Spedbarn

Fordi mor- og barnehelse er viktig!

Det å bli mor er en stor omveltning i en kvinnes liv, og for mange kan denne overgangen oppleves svært overveldende. Det er ikke uvanlig at kvinner blir nedstemt i denne fasen av livet. Begrepet fødselsdepresjon beskriver ulike typer følelsesmessige plager under svangerskapet og etter fødsel. Nyere forskning viser at omkring en tredjedel av all depresjon etter fødsel starter allerede når barnet er i magen. Mor- og barnehelse har alltid vært en viktig sak for Norske Kvinners Sanitetsforening. For å fremme trivsel og helse i tiden før og etter fødsel har derfor Sanitetskvinnene utviklet Mamma Mia – et gratis nettbasert selvhjelpsprogram til alle gravide kvinner.

Det er rundt 60 000 fødende kvinner i Norge hvert år, og det anslås at ca. 6 000 av disse nybakte mødrene rammes av en depresjon etter fødsel. Dette er en diagnose som i sin mildeste form vil kunne frata kvinner den gleden det er å bli mor. En fødselsdepresjon vil imidlertid også kunne bli så alvorlig at både moren og barnets liv kan bli satt i fare. Depresjon hos foreldre, spesielt da hos mor, er blant de best dokumenterte risikofaktorene for utviklingsvansker,  atferdsforstyrrelser og emosjonelle lidelser hos barn og unge. Hvilke erfaringer barnet gjør seg i sine to-tre første leveår vil ha stor betydning for hjernens utvikling. Nyere forskning har vist at det er en klar sammenheng mellom det å oppleve alvorlige traumer og stress tidlig i livet og nedsatt somatisk helse i voksen alder. Når man er kjent med hvor stor betydning foreldrenes psykiske helse har for barnets utvikling, så understreker også dette hvor viktig det er at man jobber forebyggende med foreldrenes psykiske helse og omsorgsevne.

Mamma Mia skal gi gravide og nybakte foreldre kunnskap, trygghet og støtte i og etter svangerskapet. Det fokuseres på samspillet mellom kvinnen og barnet i magen, og mellom kvinnen og hennes partner. Programmet er lagt opp slik at det skal passe like godt for førstegangsfødende som for andregangsfødende, for alle partnere, samt for kvinner som ikke her en partner å støtte seg til. Mamma Mia følger kvinnen fra hun er i svangerskapsuke 22, og helt frem til barnet er 6 måneder gammelt.

Mamma Mia baserer seg på forskning og klinisk erfaring innen spedbarns helse og psykisk helse. Programmet tilbyr kvalitetssikret informasjon med faglig forankring.  

Trykk deg inn på Mamma Mia her.

Kilder:
https://www.sanitetskvinnene.no
https://www.nhi.no
https://psykologtidsskriftet.no