macro shot of heart shaped cut out 1820511 e1590665881845

100 koblinger i Ressursvenn

Ressursvenn ble startet opp i Oslo Sanitetsforening i 2016, som et pilotprosjekt i samarbeid med N.K.S. og Oslo Krisesenter. Ideen om Ressursvenn ble til på grunn av mangel på tilbud til voldsutsatte kvinner i etterkant av opphold på krisesenter. Vi vet at mange voldsutsatte står helt alene etter bruddet, og at de ofte har lite nettverk og er ensomme. Dette ville Sanitetskvinnene gjøre noe med!

Ressursvenn er et frivillig tilbud til voldsutsatte kvinner og menn, som befinner seg i en reetableringsfase etter brudd med voldsutøveren – etter at den akutte krisefasen er over. Det har vært mange flotte kvinner som har meldt seg som frivillig i løpet av de siste årene, som oftest etter å ha hørt om Ressursvenn fra andre eller etter å ha lest om tilbudet på sosiale medier. Dette er unge kvinner, pensjonerte damer, noen småbarnsmødre og alt i mellom. I gruppen av frivillige ressursvenner er det både flerspråklige, frivillige med annen bakgrunn, kvinner med selvopplevd vold, kvinner som jobber i helsevesen, og de som gjør noe helt annet. Det disse kvinnene har til felles er at de vil stille opp som et medmenneske ved å gi av sin tid og omsorg. En kobling kan vare til opptil ett år, deretter er begge fritt til å fortsette å se hverandre eller beholde kontakten.

Hva gjør en Ressursvenn?
Å bli en Ressursvenn vil kunne innebære flere ting. I tillegg til å være en god samtalepartner, kan man for eksempel fungere som norskhjelp, guide i Oslo og en venn/støtteperson. Noen ganger kan deltakeren ha behov for praktisk hjelp, som for eksempel på visning eller i møter. Som Ressursvenn bør man også vise interesse for hva som skjer i deltakerens liv, samt tåle de vonde historiene. For å bli en frivillig må man delta på et kurs på 12 timer, hvor man lærer mer om tiltaket, om vold og Oslo Krisesenter, samt om rollen som Ressursvenn. Signering av taushetsplikt, politiattest og individuell samtale med koordinator kommer også i forkant av kobling mellom frivillig og deltaker.

Et fast tilbud
I 2019 ble Ressursvenn et fast tiltak i Oslo Sanitetsforening, og det er vi ordentlig stolte over! Etter noen måneders opphold grunnet Covid-19 kan vi endelig ha nye koblingsmøter mellom frivillige og voldsutsatte. Selv om vi først og fremst er opptatt av kvalitet fremfor kvantitet, så er det litt stas å kunne melde at vi i går nådde kobling nummer 100 i OSF.  Vi håper å kunne skape mange flere koblinger i årene fremover, for å kunne gi alle som ønsker seg en Ressursvenn den støtten og de hyggelige møter de fortjener!

En stor takk til alle frivillige som har gått denne veien med oss, og som alltid imponerer med sin innsats og engasjement!