Innkalling til årsmøte i Oslo Sanitetsforening

Innkalling til Årsmøte i Oslo Sanitetsforening

Brown Simple Minimalist Meeting Invitation

Velkommen til årsmøte i Oslo Sanitetsforening 20. mars 2024. For første gang finner årsmøte sted på det nyåpnede Kvinnehelsehuset på Tøyen. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i Oslo Sanitetsforening. Medlemmer som er innmeldt og har betalt kontingent innen 31. desember 2023, har også stemmerett.

Før vi starter den formelle delen av møtet vil vi få besøk av seksjonssjef for Oppvekst i bydel gamle Oslo, Espen Patsis-Torgersen. Han vil fortelle hvordan samlokalisering av våre tjenester kan utvikle enda bedre tilbud til våre innbyggerne.

Vi vil også minne alle medlemmer om muligheten til å sende inn saker for behandling innen 6. mars. Dette er din mulighet til å ta opp viktige spørsmål og bidra til å forme vår retning fremover. Vi ser frem til å høre fra dere!

I forbindelse med at det blir enkel servering til alle fremmøtte, setter vi pris på at du melder fra på forhånd om din deltakelse senest 15. mars slik at vi kan beregne antall kuverter til pamelding@osf.no.

Vi ønsker alle medlemmer vel møtt på årsmøtet 2024!

Her kan du lese hele innkallingen til årsmøte 2024.

  • Dato: Onsdag 20. mars 2024 kl. 18 00
  • Sted: Kvinnehelsehuset, 5 etg. i Hagegata 32
    (Obs: Inngang fra Tøyen Torg bak biblioteket, ikke Kjølberggata)

Vennlig hilsen
Oslo Sanitetsforening, 20. februar 2024

Ragnhild Lerø, Daglig Leder