IMG 20220922 2237262 1

Hils på vår nye kollega!

IMG 20220922 2237262Vi har gleden av å ønske vår nye kollega Anette Skaga velkommen til Oslo Sanitetsforening! Anette startet hos oss 1. januar, og vil jobbe 50% i Home-Start Familiekontakten, og 50% som aktivitetskoordinator. Hun vil dermed ha en viktig rolle i å videreutvikle flere av tilbudene i Oslo Sanitetsforening, både i Solskinnsveien og det på kommende Kvinnehelsehuset på Tøyen.

For å gi dere muligheten til å bli litt bedre kjent med Anette, har vi stilt henne noen spørsmål:

Kan du dele litt om din bakgrunn og hvordan den har formet veien din til din nåværende posisjon i Oslo Sanitetsforening?

Jeg er utdannet pedagog og kommer fra barnehagesektoren. Det har vært viktig for meg et en ny jobb skal oppleves som meningsfull. At jeg er med på å legge til rette for gode samfunnsnyttige tiltak, noe som gjør en forskjell for andre.

Hva blir din rolle i Oslo Sanitetsforening, og hva gleder du deg mest til i din nye jobb?

Jeg skal jobbe 50% i Home Start og 50% som aktivitetskoordinator, jeg skal altså få bidra i flere av tilbudene til Oslo Sanitetsforening. Jeg gleder meg til å bli kjent med mange av de fantastiske frivillige, og at vi sammen kan skape gode møteplasser.

Hva var det spesifikke som tiltrakk deg ved Oslo Sanitetsforening? Er det spesielle prosjekter eller initiativer du ser frem til å være en del av?

Oslo Sanitetsforening har en rekke gode tilbud, som bidrar til felleskap og jeg er stolt av å få være med og fremme og videreutvikle disse. Jeg ser spesielt frem til å være en del av Home Start, et svært viktig forebyggende tiltak for småbarnsfamilier. Jeg gleder meg også til å få i gang en Sisterhood gruppe, trygge inkluderende tilbud til ungdom anser jeg som veldig viktig.  Det blir også spennende å følge det nye kvinnehelsehuset, håper dette kan bli et verdifullt tilbud for alle kvinner i Oslo.

Vi er veldig glad for å ha Anette med oss på laget, og håper dere vil hjelpe oss i å ønske henne hjertelig velkommen! 

62480033 10163565662890206 8951357395628457984 n

Oslo Omsorgsberedskapsgruppe (OBG) søker engasjerte kandidater til styret og nye medlemmer!

Oslo Omsorgsberedskapsgruppe (OBG) søker engasjerte kandidater til styret og nye medlemmer til gruppen for å styrke vår innsats for omsorgsberedskap og skape trygge lokalsamfunn.

I samarbeid med Oslo kommune beredskapsetaten, fokuserer avtalen vår på omsorg og forpleining ved kriser i Oslo. Ved slike situasjoner blir sanitetskvinnene kalt ut for å støtte beredskapsetatene med mat og omsorg.

For å forberede oss må vi øve. Det kan skje på følgende måte:

 • Det arrangeres ringeøvelser til alle de ca 50 personer som har meldt seg som frivilliggruppe, hvor de får et spørsmål om de kan møte et sted om f.eks ca 60 min
 • Vi melder oss på øvelser som firma PWC arrangerer. I regi av de har vi vært på øvelse på Lahaugmoen, på Nationalmuseet og hos firma ISS. De arrangerer fiktive ulykker/situasjoner som vi må delta i. Fin øving.
 • Vi arrangerer Trygghetstreff for eldre hjemmeboende i bydelene i samarbeid med Brann- og Redning. Brann- og redning er en viktig brikke i treffet.
 • Vi arrangerer informasjonsstand i sanitetens uke, uke 39, om brann, livredning, egenberedskap og medlemsverving. Veldig viktig å verve nye medlemmer for å opprettholde organisasjonen.

Frivillige i disse gruppene spiller en verdifull rolle som et supplement til det offentlige beredskapsarbeidet. Med lokalkunnskap, menneskekunnskap, og erfaring fra omsorgsarbeid, bidrar våre medlemmer til å skape trygghet, varme, og omsorg i kritiske situasjoner. Vi ønsker å styrke vårt fellesskap med flere frivillige og oppfordrer interesserte til å bli en del av vårt engasjerte team. Interesserte kandidater kan melde seg ved å sende mail til post@osloobg.no.

Medlemmer i Oslo Sanitetsforening kan foreslå seg selv eller andre til styreverv. Dersom du foreslår andre, må vedkommende være enig og godkjenne det. Henvendelser til valgkomiteen ved forslag til kandidater kan sendes til Anne Kristin Gjestvang Bergh: ennakri@hotmail.com / tlf. 97532394.

Fastelavnsverksted Triplets og Charlotte HS 1

Fastelavns 2024 – Forskning på kvinnehelse er viktig og nødvendig

Hvert år samles sanitetskvinner fra hele landet for å selge fastelavnsris. Inntektene fra salget går direkte til å forbedre kvinnehelsen – fordi forskning på kvinnehelse er viktig og nødvendig!

Fastelavnsverksted Triplets og Charlotte HS 1

Foto: norskekvinnerssanitetsforening.no

Årets Fastelavnskampanje begynner 27. januar og avsluttes søndag 11. februar.

Som tidligere år vil inntektene fortsette å støtte forskning på kvinnehelse og bedre kvinners liv. Salget av fastelavnsfjær støtter flere forskningsprosjekter hvert år.

Formålet med fastelavnskampanjen er fortsatt mer og bedre forskning på kvinnesykdommene. I år ønsker vi også å gi mer oppmerksomhet til lidelser og sykdommer knyttet til svangerskap og fødsel. En betydelig andel av kvinner i Norge får helse og livskvalitet forringet av sykdom og lidelser før, under eller etter svangerskapet. Mange har varige mén etter fødsel, og vi har en lang tradisjon for å jobbe for å bedre mor-barn helse:

 • et godt svangerskaps-, fødsel- og barseltilbud er en viktig del av kvinners helse.
 • en forsvarlig svangerskaps-, fødsel- og barselomsorg som sikrer det beste tilbudet for den fødende, partner og barnet.

Bind fastelavnsris sammen med oss!

historiske fastelavnsfjaer

Foto: norskekvinnerssanitetsforening.no

Oslo Sanitetsforening arrangerer hvert år et fastelavnsverksted der fjær og kvister forvandles til fargerike fastelavnsris. Dette er en fantastisk mulighet til å delta i en hyggelig og meningsfull tradisjon. Verkstedet er åpent for alle og spesielt engasjerende for barn! De fastsatte tidene for fastelavnsverkstedet er som følger:

 • Onsdag 17. januar kl. 16-18.
 • Tirsdag 23. januar kl. 10-14.
 • Mandag 29. januar kl. 10-14.
 • Onsdag 31. januar kl. 12-14 og 16-19.

Kom når det passer i løpet av denne tiden.

Vi trenger også frivillige til å selge ris:

I tråd med tradisjonen vil Oslo Sanitetsforening selge fastelavnsris på Røa torg i februar. Har du lyst til å bidra med salget til denne gode saken?

Datoene for salget på Røa Torg er:

 • Fredag 2. februar kl. 12-18
 • Lørdag 3. februar kl. 11-17

Din deltakelse og støtte vil bidra til å forbedre kvinners helse og fremme viktig forskning på området. Send en post til pamelding@osf.no hvis du ønsker å bidra til dette viktige arbeidet!