gold padlock locking door 164425

GDPR – den nye personvernforordningen

Fra og med 1. juli 2018 trådte den nye personvernforordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. OSF innretter seg selvfølgelig etter denne. Under får du litt informasjon om hva GDPR vil bety for oss, og for deg som deltaker, medlem eller frivillig.

OSF og personopplysninger
Personvern handler om retten til å bestemme over egne personopplysninger. For en ideell organisasjon som OSF dreier dette seg om at våre medlemmer og frivillige skal ha tillit til oss, og hvordan vi behandler deres persondata. Det skal være åpenhet og gjennomsiktighet i alle våre prosesser rundt behandling av alle personopplysninger.

For deg som er medlem
Alle medlemmer av foreningen er registrert med personopplysninger hos N.K.S.-sekretariatet. I tillegg til navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og fødselsdato, er opplysninger knyttet til medlemskapet, som verv, roller og fakturaer for medlemskapet også registrert her. Dette gjøres for å kunne følge opp avtalen om medlemskap. OSF har tilgang til disse opplysningene.

Medlemskapet innebærer også at du får tilsendt medlemsblad, nyhetsbrev og eventuelt SMS fra oss. Innholdet i dette vil kun være opplysningsbasert. Våre medlemmer har alltid mulighet til å reservere seg mot kontakt via disse kanalene:

·        Medlemsblad – gi beskjed til administrasjonen

·        Nyhetsbrev – benytt «avmelding»-lenken

·        SMS – benytt stopp-funksjonen

Hvilken betydning får GDPR for våre frivillige?
Alle OSFs deltakere, medlemmer og frivillige er registrert i vårt register. I tillegg til navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og fødselsdato, registrerer vi også andre opplysninger knyttet til avtalen, slik som kobling og koblingsfrekvens. Dette gjør vi for å kunne følge opp alle på en hensiktsmessig og god måte.

Hva mer?
– OSF har installert Coockievarsel med aktivt samtykke for brukere av vår hjemmeside.
– Når det gjelder lagringstid av personopplysninger, så vil all informasjon om den enkelte slettes umiddelbart etter endt medlemskap hos oss. Dette gjelder også dersom du er frivillig, og ikke lenger ønsker å være aktiv i OSF.
– Den registrerte har rett til å klage til Datatilsynet på behandling av persondata i strid med reglene.
– New Element, vår nettsideleverandør sitter også på personopplysninger/navn og mailadresse til alle våre registrerte medlemmer som mottar nyhetsbrev. Ved ønske om sletting av persondata vil New Element bli orientert.

Sletterutiner
Dersom et medlem eller en frivillig ønsker sine opplysninger slettet, så sletter vi vedkommende i databasen, samt melder om sletteønsket til hovedorganisasjonen N.K.S. Dette kalles retten til å bli glemt.

Nyhetsbrevet vårt
Alle registrerte medlemmer vil fortsette å motta informasjonsmateriellet vi sender ut i form av våre nyhetsbrev. Du kan velge å melde deg av denne listen, men vi håper du som bruker ser nytten av å få oppdatert informasjon om vårt tilbud og våre aktiviteter.

Noe mer du lurer på når det kommer til GDPR?
Send en mail til oslo.sanitetsforening@osf.no eller ring: 23 22 21 10.

Arjus Malek Maria flyr

NOEN TRENGER DEG!

Kurs for nye familiekontakter starter 29.august, og vi trenger deg som er glad i barn og som vil være med på å gjøre en forskjell!


Home-Start Familiekontakten er et frivillig tilbud til småbarnsfamilier med ulike utfordringer i hverdagen. Dette er et familiestøtteprogram, hvor familiekontakter (frivillige) besøker familier med minst ett barn under skolealder i bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Vestre Aker.

Oppgavene til familiekontakten kan være leksehjelp, lesing, trilletur med babyer, lek og aktiviteter med barn, hjelp til stell og mye annet. Det er familien som bestemmer hva de trenger hjelp til.

Vi trenger frivillige til:
– Familiekontakten går på ukentlige besøk hjem til familien, og er der 2-4 timer i uken. Oppdraget varer i 6 måneder.
– Gi støtte og avlastning til småbarnsfamilier.
– Gjennomføre et kurs over 7 torsdager fra kl.17.30 – kl.20.30.
– Koordinator holder tett kontakt med den frivillige og familien underveis.

Som familiekontakt får du:
-Leke med barn
-Delta i meningsfylt aktivitet
-Hjelpe noen som trenger det
-Veiledning og oppfølging
-Tilbud om spennende temakvelder
-Bli kjent med andre frivillige

Mer om Home-Start Familiekontakten:
Tilbudet fra Home-Start Familiekontakten (HSF) er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Hensikten er å forebygge utvikling av belastninger og stress, støtte familien på det de mestrer og avlaste etter familiens behov. Behovene til familiene som får hjelp er ulike, avhengig av livssituasjon. Det overordnede motivet er å gi barna en god barndom, gjennom å styrke foreldrene. HSF er et lavterskeltilbud som bidrar til forebyggende barnevern, psykisk helsevern og dernest god samfunnsøkonomi. Vår visjon er at alle småbarnsfamilier som er i en sårbar fase, skal få den støtten de trenger for å gi barna trygge og gode oppvekstsvilkår.

Ønsker du flere opplysninger? Ta kontakt med; Maria på telefon 932 39 476 eller epost; maria.nordal@osf.no eller Ellen Margrethe på telefon 23 22 21 14 eller på e-post: ellen.margrethe@osf.no.

 

Mer opplysninger om Home-Start Familiekontakten finner du på www.home-start-norge.no

B9A4511

En varm og stemningsfull sommerfest

Oslo Sanitetsforening sin årlige sommerfest gikk av stabelen i går – og det ble en suksess, om vi får lov til å si det selv. Deilig vannmelon var skåret opp, velkomstdrinken kjølte oss ned i den deilige sommervarmen, isen smeltet fort og latteren satt løst.Vi i Solskinnsveien hadde gjort oss klare for storinnrykk til årets sommerfest, og vi kunne by på deilig hjemmelaget Chili con carne og pølser til alle barna. Det var kransekake og iskrem, ansiktsmaling for barna, og de som ønsket kunne gjøre et kupp eller to på vårt lille loppemarked.

B9A4286

Vi var en herlig gjeng i alle aldre, som koste oss i det fine været. Vi avsluttet kvelden med flott underholdning fra Shilpi, som danset nydelige indiske danser for oss. Sisterhood jentene fremførte et fint klapp- og sangnummer, og koret Retro Singers avsluttet det hele med Mountain Music.

En ekstra stor takk til Gunnar Ruud, Rema 1000 Torggata, Peloton, Filmweb, Egmont og Meny på Røa, Coop Extra på Makrellbekken og Stor Cash på Brobekk, som alle sponset oss og gjorde en ekstra stor stas på festen vår.  TUSEN TAKK!

Ett år til neste gang – vi gleder oss allerede.

God sommer fra oss til dere!
Les mer