personlighet kan du være med å endre dette fokuset.

Vær en god rollemodell. Fortell de rundt deg at du liker dem for den de er.

Ønsker du å lese mer om #jeglikerdeg og kampen mot skjønnhetstyranniet kan du gjøre det her.