pexels mentatdgt 1206059

Integreringsarbeid i fokus

Siden Sanitetskvinnene ble et faktum i 1896 har helse vært en hjertesak i organisasjonen. Det var med et ønske om å ivareta helse i vente på en mulig krig at foreningen ble startet, og helsefokus har med tiden blitt en del av Sanitetskvinnenes «DNA». I dag har N.K.S. som mål at det skal være helsefokus i alle ledd, enten det er i det små eller i større skala. På den måten kan helsearbeid og helsefremming flettes inn i mange forskjellige tema, forum og aktiviteter – samtidig som vi skaper sosiale møteplasser for kvinner på tvers av generasjoner og bakgrunn. Vi i OSF har tatt en prat med Seniorrådgiver for integrering og mangfold i N.K.S., Linn Markussen, for å se nærmere på hvordan helsefokuset også er sentralt i integreringsarbeidet til foreningen.

pexels monstera 6281989

Linn trekker fram Språkvenn som det viktigste pågående prosjektet for integreringsarbeid og å øke bevisstheten rundt hva integrering er i N.K.S. Hun beskriver Språkvenn som en unik arena for å lære språk, delta i kulturoverføring og bli kjent med det norske velferdssystemet. Ved å bruke helserelaterte tema som utgangspunkt for å øke kompetansen i norsk dagligtale bidrar Språkvenn til bedre helsekompetanse, for eksempel gjennom informasjon om fastlegeordning. Gjennom deling av helseinformasjon kan deltagerne få vite hvilke rettigheter de har, hvilke krav man kan stille og hvilke tilbud som finnes. Språkvenn er dermed et lavterskeltilbud med fokus på språkopplæring, som samtidig kan bidra til at deltagerne lærer mer om egen helse.

Språkvenn åpner også for fellesskapsbygging, sosialt nettverk og andre aktiviteter, som igjen også kan knyttes til trivsel og psykisk helse. Målet blir dermed at tilbud som Språkvenn kan bidra positivt i arbeidet for likeverdig helsetjeneste og økt helsekompetanse hos innvandrerkvinner. Linn trekker spesielt frem Språkvenngruppa i OSF som et prakteksempel på hvordan Språkvenn kan fungere. Språkvenngruppa i OSF har klart å holde digitale møter ukentlig gjennom pandemien, med stor pågang og mye engasjement. Det er imponerende arbeid av dyktige frivillige!

Et annet viktig bidrag som gjør Språkvenn unikt, er tilbakemeldingene og informasjonen kvinnene i gruppene har gitt og gir til N.K.S. om for eksempel hvordan møtet med det norske helsevesenet kan oppleves som minoritetsspråklig. Denne informasjonen tas med videre inn i det politiske arbeidet til Sanitetskvinnene for å bedre integreringstilbudene i landet, og har også bidratt til blant annet utviklingen av «Helsemøter i felleskap» – digitale verktøy som gjør det enklere å ha et helsefaglig fokus uten at det er et krav til de frivillige. I tillegg sikrer det et likeverdig tilbud i hele landet, noe som har vært spesielt viktig det siste året.

Fremover skal også nye integreringstiltak opprettes i OSF, deriblant «Motherhood – mor i nytt land», som ble startet på bakgrunn av tilbakemeldinger om et behov fra Språkvenndeltakere. Dette er et tilbud som setter fokus på morsrollen i et nytt land. Kvinner som deltar i Motherhoodgrupper skal bli tryggere på det norske systemet, samtidig som de skal være trygge i valgene de tar i oppdragelsen av sine barn. Motherhood er et tilbud hvor deltagerne får reflektere rundt hvordan være mor i nytt land, samtidig som det kan bidra til en bevisstgjøringsprosess rundt oppdragelse og valgene man tar for barna sine. Dette er et lavterskeltilbud, både for frivillige og deltagere, og vi gleder oss til vi skal starte Motherhood i OSF!

pexels cowomen 2041390

Nå som også Oslo er i gang med en gjenåpningsprosess håper vi at vi etter hvert får starte opp Onsdagstreffen i Solskinnsveien igjen. Onsdagstreffen er en uvurderlig møteplass for kvinner som har behov for og ønske om et sosialt nettverk. Vi håper også at Onsdagstreffen kan være et trygt og inkluderende møtested som bidrar til å senke terskelen for å ta ordet og dele om eget liv og erfaringer. I tillegg ønsker vi at tilbudet skal være så tilgjengelig som mulig, og tilbyr derfor barnepass så alle som ønsker kan bli med.

Avslutningsvis vil vi igjen trekke frem de dyktige frivillige vi har i OSF som står på for å kunne tilby disse viktige og givende tilbudene. I tillegg hadde det ikke vært mulig å videreføre og utvikle integreringstiltakene til Sanitetskvinnene uten deltagernes tilbakemeldinger. Sanitetskvinnene jobber videre for å heve tilbudet og sette viktigheten av integreringstilbud for kvinner på den politiske agendaen. Dette hadde ikke vært mulig uten alle sanitetskvinner der ute som gir N.K.S. den politiske tyngden som gis ved å slå i bordet med over 40 000 stemmer bak seg. Sammen utgjør vi en forskjell, så takk til deg som bidrar til vårt arbeid med integrering og helse!