Hils på vår nye kollega!

IMG 20220922 2237262Vi har gleden av å ønske vår nye kollega Anette Skaga velkommen til Oslo Sanitetsforening! Anette startet hos oss 1. januar, og vil jobbe 50% i Home-Start Familiekontakten, og 50% som aktivitetskoordinator. Hun vil dermed ha en viktig rolle i å videreutvikle flere av tilbudene i Oslo Sanitetsforening, både i Solskinnsveien og det på kommende Kvinnehelsehuset på Tøyen.

For å gi dere muligheten til å bli litt bedre kjent med Anette, har vi stilt henne noen spørsmål:

Kan du dele litt om din bakgrunn og hvordan den har formet veien din til din nåværende posisjon i Oslo Sanitetsforening?

Jeg er utdannet pedagog og kommer fra barnehagesektoren. Det har vært viktig for meg et en ny jobb skal oppleves som meningsfull. At jeg er med på å legge til rette for gode samfunnsnyttige tiltak, noe som gjør en forskjell for andre.

Hva blir din rolle i Oslo Sanitetsforening, og hva gleder du deg mest til i din nye jobb?

Jeg skal jobbe 50% i Home Start og 50% som aktivitetskoordinator, jeg skal altså få bidra i flere av tilbudene til Oslo Sanitetsforening. Jeg gleder meg til å bli kjent med mange av de fantastiske frivillige, og at vi sammen kan skape gode møteplasser.

Hva var det spesifikke som tiltrakk deg ved Oslo Sanitetsforening? Er det spesielle prosjekter eller initiativer du ser frem til å være en del av?

Oslo Sanitetsforening har en rekke gode tilbud, som bidrar til felleskap og jeg er stolt av å få være med og fremme og videreutvikle disse. Jeg ser spesielt frem til å være en del av Home Start, et svært viktig forebyggende tiltak for småbarnsfamilier. Jeg gleder meg også til å få i gang en Sisterhood gruppe, trygge inkluderende tilbud til ungdom anser jeg som veldig viktig.  Det blir også spennende å følge det nye kvinnehelsehuset, håper dette kan bli et verdifullt tilbud for alle kvinner i Oslo.

Vi er veldig glad for å ha Anette med oss på laget, og håper dere vil hjelpe oss i å ønske henne hjertelig velkommen!