pexels trinity kubassek 225017

Vil du bli ukas høydepunkt?

Vi trenger flere frivillige som vil være med på å gjøre en forskjell! Er du glad i mennesker, barn og ungdom, vil dele av din tid, få faglig påfyll og masse god energi? Da er dette noe for deg.

Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram rettet mot barnefamilier med barn fra 0 – 16 år, vi dekker bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Vestre Aker. Tilbudet er basert på gjensidig frivillighet. Målet er å støtte og hjelpe familien videre i en sårbar periode ved å gi støtte, avlaste, styrke foreldrerollen og skape mestringsfølelse, tilhørighet eller hjelpe dem med å utvide sitt nettverk.

Oppgavene til familiekontakten kan være alt fra leksehjelp, lesing, trilletur med babyer, lek og aktiviteter med barn og ungdom. Gi familien et pusterom i hverdagen slik at familien får mer overskudd til barna og seg selv. Det er familien som bestemmer hva de trenger hjelp til.

Vi trenger frivillige familiekontakter til:

  • Gå på ukentlige besøk hjem til familien, og være sammen med familien fra 2-4 timer i uken. Oppdraget varer i 6 måneder.
  • Gi støtte og avlastning til barnefamilier.
  • Gjennomføre et kurs som går over 8 temakvelder for å være best mulig forberedt.
  •  Koordinator holder tett kontakt med den frivillige og familien underveis.

3. mars starter vi opp våre lærerike og interessante kurs som du behøver for å bli frivillig i Home-Start Familiekontakten.

Som frivillig familiekontakt får du:

  • Forberedelseskurs på minimum 20 timer.
  • God oppfølging og veiledning av koordinator.
  • Regelmessig invitasjon til temakvelder, faglige og sosiale arrangementer.
  • Fellesskap i en hyggelig organisasjon.
  • Stort pluss å ha på CV.
Tekst jeg gar fra fam med et smil

Sitat fra en frivillig.

Mer om Home-Start Familiekontakten:
Tilbudet fra Home-Start Familiekontakten (HSF) er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Hensikten er å forebygge utvikling av belastninger og stress, støtte familien på det de mestrer og avlaste etter familiens behov. Behovene til familiene som får hjelp er ulike, avhengig av livssituasjon. Det overordnede motivet er å gi barna en god barndom, gjennom å styrke foreldrene. HSF er et lavterskeltilbud som bidrar til forebyggende barnevern, psykisk helsevern og dernest god samfunnsøkonomi. Vår visjon er at alle barnefamilier som er i en sårbar fase, skal få den støtten de trenger for å gi barna trygge og gode oppvekstsvilkår.

Ønsker du å melde deg på kurset eller få mer informasjon, ta kontakt med;

Du kan lese mer om Home-Start Familiekontakten ved å trykke her.

FAcebookbilde v7

Frivillighetens dag 2020

I dag er det Frivillighetens dag. En viktig dag for oss i Oslo Sanitetsforening! Uten dere flotte frivillige hadde vi ikke hatt muligheten til å gjøre det vi gjør – enkelt og greit. Selv om annerledes året 2020 har gitt oss mange utfordringer har vi sammen med dere klart oss igjennom den nasjonale kneika.

TUSEN TAKK til alle våre fantastiske frivillige som gir av sin tid, stiller opp for andre, og som bidrar til et rausere og varmere samfunn!

Dere er GULL verdt! Gi dere selv en god klapp på skulderen. Vi i Oslo Sanitetsforening er meget takknemlige for å ha dere hos oss og vi håper at vi i 2021 kan ha mer normalt samvær.

 

 

 

pexels photo 601177

La oss trene sammen på avstand

I dag skulle Rosa hatt fellestrening med oss, men grunnet Korona viruset er dette nå avlyst inntil videre. Men det er jo ingen som sier vi ikke kan trene fordet.

Vedlagt finner dere en fin 30 minutters trenings video som dere enten kan gjøre i stua, på balkongen, i en park eller ute på gresset.

Enn så lenge vet vi ikke hva som vil skje med Holmenkollstafetten, men er det sik at det blir arrangert, ja da er vi jo forberedt og i toppform.

Videoen er hentet fra  Nasjonalforeningen for folkehelse og de sier følgende; styrketrening er viktig for å forebygge skader og vondter, og for å mestre dagliglivets oppgaver. Vi blir anbefalt å trene styrke to ganger i uken.

 

Velkommen til trening – sammen blir vi sterkere!

Sovekarin barn og søvn

Førstehjelpkurs på barn og spebarn & foredrag om søvn og rutiner

Vi får besøk av Karin Naphaug som er barnesykepleier og helsesøster. Karin skal lære oss førstehjelp på barn og spe-barn samt snakke om viktigheten av søvn og gode rutiner.

Karin er grunder av selskapet Sovekarin.

Karin har lang erfaring i arbeid med barns helse og søvnvaner og i kveld skal hun snakke om nettopp dette.

