header hs

Avslutning for nye familiekontakter

Denne uken var det avslutning for frivillige som har deltatt på kurs hos Oslo Sanitetsforening (OSF) for å bli familiekontakter. Home-Start Familiekontakten tilbyr regelmessig støtte, vennskap og praktisk hjelp til småbarnsfamilier.

– Den frivillige er der som et medmenneske i en krevende familiesituasjon. Vår visjon er at småbarnsfamilier som er i en sårbar fase, skal få den støtten de trenger for å gi barna trygge og gode oppvekstsvilkår, forteller familiekoordinator Silje.

Pusterom i hverdagen

Familiekontakten går på ukentlige besøk hjem til familien, og er der 2-4 timer. Trilletur med babyer, hjelp til stell, lek og aktiviteter med barn, er noe av det en frivillig kan bistå med. Det er familien selv som definerer hva de trenger hjelp til.

«Det ble lettere å komme seg ut hjemmefra, og jeg ble tryggere på å takle stressende situasjoner med barnet mitt» -Familie

Familier som ønsker støtte gjennom Home-Start kan selv ta kontakt med OSF. Silje opplever at stadig flere har hørt om programmet gjennom jungeltelegrafen. Helsestasjoner og andre institusjoner kan også sette en familie i kontakt med Home-Start.

«Alle har likt disse besøkene, både store og små. Vi trives veldig godt med familiekontakten. For de voksne har det vært et herlig pusterom i uken.» – Familie

SAM 4014

SISTE KURSKVELD: Frivillige som har gått på kurs hos OSF denne vinteren er nå klare som familiekontakter.

Verdensomspennende program

Silje og Ellen Margrethe jobber som familiekoordinatorer ved OSF, og har blant annet ansvaret for å rekruttere og holde kurs for frivillige, og siden koble, og følge opp kontaktene i familier.

OSF har drevet med Home-Start i 12 år, og har i dag 64 familiekontakter. Det er stor spredning i bakgrunn og alder blant de frivillige. Fellestrekket er at de har tid og lyst til å være sammen med en småbarnsfamilie regelmessig.

-Vår yngste frivillige er 20 år, mens den eldste er 82. De siste årene har vi også fått flere familiekontakter med utenlandsk bakgrunn og det ser vi på som en kjempestor ressurs, sier Silje.

Koordinatoren viser til godt samarbeid med «Kvinneprat på Tvers», som er en uformell møteplass for kvinner som ønsker å lære om norsk språk, kultur og tradisjoner, slik at de enklere kan delta i det norske samfunnet.

OSF er en av fire organisasjoner i Oslo som driver med Home-Start. I dag finnes Home-Start i 23 land over hele verden. Her kan du lese mer om ordningen.

 

Home-Start Familiekontakten kan tilby:

  • Et menneske å snakke med som deler dine gleder og sorger.
  • Praktisk hjelp og støtte.
  • En pustepause i hverdagen.
  • Besøk i hjemmet hver uke, 2-4 timer.

Hvilke familier kan få besøk av en familiekontakt?

  • Familier med minst ett barn under skolealder.
  • Familier som selv ønsker en familiekontakt.
  • Familier som mangler støttespillere og/eller trenger råd i oppdragelsen av barn.
  • Familier med kronisk syke barn eller barn med nedsatt funksjonsevne.

Vil du hjelpe til i en småbarnsfamilie?

Til høsten setter Oslo Sanitetsforening i gang med nytt forberedelseskurs for familiekontakter. Ta kontakt med en av våre koordinatorer for en hyggelig prat.

Silje Solberg Tveit: 23 22 21 13

Ellen Margrethe Mohn Arentz-Hansen: 23 22 21 14

 

Leoul header 1

Dialog viktig for inkluderingsarbeidet

Følelsen av å være en analfabet var det som plaget Leoul Mekonen mest da han kom som flyktning til Norge for 12 år siden. I hjemlandet Etiopia hadde han vært akademiker og aktivist, i Norge kunne han ikke en gang lese avisen.

– Det jeg ønsket meg aller mest var å lære språket, men på den tiden var innvandringspolitikken slik at man ikke fikk begynne på norskkurs før man hadde fått oppholdstillatelse, forteller Leoul.

Den inspirerende foredragsholderen bruker humor og egne erfaringer for å belyse viktige temaer. Leoul besøkte Oslo Sanitetsforening for å snakke om viktigheten av kulturkompetanse og sensitivitet i frivillighetsarbeid.

