Ressursvenn illustrasjon 2 2

Regjeringen ønsker flere ressursvenner

Jenter som står i fare for å bli, eller har blitt tvangsgiftet, får støtte fra frivillige gjennom Oslo Sanitetsforening. Nå tar regjeringen til orde for en liknende mentorordning over hele landet.

Onsdag 8. mars la regjeringen frem handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020), «Retten til å bestemme over eget liv». Et av tiltakene i handlingsplanen er å innføre en mentorordning for unge som er utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.

Med pilotprosjektet «Ressursvenner – guider til ny giv» har Norske Kvinners Sanitetsforening, Oslo Sanitetsforening og Oslo krisesenter i samarbeid etablert en mentorordning for kvinner som er utsatt for vold. I prosjektet knyttes kvinner ved Oslo krisesenter sammen med en frivillig ressursvenn i Oslo Sanitetsforening som veileder og støtter den voldsutsatte i en sårbar re-etableringsfase.

– En ressursvenn er en som er der for den voldsutsatte, en som bryr seg og blir med på for eksempel kino eller visning, forteller Tanja Omvik prosjektleder for Ressursvenner i Oslo Sanitetsforening.

Ressursvenner på Bokollektivet

Et av tilbudene ved Oslo krisesenter er Bokollektivet, for jenter som står i fare for å bli, eller har blitt tvunget til å gifte seg mot sin vilje. Så langt har syv jenter ved Bokollektivet i Oslo vært koblet med en frivillig ressursvenn.

– For jentene på Bokollektivet er ofte det viktigste å ha en venn som bryr seg om dem, og det er det ressursvennene kan tilby. Det å ha noen som sender en sms, en å snakke med på Facebook og møtes av og til kan være nok. Det skal ikke så mye til for at de føler at de blir sett og verdsatt, sier Omvik.

Ressursvenner kan være den ene som er der for kvinnene når de trenger det som mest. Mange av jentene på bokollektivet ønsker seg en eldre ressursvenn, ofte har de ikke familie i nærheten og ønsker seg en trygg storesøster eller morsfigur. Blant de frivillige er det også en del med minoritetsbakgrunn, noen av dem har selv vært i samme situasjon som jentene på bokollektivet eller vet hva det handler om.

Nasjonal modell

– Før vi kobler en voldsutsatt kvinne med en frivillig ressursvenn kartlegger vi hva kvinnen trenger hjelp til og hva hun kan tenke seg å gjøre sammen med ressursvennen sin. Mange ønsker å lære bedre norsk, andre vil ha hjelp til skolearbeid eller bli bedre kjent med Oslo. Vi finner en ressursvenn som passer den enkelte, påpeker Omvik.

Pilotprosjektet «Ressursvenner – guider til ny giv» i Oslo har vært en stor suksess. Bare på det første året har 24 voldsutsatte kvinner blitt koblet sammen med en frivillig. De frivillige får opplæring og forplikter seg for ca 1 år slik at de kan være en stabil venn for en voldsutsatt kvinne. Norske Kvinners Sanitetsforening jobber nå med å søke midler for å kunne gjøre pilotprosjektet om til en nasjonal modell.

Kan du tenke deg å være en frivillig?
Ta kontakt med koordinator for prosjektet, Tanja Omvik, tlf. 23 22 21 18 eller e-post: tanja.omvik@osf.no

Prosjektet er et samarbeid mellom Norske Kvinner Sanitetsforening, Oslo krisesenter og Oslo Sanitetsforening, og er støttet av ExtraStiftelsen og Oslo Kommune.

Brosjyre for prosjektet «Ressursvenner – guide til en ny giv» (pdf)