Fastelavns 2024 – Forskning på kvinnehelse er viktig og nødvendig

Hvert år samles sanitetskvinner fra hele landet for å selge fastelavnsris. Inntektene fra salget går direkte til å forbedre kvinnehelsen – fordi forskning på kvinnehelse er viktig og nødvendig!

Fastelavnsverksted Triplets og Charlotte HS 1

Foto: norskekvinnerssanitetsforening.no

Årets Fastelavnskampanje begynner 27. januar og avsluttes søndag 11. februar.

Som tidligere år vil inntektene fortsette å støtte forskning på kvinnehelse og bedre kvinners liv. Salget av fastelavnsfjær støtter flere forskningsprosjekter hvert år.

Formålet med fastelavnskampanjen er fortsatt mer og bedre forskning på kvinnesykdommene. I år ønsker vi også å gi mer oppmerksomhet til lidelser og sykdommer knyttet til svangerskap og fødsel. En betydelig andel av kvinner i Norge får helse og livskvalitet forringet av sykdom og lidelser før, under eller etter svangerskapet. Mange har varige mén etter fødsel, og vi har en lang tradisjon for å jobbe for å bedre mor-barn helse:

  • et godt svangerskaps-, fødsel- og barseltilbud er en viktig del av kvinners helse.
  • en forsvarlig svangerskaps-, fødsel- og barselomsorg som sikrer det beste tilbudet for den fødende, partner og barnet.

Bind fastelavnsris sammen med oss!

historiske fastelavnsfjaer

Foto: norskekvinnerssanitetsforening.no

Oslo Sanitetsforening arrangerer hvert år et fastelavnsverksted der fjær og kvister forvandles til fargerike fastelavnsris. Dette er en fantastisk mulighet til å delta i en hyggelig og meningsfull tradisjon. Verkstedet er åpent for alle og spesielt engasjerende for barn! De fastsatte tidene for fastelavnsverkstedet er som følger:

  • Onsdag 17. januar kl. 16-18.
  • Tirsdag 23. januar kl. 10-14.
  • Mandag 29. januar kl. 10-14.
  • Onsdag 31. januar kl. 12-14 og 16-19.

Kom når det passer i løpet av denne tiden.

Vi trenger også frivillige til å selge ris:

I tråd med tradisjonen vil Oslo Sanitetsforening selge fastelavnsris på Røa torg i februar. Har du lyst til å bidra med salget til denne gode saken?

Datoene for salget på Røa Torg er:

  • Fredag 2. februar kl. 12-18
  • Lørdag 3. februar kl. 11-17

Din deltakelse og støtte vil bidra til å forbedre kvinners helse og fremme viktig forskning på området. Send en post til pamelding@osf.no hvis du ønsker å bidra til dette viktige arbeidet!