Kulturkompetanse og dialogarbeid

Mange av de fremmøtte var frivillige tilknyttet Home-Start Familiekontakten, et program for småbarnsfamilier som trenger litt ekstra hjelp i en krevende periode. Foredraget fokuserte på kunnskaper, ferdigheter og holdninger frivillige trenger for å jobbe med småbarnsfamilier med innvandrerbakgrunn.

I Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk (MIR) jobber Leoul med prosjekter hvor dialogarbeid står sentralt i helsefremmende- og forebyggende arbeid.

-Mange innvandrere kommer fra autoritære stater hvor man ikke har samme tillit til myndighetene som det vi har i Norge, derfor er dialog kjempeviktig, sier han.

Leoul mener enveiskommunikasjon er en alt for stor del av integreringsarbeidet i Norge.

-Når informasjonen kun flyter enn vei, mister man blant annet muligheten til å stille spørsmål, og det er problematisk. Dialog er spesielt viktig for myndiggjøring av flyktninger og innvandrere, slik at de kan bli en aktiv del av det norske samfunnet, sier Leoul.

For å få til en slik dialog er kulturkompetanse og sensitivitet spesielt viktig, men det krever at man er villig til å bevege seg utenfor sin egen komfortsone.

035 1

Må se fremover

«Den verste fattigdom er ensomhet og følelsen av å være forsømt og uønsket» – Mor Teresa.

Leoul tror fredsprisvinnerens kjente sitat, beskriver følelsen mange innvandrere opplever som fremmed i et nytt land.

-Positiv bekreftelse er noe av det aller viktigste for mennesker. Uten en slik bekreftelse kan mange føle seg ensom og isolert i det norske samfunnet, sier han.

Leoul har selv vært asylsøker, og han bruker sine egne livserfaringer for å motivere og inspirere innvandrere og flyktninger som sliter i integreringsprosessen. Han understreker spesielt viktigheten av å se fremover.

– Det er som om du skulle kjøre bil, hvis du kun ser bakover vil du krasje. Vi må se fremover for å komme oss videre, avslutter han.

Home-Start Familiekontakten er et program for småbarnsfamilier som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen i en periode. Det settes ingen faglige krav til familiekontakten, det handler om å være et medmenneske i en tøff periode.

Home-Start hjelper familier som opplever mange ulike typer vanskeligheter. Familiene skal ha småbarn, nærmere bestemt minst et barn under skolealder. Familiene tilbys emosjonell støtte og praktisk hjelp. Støtten som gis av frivillige i familiens eget hjem er gratis. De frivillige besøker familien over en periode som vurderes opp mot familiens behov.

 

 

SAM 3978 1

Ønsker å forebygge vold og overgrep i russetiden

I dag deltok Oslo Sanitetsforening på informasjonsmøte for den kommende russen ved Persbråten Videregående Skole. Med kampanjen«Ja betyr ja», ønsker N.K.S å forebygge seksuelle overgrep og ubehagelige opplevelser i russetiden, og også senere i livet.

Ved å ta samtalen om samtykke fra «nei er nei» til «ja betyr ja» kan vi skifte ansvarsforholdet i en voldtektssituasjon, derfor er det viktig å gjøre russen bevisst på hva aktivt samtykke innebærer.

– Vær sikker på at den andre vil, og at du selv vil. Et fravær av nei, betyr ikke automatisk ja, sa Julie fra OSF til salen, som var fylt opp av jenter og gutter som snart går inn i russetiden.

Politiet fra Majorstuen politistasjon var også til stede ved Persbråten. De kunne fortelle at 90 prosent av sakene som ble anmeldt i forbindelse med russetiden i fjor, gjaldt vold eller seksuelle overgrep.

-Den vanligste formen for voldtekt er ikke overfallsvoldtekt, men voldtekt som skjer på fest, sa politiet.

SAM 3982

OSF delte ut 150 goodiebags til russen. De var blant annet fylt med en boksershorts med teksten «Jeg tar ansvar», informasjonsmateriell, kondomer, og en t-skjorte.

Vil erstatte gråsoner med samtykke

I ett av verdens mest likestilte land blir 1 av 10 kvinner voldtatt i løpet av livet. Derfor trenger vi flere og mer grundige debatter om voldtekt og samtykke, både i media og på skolene over hele landet. Gutter må lære seg å ta ansvar for å spørre om et «ja».

«Aktørene bak russefeiringen har lenge kjørt et konsept der jenters råderett over egen kropp blir skjøvet til side. Kampanjen «Ja betyr ja» vil erstatte gråsoner og sexisme med en tydelig og inkluderende samtykkekultur.»  – Elise Dybvig, Under Arbeid.

Lokale sanitetsforeninger besøker denne våren videregående skoler over hele landet, for å minne russen om at bare ja betyr ja. I 2017 vil Sanitetskvinnene være i kontakt med over 8000 russ.

