62480033 10163565662890206 8951357395628457984 n

Oslo Omsorgsberedskapsgruppe (OBG) søker engasjerte kandidater til styret og nye medlemmer!

Oslo Omsorgsberedskapsgruppe (OBG) søker engasjerte kandidater til styret og nye medlemmer til gruppen for å styrke vår innsats for omsorgsberedskap og skape trygge lokalsamfunn.

I samarbeid med Oslo kommune beredskapsetaten, fokuserer avtalen vår på omsorg og forpleining ved kriser i Oslo. Ved slike situasjoner blir sanitetskvinnene kalt ut for å støtte beredskapsetatene med mat og omsorg.

For å forberede oss må vi øve. Det kan skje på følgende måte:

  • Det arrangeres ringeøvelser til alle de ca 50 personer som har meldt seg som frivilliggruppe, hvor de får et spørsmål om de kan møte et sted om f.eks ca 60 min
  • Vi melder oss på øvelser som firma PWC arrangerer. I regi av de har vi vært på øvelse på Lahaugmoen, på Nationalmuseet og hos firma ISS. De arrangerer fiktive ulykker/situasjoner som vi må delta i. Fin øving.
  • Vi arrangerer Trygghetstreff for eldre hjemmeboende i bydelene i samarbeid med Brann- og Redning. Brann- og redning er en viktig brikke i treffet.
  • Vi arrangerer informasjonsstand i sanitetens uke, uke 39, om brann, livredning, egenberedskap og medlemsverving. Veldig viktig å verve nye medlemmer for å opprettholde organisasjonen.

Frivillige i disse gruppene spiller en verdifull rolle som et supplement til det offentlige beredskapsarbeidet. Med lokalkunnskap, menneskekunnskap, og erfaring fra omsorgsarbeid, bidrar våre medlemmer til å skape trygghet, varme, og omsorg i kritiske situasjoner. Vi ønsker å styrke vårt fellesskap med flere frivillige og oppfordrer interesserte til å bli en del av vårt engasjerte team. Interesserte kandidater kan melde seg ved å sende mail til post@osloobg.no.

Medlemmer i Oslo Sanitetsforening kan foreslå seg selv eller andre til styreverv. Dersom du foreslår andre, må vedkommende være enig og godkjenne det. Henvendelser til valgkomiteen ved forslag til kandidater kan sendes til Anne Kristin Gjestvang Bergh: ennakri@hotmail.com / tlf. 97532394.