NKS logo

Ledig stilling som gruppeassistent

Oslo Sanitetsforening er en ideell organisasjon. Foreningen ble stiftet 26. februar 1896, som den første foreningen i Norske Kvinners Sanitetsforening.

OSF jobber med ulike aktiviteter som har som formål å bedre kvinnehelse generelt, og sette fokus på kvinnes livsvilkår. Foreningen jobber med å bidra til å gi omsorg i nærmiljøet gjennom flere prosjekter og aktiviteter for å bidra til økt livskvalitet for kvinner, barn og familier.


SISTERHOOD – GRUPPEASSISTENT (vikariat – deltid)
Sisterhood er et byomfattende prosjekt i regi av Oslo kommune med fokus på forebyggende arbeid rettet mot jenter. Sisterhood er en jentegruppe til jenter i alderen 13 til 21 år. Prosjektet ønsker å motivere unge jenter til stor livsutfoldelse. Vi ønsker dialog rundt holdninger, handlinger og verdier. Sisterhood har som mål å styrke jenters selvfølelse ved å bevisstgjøre deres indre og ytre grenser.

Oslo Sanitetsforening har drevet Sisterhood i Solskinnsveien siden 2012. I tillegg til Sisterhood, driver vi også Soul Sister – et tilbud for jenter som ønsker å møte en «storesøster» for jevnlige en-til-en samtaler.

Vår gruppeassistent skal studere i utlandet våren 2018, og vi søker derfor en vikar fra 1. januar til 15. juni 2018. Stillingen er på 7 timer i uka, tirsdag ettermiddag.

Ansvarsområder/arbeidsoppgaver
– Sørge for å drive prosjektet innenfor gitte rammer
– Deltagelse i planlegging av gruppeaktiviteter
– Forberedelse i forkant av gruppeaktiviteter, og tilrettelegging av lokalet
– Innkjøp. Dette foregår i samarbeid med gruppeleder
– Aktiv deltakelse under gruppeaktiviteter
– Miljørettet arbeid
– Aktiv deltagelse under for- og ettermøter av gruppevirksomheten
– Representasjonsarbeid/markedsføring av Sisterhood ved behov

Dine kvalifikasjoner
– Erfaring fra arbeid med barn/ungdom
– Er positiv, utadvendt og kreativ
– Ha egne hobbyer som kan brukes som aktiviteter i gruppa
– Ser viktigheten av forebygging
– Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
– Strukturert, tydelig og trygg
– Gruppeassistent må være bevisst på sin egen rolle i forhold til jentegruppa, og videre til det arbeidet Sisterhood står for
– Det legges stor vekt på personlig egnethet
– Politiattest må fremlegges

Vi kan tilby
– Kurs i gruppeledelse og Sisterhoodmetodikk
– En spennende og utfordrende jobb
– Veiledning fra gruppeleder
– Lønn og arbeidsvilkår i henhold til avtale
– Lyst, trivelig lokale i en villa på Smestad

Arbeidstid
7 timer i uken. Sisterhood følger skoleruta, så aktivitetene er stengt i skolenes ferier.

Lønn
Etter nærmere avtale.
Turnus settes opp i samarbeid med gruppeleder for Sisterhood.

Ønsker du mer informasjon om jobben?
Ta kontakt med gruppeleder Susanne Nygård, tlf. 23 22 21 16 eller e-post: susanne.nygaard@osf.no, eventuelt daglig leder May Holen, tlf. 23 22 21 12/45 12 10 97.

Søknadsfrist 20. oktober 2017.
Søknad og CV sendes til may.holen@osf.no. Søknad merkes «Søknad Sisterhood».