Klverelementer2

Fylkesårsmøtet 29. april

Innbydelsen gjelder alle medlemmer i Oslo foreningene. Vi ønsker stor deltagelse.
Representanter fra Kuben aktivitetssenter, Tåsen seniorsenter og N.K.S. Grefsenlia AS er også velkommen til å delta.

Det vil bli enkel servering og utlodning. Er det noen med allergier, gi beskjed ved påmelding.
Sakspapirer blir delt ut til alle på årsmøtet og sendes ut pr. mail i forkant av møtet.

Påmelding til may.holen@osf.no innen 23. april.

Møtested er Kuben aktivitetssenter, Kjelsåsveien 114, 0491 Oslo.

Vi ser fram i mot en hyggelig ettermiddag på årsmøtet.