uten navn

Oslo Sanitetsforening søker engasjert koordinator med interesse for sosiale medier

Oslo Sanitetsforening er en lokalforening under Norske Kvinners Sanitetsforening, som holder til i en ærverdig villa på Smestad. Vi er en ideell organisasjon med fokus på kvinners helse og livsvilkår, som gjennom ulike virksomheter og arrangementer viser omtanke for nærmiljøet.

Stillingen som koordinator er et 80% vikariat, og oppgavene er todelt. Ansvarsoppgaver vil omfatte ledelse av Sisterhood i Solskinnsveien og arbeid med hjemmeside og sosiale medier.

Sisterhood i Solskinnsveien er en av Oslo Sanitetsforenings aktiviteter, som hadde sin oppstart høsten 2012. Sisterhood er et lavterskel fritidstilbud for ungdomsskolejenter. Gruppen har 12 plasser, og møtes hver tirsdag fra kl. 16.00-18.00 gjennom et helt skoleår. Vi har også et tilbud kalt SoulSister, som er et en-til-en tiltak hvor en av gruppelederne følger opp tidligere Sisterhood-jenter.

Stillingen består av følgende oppgaver:
– Rekruttering av jenter til ny Sisterhood-gruppe.
– Sørge for å drive Sisterhood og SoulSister innenfor gitte rammer.
– Oppfølgning av utadrettet kommunikasjon, herunder oppdatering av hjemmeside med artikler, foto og nyhetsbrev, samt arbeid med sosiale medier. Du skal også forfatte tekst, designe og lage ulike trykksaker for OSF, som for eksempel informasjonsflyere og invitasjoner til arrangementer.
– Medlemspleie.
– Rekruttering av nye medlemmer.
– Oppfølgning av lokalene og kontaktperson for vaktmester.
– Enkelte sekretæroppgaver.

Dine kvalifikasjoner:
– Bachelor i sosialt arbeid, pedagogikk, markedsføring el.l.
– Erfaring fra arbeid med ungdom, og gjerne kjennskap til Sisterhood-metodikken.
– Er engasjert i ungdomsarbeid.
– Du må være komfortabel i og bevisst på rollen som både leder og «storesøster».
– Er åpen og utadvendt.
– Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
– Er kreativ i arbeid med tematikk og aktiviteter.
– Opptatt av å evaluere og forbedre ditt arbeid med jentegruppen.
– Er fleksibel og tilpasningsdyktig i uforutsette situasjoner.
– Vise engasjement for OSFs arbeid og medlemmer.
– Interesse for foto og tekst.
– Kjennskap til WordPress.
– Interesse og basiskunnskap i design/layout i Word og Photoshop.
– Flytende norsk, skriftlig og muntlig.
– På grunn av stillingens oppgaver søkes det etter en «storesøster» på 25 år eller eldre.

Vi kan tilby:
– Kurs i gruppeledelse og Sisterhood-metodikk.
– En spennende og utfordrende jobb.
– Samarbeid med andre koordinatorer.
– Veiledning.
– Lønn og arbeidsvilkår i henhold til tariffavtale.
– Lyst, trivelig lokale i foreningens villa på Smestad.

Stillingen er 80%. Imidlertid så er det aktuelt å pålegge oppgaver relatert til prosjekt, i så tilfelle vil stillingen være 100%. Vikariatet vil ha oppstart ca. 30. september 2020. Vikariatets varighet er satt til juli 2021.

Vi ønsker at søkere sender inn søknadstekst, CV og referanser på tidligere kreativt arbeid (bilder, arbeid i Photoshop, artikler etc.) til: soknad@osf.no.

Ta kontakt med gruppeleder Susanne Urberg på tlf. 908 79 995, eller daglig leder May Holen på tlf. 451 21 097.

Søknadsfrist: 1. juni 2020.