DSC 0021

Vi er til for andre

Vår forening er med på å bidra til et trygt og inkluderende samfunn gjennom tilbud og aktiviteter. Dette er mulig å få til fordi vi har aktive og engasjerte medlemmer, frivillige og ansatte i Solskinnsveien. Medlemsantallet nærmer seg nå 600, og vi er den foreningen som hadde størst rekruttering i Oslo i 2018. I løpet av første halvår har det vært stor aktivitet i foreningen.

Home Start-Familiekontakten som er et familiestøtteprogram har hatt kurs for nye frivillige, og flere familier har nytt godt av tilbudet, som er blitt drevet siden 2003. I løpet av disse årene ser vi at det er blitt flere familier som er dårligere stilt økonomisk. Styret mener at det er viktig å gjøre en innsats for å sikre barn trygge og gode oppvekstvilkår, og har som et lite bidrag besluttet at  inntektene fra salg av fastelavnsris skal gå til varmt tøy og leker til barna, og kanskje også dekke en fritidsaktivitet der vi ser at det er et behov.

Ressursvenner – tiltak for voldsutsatte kvinner på Oslo krisesenter, tidligere drevet som et prosjekt i samarbeid med krisesenteret og N.K.S. blir nå et fast tilbud som foreningen skal drive på egen hånd. Vi er stolte over at vi har greid å få til dette, og i løpet at året har det vært flere koblinger mellom en frivillig og bruker av tilbudet. På lørdager arrangeres det også lesestund for barna på krisesenteret som er viktig for språkutvikling og forståelse.

Mange fornøyde jenter har deltatt på Sisterhood som er en trygg arena for jenter i ungdomsskolealder, og bidrar til å styrke selvtillit og selvfølelse, noe som er svært viktig i en tid der psykiske problemer blant ungdom bare øker i omfang.

KpT (Kvinneprat på Tvers) og Språkvenn drives av frivillige og er flotte integreringstiltak der tema diskuteres og norsk språk praktiseres.

Alle er hjertelig velkommen til å delta på åpne møter, og vi håper at flere vil møte opp og bli bedre kjent med oss, og å engasjere seg i noen av tilbudene.

På vegne av styret vil jeg takke samtlige for flott innsats og ønske god sommer!

 

Skrevet av styreleder Berit Nordby.