little girl having fun with toys 3661283

Ledig stilling som HSF-koordinator

En av våre koordinatorer slutter for å gå videre til nye utfordringer, så vi søker DEG som ønsker å jobbe med familier og barn i vårt Home-Start tilbud.

Dette er en spennende stilling for deg som ønsker å være en forskjell for familier og barn i en utfordrende situasjon. Arbeidet er selvstendig og det stilles krav til selvledelse og gode samarbeidsevner.

Stillingen er 50%.

Vi ønsker kun søknader sendt inn via annonsen på finn.no
https://www.finn.no/job/parttime/ad.html?finnkode=218167560

Les annonsen, og ta gjerne kontakt med koordinator Ellen Margrethe Mohn Arentz-Hansen (ellen.margrethe@osf.no) eller daglig leder May Holen (may.holen@osf.no) ved spørsmål.

Stillingens hovedansvar:

Følge opp Home-Start Familiekontakten i tre bydeler i Oslo
Rekruttere nye frivillige / familiekontakter
Holde forberedelseskurs for nye familiekontakter
Veilede familiekontaktene, både en til en og i gruppe
Ivareta eksisterende familiekontakter
Ivareta familiene som henvender seg til Oslo Sanitetsforening på en god måte
Markedsføring og informasjonsarbeid for tilbudet i samarbeid med andre ansatte
Samarbeid med ressursgruppa for aktiviteten
Samarbeide med HSF Norge
Delta og gjennomføre ulike arrangementer i Oslo Sanitetsforening
Gjøre andre arbeidsoppgaver etter pålegg fra daglig leder

Utdannelse/erfaring:

3-årig høgskoleutdanning innen helsefag, sosialfag eller pedagogikk.
Erfaring fra barnefamilier
Ønskelig med erfaring fra frivillig arbeid

Egenskaper / kompetanse:

Stillingen setter særlige krav til selvstendighet og evne til initiativ. Vi ser etter en person som er tydelig og kan sette grenser, men samtidig har evner til å motivere og dyktiggjøre andre. God formidlingsevne, og evne til å skape og vedlikeholde relasjoner vektlegges.

Vi krever høy etisk standard, og er opptatt av kvalitetssikring. Koordinator må kunne gi veiledning og vise evne til refleksjon rundt egne og andres verdier og holdninger. Vi forventer interesse for fag og evne til å holde seg oppdatert innen relevant felt.

Kjennskap til politiske prosesser og det politiske landskapet i kommunen teller positivt.

Digital kompetanse, fortrolig med sosiale medier som verktøy

Personlig egnethet vektlegges, og politiattest må fremlegges.

Vi kan tilby:

Meningsfulle arbeidsoppgaver
Mulighet for faglig påfyll og utvikling
Et nært samarbeid med andre ansatte i Oslo Sanitetsforening, særlig med annen koordinator med samme ansvarsområde.
Det er landsomfattende nettverk med andre HSF koordinatorer med høyt engasjement og kompetanse, med faste møteplasser.
Stillingen lønnes ihht tariffavtale.
Vi har fleksitidsordning.
Arbeidets art tilsier at den som ansettes må være fleksibel og tilgjengelig for frivillige. Arbeid på kveldstid, ved kurskvelder, arrangementer o.l., må påregnes. B9A4258