woman in orange shirt sitting by the table using macbook 3808021

Digitale gruppesamtaler

Oslo Sanitetsforening har endelig startet opp igjen noen av sine aktiviteter. Språkvenn er en av disse, og så langt har det vært gjennomført flere vellykkede digitale treff der norsk språk står i fokus.

Både tirsdag og forrige uke var det 5 deltakere og 3 frivillige som møttes online i regi av OSFs frivillige. Deltakerne som har vært med de siste gangene har hatt et jevnt språknivå, hvilket har bidratt til at gruppen har fungert godt. Vår erfaring er at digitale gruppesamtaler med for mange, eller med deltakere som ikke ligger på et nokså likt nivå, kan bli litt krevende. Dette fordi det er vanskeligere å oppfatte hva som blir sagt (lydkvalitet, diksjon, man ser ikke kroppsspråk osv.), og fordi det er lettere å miste konsentrasjonen i digitale grupper.

Til tirsdagens treff hadde flere av deltakerne forberedt en presentasjon av noe de var opptatt av, og som ble fine utgangspunkt for samtale: En hadde tatt for seg tre gatenavn oppkalt etter personer, og fortalte de andre om disse (Karl Johan, Fritjof Nansen og Gustav Vigeland – en kjempegod idé for å lære seg både språk og historie!), en snakket om Bent Høies tale til ungdommen, en om planter og blomster fra en tur i Marka, og en om et par bøker om Norge.

Språkvenn vil fortsette med digitale samtalegrupper i tiden fremover, og det er vi virkelig glad for!