«Ja betyr ja» er et samarbeid mellom N.K.S og det feministiske tidsskriftet Under Arbeid. Les mer om kampanjen her.

SAM 3954

N.K.S ønsker å sette temaet russ og voldtekt på dagsorden for å forebygge vold og seksuelle overgrep

 

Ressursvenn illustrasjon 2 2

Regjeringen ønsker flere ressursvenner

Jenter som står i fare for å bli, eller har blitt tvangsgiftet, får støtte fra frivillige gjennom Oslo Sanitetsforening. Nå tar regjeringen til orde for en liknende mentorordning over hele landet.

Onsdag 8. mars la regjeringen frem handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020), «Retten til å bestemme over eget liv». Et av tiltakene i handlingsplanen er å innføre en mentorordning for unge som er utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.

Med pilotprosjektet «Ressursvenner – guider til ny giv» har Norske Kvinners Sanitetsforening, Oslo Sanitetsforening og Oslo krisesenter i samarbeid etablert en mentorordning for kvinner som er utsatt for vold. I prosjektet knyttes kvinner ved Oslo krisesenter sammen med en frivillig ressursvenn i Oslo Sanitetsforening som veileder og støtter den voldsutsatte i en sårbar re-etableringsfase.

– En ressursvenn er en som er der for den voldsutsatte, en som bryr seg og blir med på for eksempel kino eller visning, forteller Tanja Omvik prosjektleder for Ressursvenner i Oslo Sanitetsforening.

Ressursvenner på Bokollektivet

Et av tilbudene ved Oslo krisesenter er Bokollektivet, for jenter som står i fare for å bli, eller har blitt tvunget til å gifte seg mot sin vilje. Så langt har syv jenter ved Bokollektivet i Oslo vært koblet med en frivillig ressursvenn.

– For jentene på Bokollektivet er ofte det viktigste å ha en venn som bryr seg om dem, og det er det ressursvennene kan tilby. Det å ha noen som sender en sms, en å snakke med på Facebook og møtes av og til kan være nok. Det skal ikke så mye til for at de føler at de blir sett og verdsatt, sier Omvik.

Ressursvenner kan være den ene som er der for kvinnene når de trenger det som mest. Mange av jentene på bokollektivet ønsker seg en eldre ressursvenn, ofte har de ikke familie i nærheten og ønsker seg en trygg storesøster eller morsfigur. Blant de frivillige er det også en del med minoritetsbakgrunn, noen av dem har selv vært i samme situasjon som jentene på bokollektivet eller vet hva det handler om.

Nasjonal modell

– Før vi kobler en voldsutsatt kvinne med en frivillig ressursvenn kartlegger vi hva kvinnen trenger hjelp til og hva hun kan tenke seg å gjøre sammen med ressursvennen sin. Mange ønsker å lære bedre norsk, andre vil ha hjelp til skolearbeid eller bli bedre kjent med Oslo. Vi finner en ressursvenn som passer den enkelte, påpeker Omvik.

Pilotprosjektet «Ressursvenner – guider til ny giv» i Oslo har vært en stor suksess. Bare på det første året har 24 voldsutsatte kvinner blitt koblet sammen med en frivillig. De frivillige får opplæring og forplikter seg for ca 1 år slik at de kan være en stabil venn for en voldsutsatt kvinne. Norske Kvinners Sanitetsforening jobber nå med å søke midler for å kunne gjøre pilotprosjektet om til en nasjonal modell.

Kan du tenke deg å være en frivillig?
Ta kontakt med koordinator for prosjektet, Tanja Omvik, tlf. 23 22 21 18 eller e-post: tanja.omvik@osf.no

Prosjektet er et samarbeid mellom Norske Kvinner Sanitetsforening, Oslo krisesenter og Oslo Sanitetsforening, og er støttet av ExtraStiftelsen og Oslo Kommune.

Brosjyre for prosjektet «Ressursvenner – guide til en ny giv» (pdf)

Førstehjelpskurs hjemmeside

Velkommen til gratis førstehjelpskurs

Torsdag 23. mars inviterer Oslo Sanitetsforening til førstehjelpskurs med fokus på barn og spedbarn, i regi av Førstehjelperen AS. Kurset gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med barn og spedbarn.

Det vil bli servert te, kaffe og noe lett å spise underveis i pausene.

Kurset er gratis for deltakerne, og det er førstemann til mølla (vi har 30 plasser totalt).

Påmelding til oslo.sanitetsforening@osf.no
eller tlf: 23 22 21 10 

Når: 23. mars, kl.17.00-21.00
Hvor: Solskinnsveien 12