La oss trene sammen på avstand

I dag skulle Rosa hatt fellestrening med oss, men grunnet Korona viruset er dette nå avlyst inntil videre. Men det er jo ingen som sier vi ikke kan trene fordet.

Vedlagt finner dere en fin 30 minutters trenings video som dere enten kan gjøre i stua, på balkongen, i en park eller ute på gresset.

Enn så lenge vet vi ikke hva som vil skje med Holmenkollstafetten, men er det sik at det blir arrangert, ja da er vi jo forberedt og i toppform.

Videoen er hentet fra  Nasjonalforeningen for folkehelse og de sier følgende; styrketrening er viktig for å forebygge skader og vondter, og for å mestre dagliglivets oppgaver. Vi blir anbefalt å trene styrke to ganger i uken.

 

Velkommen til trening – sammen blir vi sterkere!

Førstehjelpkurs på barn og spebarn & foredrag om søvn og rutiner

Vi får besøk av Karin Naphaug som er barnesykepleier og helsesøster. Karin skal lære oss førstehjelp på barn og spe-barn samt snakke om viktigheten av søvn og gode rutiner.

Karin er grunder av selskapet Sovekarin.

Karin har lang erfaring i arbeid med barns helse og søvnvaner og i kveld skal hun snakke om nettopp dette.

Vi får blant annet gode tips og råd på;
• Hvordan innøve gode søvnvaner
• Søvnmetoder
• Tilstander som kan forstyrre søvnen
• Andre faktorer

Denne kvelden inngår i våre kurs for å bli frivillig i Ressursvenn og Home-Start, men vi holder kvelden åpen for alle. Kurset koster 100,- Gratis for medlemmer og frivillige i OSF. Begrenset antall plasser, førstemann til mølla.

Dato; 27. februar.

Klokka; 17.30 – kl. 20.30.

Sted; Solskinnsveien 12 på Smestad.

Påmelding; pamelding@osf.no.

Foredrag med Cecilie Kolflaath Larsen

På torsdag den 6. februar får vi besøk av Cecilie Kolflaath Larsen som er psykolog. Temaet er «Kultursensitivitet».

Hun skal blant annet snakke om kultur og kommunikasjon i arbeid med minoritetsfamilier, kommunikasjons-stiler, og omsorgsmodeller i ulike kulturer.

Det er et meget interessant tema og Cecilie er flott å høre på, denne kvelden anbefaler vi at dere får med dere!

Denne kvelden inngår i våre kurs for å bli frivillig i Ressursvenn og Home-Start, men vi holder kvelden åpen for alle. Foredraget koster 100,- Gratis for medlemmer og frivillige i OSF.

Det vil bli servert ost & kjeks.

Torsdag 6. februar kl. 17.30 – kl. 20.30.

Påmelding til pamelding@osf.no.

Herlig gladnyhet for 2020!

Med Home-Start Familiekontakten sitt familiestøtteprogram gir vi tidlig hjelp og støtte til småbarnsfamilier som selv ønsker dette. Målgruppen er familier med minimum ett barn under skolealder. Vi vet at utfordringene ikke nødvendigvis slutter når barna blir eldre, de blir kanskje til og med enda mer utfordrende. Det har vært tøft å måtte si nei når familier og ulike instanser har bedt om avlastning og hjelp. Vi har merket oss en økende etterspørsel fra familier som faller utenfor HSF sin definerte aldersgruppe, men endelig har vi fått midler til å starte opp et pilotprosjekt til familier med barn over skolealder. Det betyr at vi nå kan hjelpe familier med barn fra 0 -16 år!

Henvendelsene vi mottar på vegne av familier med barn over skolealder kommer fra hjelpeapparatet, som skole- og barneverntjenesten, men også direkte fra familiene selv. I England og Nederland har Home-Start hatt tilsvarende erfaring, og har svart på dette ved å tilby Home-Start+ til familier med eldre barn på enkelte avdelinger. Nå starter vår avdeling opp, og dekker bydelene St. Hanshaugen, Frogner og Vestre Aker.

Vi starter opp kurs for nye familiekontakter torsdag 23. januar, og kurset vil gå over 8 kurskvelder. Nytt tema for kurset vil blant annet være nettvett, sosiale medier, mobbing og selvskading. Våre «gamle» familiekontakter vil også bli invitert til denne kurskvelden slik at de som ønsker det kan gå inn i barnefamilier med eldre barn.

