arrangement bloom blooming blossom 350349

17. mai-gave

Grunnet Covid-19 har som kjent Oslo Sanitetsforening satt alle sine prosjekter på pause i en lengre periode. Både Home-Start Familiekontakten og Ressursvenn er begge prosjekter der frivillige og deltakere treffes ukentlig. Fra og med den 12. mars har imidlertid disse møtene ikke funnet sted, ettersom restriksjonene i Norge endret seg denne dagen. Nå er vi glade for at prosjektene har startet opp igjen, med jevnlige treff slik som før. Dette gjelder også tilbudet Språkvenn. Denne gruppen har hatt flere digitale treff den siste tiden, men den 19. mai vil endelig Språkvenn holdes som før i Solskinnsveien 12.

I forbindelse med 17. mai-feiringen i år velger Oslo Sanitetsforening å gi en gave til alle sine deltakere i de to prosjektene Ressursvenn og Home-Start Familiekontakten. Deltakerne i Ressursvenn mottar i dag en kasse med diverse matvarer, servietter, småflagg m.m. Home-Start Familiekontaktens familier vil mota en blomst, samt at alle våre frivillige i både Ressursvenn og Home-Start Familiekontakten, som er i aktiv kobling også vil få en blomst. Dette som et takk for deres flotte bidrag som frivillige hos oss. De frivillige i Språkvenn får også tilsendt et blomsterkort, som takk for et herlige engasjement og innsats. Les mer

uten navn

Oslo Sanitetsforening søker engasjert koordinator med interesse for sosiale medier

Oslo Sanitetsforening er en lokalforening under Norske Kvinners Sanitetsforening, som holder til i en ærverdig villa på Smestad. Vi er en ideell organisasjon med fokus på kvinners helse og livsvilkår, som gjennom ulike virksomheter og arrangementer viser omtanke for nærmiljøet.

Stillingen som koordinator er et 80% vikariat, og oppgavene er todelt. Ansvarsoppgaver vil omfatte ledelse av Sisterhood i Solskinnsveien og arbeid med hjemmeside og sosiale medier.

Sisterhood i Solskinnsveien er en av Oslo Sanitetsforenings aktiviteter, som hadde sin oppstart høsten 2012. Sisterhood er et lavterskel fritidstilbud for ungdomsskolejenter. Gruppen har 12 plasser, og møtes hver tirsdag fra kl. 16.00-18.00 gjennom et helt skoleår. Vi har også et tilbud kalt SoulSister, som er et en-til-en tiltak hvor en av gruppelederne følger opp tidligere Sisterhood-jenter.

Stillingen består av følgende oppgaver:
– Rekruttering av jenter til ny Sisterhood-gruppe.
– Sørge for å drive Sisterhood og SoulSister innenfor gitte rammer.
– Oppfølgning av utadrettet kommunikasjon, herunder oppdatering av hjemmeside med artikler, foto og nyhetsbrev, samt arbeid med sosiale medier. Du skal også forfatte tekst, designe og lage ulike trykksaker for OSF, som for eksempel informasjonsflyere og invitasjoner til arrangementer.
– Medlemspleie.
– Rekruttering av nye medlemmer.
– Oppfølgning av lokalene og kontaktperson for vaktmester.
– Enkelte sekretæroppgaver.

Dine kvalifikasjoner:
– Bachelor i sosialt arbeid, pedagogikk, markedsføring el.l.
– Erfaring fra arbeid med ungdom, og gjerne kjennskap til Sisterhood-metodikken.
– Er engasjert i ungdomsarbeid.
– Du må være komfortabel i og bevisst på rollen som både leder og «storesøster».
– Er åpen og utadvendt.
– Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
– Er kreativ i arbeid med tematikk og aktiviteter.
– Opptatt av å evaluere og forbedre ditt arbeid med jentegruppen.
– Er fleksibel og tilpasningsdyktig i uforutsette situasjoner.
– Vise engasjement for OSFs arbeid og medlemmer.
– Interesse for foto og tekst.
– Kjennskap til WordPress.
– Interesse og basiskunnskap i design/layout i Word og Photoshop.
– Flytende norsk, skriftlig og muntlig.
– På grunn av stillingens oppgaver søkes det etter en «storesøster» på 25 år eller eldre.

Vi kan tilby:
– Kurs i gruppeledelse og Sisterhood-metodikk.
– En spennende og utfordrende jobb.
– Samarbeid med andre koordinatorer.
– Veiledning.
– Lønn og arbeidsvilkår i henhold til tariffavtale.
– Lyst, trivelig lokale i foreningens villa på Smestad.

Stillingen er 80%. Imidlertid så er det aktuelt å pålegge oppgaver relatert til prosjekt, i så tilfelle vil stillingen være 100%. Vikariatet vil ha oppstart ca. 30. september 2020. Vikariatets varighet er satt til juli 2021.

Vi ønsker at søkere sender inn søknadstekst, CV og referanser på tidligere kreativt arbeid (bilder, arbeid i Photoshop, artikler etc.) til: soknad@osf.no.

Ta kontakt med gruppeleder Susanne Urberg på tlf. 908 79 995, eller daglig leder May Holen på tlf. 451 21 097.

Søknadsfrist: 1. juni 2020.

763507fb 70ae 4545 81d5 944396fe7b8f Epostbanner førstehjelp 600x400

Lær deg trygg førstehjelp

Lær deg førstehjelp på 30 minutter – direktesendt førstehjelpskurs (gratis)
I dag den 8.mai kl. 11.30 arrangerer Røde Kors et 30-minutters førstehjelpskurs, for å lære deg de viktigste stegene i livreddende førstehjelp.

Du finner kurset ved å klikke på linkene under:

Facebook

YouTube

woman in orange shirt sitting by the table using macbook 3808021

Digitale gruppesamtaler

Oslo Sanitetsforening har endelig startet opp igjen noen av sine aktiviteter. Språkvenn er en av disse, og så langt har det vært gjennomført flere vellykkede digitale treff der norsk språk står i fokus.

Både tirsdag og forrige uke var det 5 deltakere og 3 frivillige som møttes online i regi av OSFs frivillige. Deltakerne som har vært med de siste gangene har hatt et jevnt språknivå, hvilket har bidratt til at gruppen har fungert godt. Vår erfaring er at digitale gruppesamtaler med for mange, eller med deltakere som ikke ligger på et nokså likt nivå, kan bli litt krevende. Dette fordi det er vanskeligere å oppfatte hva som blir sagt (lydkvalitet, diksjon, man ser ikke kroppsspråk osv.), og fordi det er lettere å miste konsentrasjonen i digitale grupper.

Til tirsdagens treff hadde flere av deltakerne forberedt en presentasjon av noe de var opptatt av, og som ble fine utgangspunkt for samtale: En hadde tatt for seg tre gatenavn oppkalt etter personer, og fortalte de andre om disse (Karl Johan, Fritjof Nansen og Gustav Vigeland – en kjempegod idé for å lære seg både språk og historie!), en snakket om Bent Høies tale til ungdommen, en om planter og blomster fra en tur i Marka, og en om et par bøker om Norge.

Språkvenn vil fortsette med digitale samtalegrupper i tiden fremover, og det er vi virkelig glad for!