Sammen med Omsorgs-beredskapsgruppen i Oslo (OBG),  Røde kors og Sivilforsvaret oppfordrer vi dere til å delta på øvelse «dør til dør»- 12.06.19 kl. 16.00-21.00.

Beredskaps etatens mål med øvelsen er å kartlegge befolkningens evne til evakuering i en gitt situasjon. Vi skal gå sammen to og to , i utvalgte deler i tre bydeler i Oslo, stiller noen spørsmål til beboer, registrerer svarene som senere skal til beredskaps etaten.

Denne fullskalaøvelsen gir oss i Oslo OBG gode muligheter til å øve sammen, gjøre erfaringer og ikke minst samarbeid med andre frivillige organisasjoner.

Detaljert info om øvelsen kommer senere, og Oslo OBG vil avholde et møte for alle frivillige til øvelsen den 27.5 kl. 18.00 i Solskinnsveien 12 på Smestad.

Påmelding innen 27.5 til OSLO OBG på post@osloobg.no eller telefon; 922 98 249.

Vi håper på stort engasjement – velkommen!