Leoul header 1

Dialog viktig for inkluderingsarbeidet

Følelsen av å være en analfabet var det som plaget Leoul Mekonen mest da han kom som flyktning til Norge for 12 år siden. I hjemlandet Etiopia hadde han vært akademiker og aktivist, i Norge kunne han ikke en gang lese avisen.

– Det jeg ønsket meg aller mest var å lære språket, men på den tiden var innvandringspolitikken slik at man ikke fikk begynne på norskkurs før man hadde fått oppholdstillatelse, forteller Leoul.

Den inspirerende foredragsholderen bruker humor og egne erfaringer for å belyse viktige temaer. Leoul besøkte Oslo Sanitetsforening for å snakke om viktigheten av kulturkompetanse og sensitivitet i frivillighetsarbeid.

Kulturkompetanse og dialogarbeid

Mange av de fremmøtte var frivillige tilknyttet Home-Start Familiekontakten, et program for småbarnsfamilier som trenger litt ekstra hjelp i en krevende periode. Foredraget fokuserte på kunnskaper, ferdigheter og holdninger frivillige trenger for å jobbe med småbarnsfamilier med innvandrerbakgrunn.

I Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk (MIR) jobber Leoul med prosjekter hvor dialogarbeid står sentralt i helsefremmende- og forebyggende arbeid.

-Mange innvandrere kommer fra autoritære stater hvor man ikke har samme tillit til myndighetene som det vi har i Norge, derfor er dialog kjempeviktig, sier han.

Leoul mener enveiskommunikasjon er en alt for stor del av integreringsarbeidet i Norge.

-Når informasjonen kun flyter enn vei, mister man blant annet muligheten til å stille spørsmål, og det er problematisk. Dialog er spesielt viktig for myndiggjøring av flyktninger og innvandrere, slik at de kan bli en aktiv del av det norske samfunnet, sier Leoul.

For å få til en slik dialog er kulturkompetanse og sensitivitet spesielt viktig, men det krever at man er villig til å bevege seg utenfor sin egen komfortsone.

035 1

Må se fremover

«Den verste fattigdom er ensomhet og følelsen av å være forsømt og uønsket» – Mor Teresa.

Leoul tror fredsprisvinnerens kjente sitat, beskriver følelsen mange innvandrere opplever som fremmed i et nytt land.

-Positiv bekreftelse er noe av det aller viktigste for mennesker. Uten en slik bekreftelse kan mange føle seg ensom og isolert i det norske samfunnet, sier han.

Leoul har selv vært asylsøker, og han bruker sine egne livserfaringer for å motivere og inspirere innvandrere og flyktninger som sliter i integreringsprosessen. Han understreker spesielt viktigheten av å se fremover.

– Det er som om du skulle kjøre bil, hvis du kun ser bakover vil du krasje. Vi må se fremover for å komme oss videre, avslutter han.

Home-Start Familiekontakten er et program for småbarnsfamilier som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen i en periode. Det settes ingen faglige krav til familiekontakten, det handler om å være et medmenneske i en tøff periode.

Home-Start hjelper familier som opplever mange ulike typer vanskeligheter. Familiene skal ha småbarn, nærmere bestemt minst et barn under skolealder. Familiene tilbys emosjonell støtte og praktisk hjelp. Støtten som gis av frivillige i familiens eget hjem er gratis. De frivillige besøker familien over en periode som vurderes opp mot familiens behov.