Vi får blant annet gode tips og råd på;
• Hvordan innøve gode søvnvaner
• Søvnmetoder
• Tilstander som kan forstyrre søvnen
• Andre faktorer

Denne kvelden inngår i våre kurs for å bli frivillig i Ressursvenn og Home-Start, men vi holder kvelden åpen for alle. Kurset koster 100,- Gratis for medlemmer og frivillige i OSF. Begrenset antall plasser, førstemann til mølla.

Dato; 27. februar.

Klokka; 17.30 – kl. 20.30.

Sted; Solskinnsveien 12 på Smestad.

Påmelding; pamelding@osf.no.

pexels photo 3358507

Foredrag med Cecilie Kolflaath Larsen

På torsdag den 6. februar får vi besøk av Cecilie Kolflaath Larsen som er psykolog. Temaet er «Kultursensitivitet».

Hun skal blant annet snakke om kultur og kommunikasjon i arbeid med minoritetsfamilier, kommunikasjons-stiler, og omsorgsmodeller i ulike kulturer.

Det er et meget interessant tema og Cecilie er flott å høre på, denne kvelden anbefaler vi at dere får med dere!

Denne kvelden inngår i våre kurs for å bli frivillig i Ressursvenn og Home-Start, men vi holder kvelden åpen for alle. Foredraget koster 100,- Gratis for medlemmer og frivillige i OSF.

Det vil bli servert ost & kjeks.

Torsdag 6. februar kl. 17.30 – kl. 20.30.

Påmelding til pamelding@osf.no.

5Q2A8497 Foto Charlotte Sverdrup HSFN

Herlig gladnyhet for 2020!

Med Home-Start Familiekontakten sitt familiestøtteprogram gir vi tidlig hjelp og støtte til småbarnsfamilier som selv ønsker dette. Målgruppen er familier med minimum ett barn under skolealder. Vi vet at utfordringene ikke nødvendigvis slutter når barna blir eldre, de blir kanskje til og med enda mer utfordrende. Det har vært tøft å måtte si nei når familier og ulike instanser har bedt om avlastning og hjelp. Vi har merket oss en økende etterspørsel fra familier som faller utenfor HSF sin definerte aldersgruppe, men endelig har vi fått midler til å starte opp et pilotprosjekt til familier med barn over skolealder. Det betyr at vi nå kan hjelpe familier med barn fra 0 -16 år!

Henvendelsene vi mottar på vegne av familier med barn over skolealder kommer fra hjelpeapparatet, som skole- og barneverntjenesten, men også direkte fra familiene selv. I England og Nederland har Home-Start hatt tilsvarende erfaring, og har svart på dette ved å tilby Home-Start+ til familier med eldre barn på enkelte avdelinger. Nå starter vår avdeling opp, og dekker bydelene St. Hanshaugen, Frogner og Vestre Aker.

Vi starter opp kurs for nye familiekontakter torsdag 23. januar, og kurset vil gå over 8 kurskvelder. Nytt tema for kurset vil blant annet være nettvett, sosiale medier, mobbing og selvskading. Våre «gamle» familiekontakter vil også bli invitert til denne kurskvelden slik at de som ønsker det kan gå inn i barnefamilier med eldre barn.

Forskning på temaet

Henvendelser fra familier med eldre barn kan også kobles til forskning rundt temaet:

«I lys av regjeringens strategidokument er det med undring vi registrerer at det satses lite på barn og unge i småskolen. Regjeringens forebyggende strategi handler mest om førskolealder og ungdomsskolen, mens vi registrerer et hull i strategien i de fire første skoleårene. Også i kommunene har forebygging og tidlig innsats stort sett handlet om de samme to aldersgruppene. Regjeringen presiserer i strategidokumentet at skolens forebyggingsfunksjon først og fremst er knyttet til kunnskapsformidling, men skoleinformantene er relativt samstemte at dette kan være en vanskelig oppgave når barna har problemer hjemme.»

«Tidlig innsats må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i barns liv, og tidlig inngripen når problemer oppstår eller avdekkes i førskolealder, i løpet av grunnopplæringen eller i voksen alder.»

(Agderforskning 2013 – En vanskelig start)

Tilbud til familier med barn 6-16 år

Home-Start+ vil skille seg ut fra det ordinære HSF-tilbudet, ved å yte hjelp og støtte til familier med barn i alderen 6-16 år. HSF hjelper allerede mange familier med barn i denne aldersgruppen, da de også har et barn under skolealder og derfor faller inn under det ordinære HSF-tilbudet. HSF har med dette opparbeidet god erfaring ved å bruke familiekontakter i familier med eldre barn. I familier med barn i skolealder og ungdommer, vil det kanskje være mest fokus på at familiekontaktene vil fungere som samtalepartnere, samt støtte til foreldrerollen. Vi ønsker å ivareta disse foreldrene, da det kan være like utfordrende å være foreldre til eldre barn og ungdom. Livskriser kan oppstå og ramme barnefamilier også etter skolestart.

Vi gleder oss til å ta fatt på nye og spennende utfordringer!

Vil du gå på kurs og bli frivillig, ta kontakt med koordinator maria.nordal@osf.no.