Forskning på temaet

Henvendelser fra familier med eldre barn kan også kobles til forskning rundt temaet:

«I lys av regjeringens strategidokument er det med undring vi registrerer at det satses lite på barn og unge i småskolen. Regjeringens forebyggende strategi handler mest om førskolealder og ungdomsskolen, mens vi registrerer et hull i strategien i de fire første skoleårene. Også i kommunene har forebygging og tidlig innsats stort sett handlet om de samme to aldersgruppene. Regjeringen presiserer i strategidokumentet at skolens forebyggingsfunksjon først og fremst er knyttet til kunnskapsformidling, men skoleinformantene er relativt samstemte at dette kan være en vanskelig oppgave når barna har problemer hjemme.»

«Tidlig innsats må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i barns liv, og tidlig inngripen når problemer oppstår eller avdekkes i førskolealder, i løpet av grunnopplæringen eller i voksen alder.»

(Agderforskning 2013 – En vanskelig start)

Tilbud til familier med barn 6-16 år

Home-Start+ vil skille seg ut fra det ordinære HSF-tilbudet, ved å yte hjelp og støtte til familier med barn i alderen 6-16 år. HSF hjelper allerede mange familier med barn i denne aldersgruppen, da de også har et barn under skolealder og derfor faller inn under det ordinære HSF-tilbudet. HSF har med dette opparbeidet god erfaring ved å bruke familiekontakter i familier med eldre barn. I familier med barn i skolealder og ungdommer, vil det kanskje være mest fokus på at familiekontaktene vil fungere som samtalepartnere, samt støtte til foreldrerollen. Vi ønsker å ivareta disse foreldrene, da det kan være like utfordrende å være foreldre til eldre barn og ungdom. Livskriser kan oppstå og ramme barnefamilier også etter skolestart.

Vi gleder oss til å ta fatt på nye og spennende utfordringer!

Vil du gå på kurs og bli frivillig, ta kontakt med koordinator maria.nordal@osf.no.

Er ditt nyttårsforsett å bli frivillig?

Kurs for nye familiekontakter starter 23.januar, og vi trenger deg som er glad i barn og ungdom!

Home-Start Familiekontakten er et frivillig tilbud til barnefamilier med ulike utfordringer i hverdagen. Dette er et familiestøtteprogram, hvor familiekontakter (frivillige) besøker familier i bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Vestre Aker.

Oppgavene til familiekontakten kan være leksehjelp, trilletur med babyer, lek og aktiviteter med barn, hjelp til stell og mye annet. Det er familien som bestemmer hva de trenger hjelp til.

Vi trenger frivillige til:

 • Ukentlige besøk hjem til familien, og er der 2-4 timer i uken.
 • Oppdraget varer i 6 måneder.
 • Gi støtte og avlastning til barnefamilier.
 • Gjennomføre et 8 ukers kurs for å være best mulig forberedt.
 • Koordinator holder tett kontakt med den frivillige og familien underveis.

Som familiekontakt får du:

 • Leke med barn og ungdom.
 • Delta i meningsfylt aktivitet.
 • Hjelpe noen som trenger deg.
 • Veiledning og oppfølging.
 • Tilbud om spennende temakvelder.
 • Bli kjent med andre frivillige.
 • Gjør seg godt på CVen.

Mer om Home-Start Familiekontakten:
Tilbudet fra Home-Start Familiekontakten (HSF) er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Hensikten er å forebygge utvikling av belastninger og stress, støtte familien på det de mestrer og avlaste etter familiens behov. Behovene til familiene som får hjelp er ulike, avhengig av livssituasjon. Det overordnede motivet er å gi barna en god barndom, gjennom å styrke foreldrene. HSF er et lavterskeltilbud som bidrar til forebyggende barnevern, psykisk helsevern og dernest god samfunnsøkonomi. Vår visjon er at alle småbarnsfamilier som er i en sårbar fase, skal få den støtten de trenger for å gi barna trygge og gode oppvekstsvilkår.

 

Ønsker du flere opplysninger? 

Ta kontakt med våre koordinatorer:

Ellen Margrethe på telefon 908 32 147 eller på e-post: ellen.margrethe@osf.no.

Maria Saric Nordal på telefon 932 39 476 eller på e-post: maria.nordal@osf.no.

 

Mer opplysninger om Home-Start Familiekontakten finner du på www.home-start-norge.no

Gledet mange barnefamilier

I år var vi i Home-Start så heldige å få penger fra Gjensidige-stiftelsen som gjorde at vi kunne ta kontakt med Janus ullfabrikk som ga oss herlige ull-produkter til en billig penge. Tusen takk til Janus som gav oss denne flotte muligheten til å glede ekstra mange foreldre og barn.

Her kan du lese mer om Janus og selskapets flotte historie; https://www.janus.no/historie

Vi vil også benytte anledningen til å takke andre bidragsytere til våre prosjekter som Canon Norge, Rebekkaloge og Amundsen stiftelse.