IMG 0471

Sommerhilsen: Tusen takk til alle frivillige!

Kjære OSF-ere!

Ved inngangen til sommeren har jeg hatt fem flotte måneder som daglig leder i Oslo Sanitetsforening. Det har vært så inspirerende å bli kjent med de ulike aktivitetene i foreningen og kjenne på stoltheten over alt det viktige arbeidet som gjøres! I dette nyhetsbrevet vil jeg spesielt takke alle de frivillige i foreningen vår.

Takk til deg som har vært frivillig i år, eller år etter år, i Solskinnsveien,  eller i koblingsaktiviteter, enten hos en kvinne i reetablering etter å ha bodd på krisesenter, eller hjemme hos en familie som strever med sårbarhet og manglende kapasitet. Kanskje har du vært språkvenn, arrangert kløvertur, lest for barn på Krisesenter, arrangert mor i nytt land-gruppe, eller kanskje du har bidratt til nettverksmøter for kvinner? Det kan også være deg som har blitt inspirert av åpningen av Kvinnehelsehuset i Oslo, og har meldt deg som frivillig i de nyetablerte aktivitetene der.

Vi gleder oss over å se frivilligheten blomstre hos oss, og kjenner på en stor takknemlighet og glede over å se alt vi er med på å skape av positive opplevelser, nettverk og mestring for kvinner og familier i Oslo. Håper du vil følge med oss videre over sommeren, og kanskje ser vi deg som frivillig eller deltaker på noen av våre arrangementer eller aktiviteter? Velkommen skal du være!

Ha en riktig god sommer!

Sommerlig hilsen fra
Ragnhild Lerø
Daglig leder i Oslo Sanitetsforening