Årsmøtet 2014

Torsdag 10. april ble det holdt Årsmøte her på OSF. Det var et godt oppmøte denne kvelden! Som en del av årsmøtet blir det som kjent holdt valg. Synneve Munthe ble gjenvalgt som foreningsleder for to år, og at Are Saastad og Ola Loennchen ble valgt som styremedlemmer.