Oslos første kvinnehelsehus har åpnet!

Huset skal fungere som et lavterskeltilbud for kvinner i alle livsfaser, med tilbud om helsehjelp, nettverk og kunnskap. Drømmen om et Kvinnehelsehus i Oslo er blitt virkelighet. 

I forrige uke åpnet vi Kvinnehelsehus på Tøyen. H.M. Dronningen og Oslos ordfører Anne Lindboe var med på åpningen, og fikk møtte både ansatte, frivillige og kvinnene som skal delta på de ulike aktiviteten på kvinnehelsehuset.

Åpning av kvinnehelsehuset

Foto: Per-Åge Eriksen

Dronningen fikk høre om de ulike aktivitetene huset skal romme og hadde samtaler med flerkulturelle doulaer, fødselshjelpere for kvinner med kort botid i Norge og med voldsutsatte kvinner, som får hjelp og støtte i reetableringsfasen gjennom tilbudet Ressursvenn.

– Vi er utrolig takknemlig for at H.M. Dronningen viste sitt engasjement for kvinnehelse gjennom å delta på åpningen og bli kjent med våre frivillige og deltakere på Kvinnehelsehuset, sier Ragnhild Lerø som er daglig leder i Oslo Sanitetsforening.

Se innslaget som NRK kveldsnytt lagde om åpningen her.

Oslos ordfører, Anne Lindboe, talte også under åpningen. Hun la vekt på viktigheten av et slikt tilbud i Oslo og sa blant annet at det er viktig at vi sikrer noen av våre mest sårbare innbyggere tilgjengelige helsetjenester, slik at de kan få den oppfølgingen de trenger for å eie sin egen kropp og oppnå god helse.

Lavterskel helsetilbud for kvinner i Oslo

Kvinnehelsehusenes skal være et tillegg til det offentlige behandlingstilbudet, og tilbyr sosial- og lavterskel støtte. Aktiviteter i kvinnehelsehuset skal være gratis og det skal etableres samarbeid med andre organisasjoner, kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Torsdag 4 April 2024 14

Foto: Per-Åge Eriksen

Kvinnehelsehuset befinner seg i bygget Tøyenhelsa (Hagegata 32) og er på 200 kvadratmeter. Det består av en stor aktivitetssone med åpen kjøkkenløsning, der det vil avholdes sosiale aktiviteter. Det har også flere grupperom, samtalerom og et undersøkelsesrom.

Rie Skogstad er prosjektleder for Kvinnehelsehuset i Oslo og jobber i disse dager med å etablere tilbudet.

– Gjennom gode samarbeid, frivilligheten og vårt nettverk skal Kvinnehelsehuset være et sted som hjelper kvinner og familier å finne fram til helse- og veiledningstilbud som bidrar til å mestre hverdagen og helsa. Vi skal tilby aktiviteter som styrker fysisk og psykisk helse, i tillegg til å være en viktig kunnskapsformidler om kvinnehelse. Vi gleder oss til å bidra til at huset blir fylt med aktiviteter og engasjement, sier Skogstad.

Torsdag 4 April 2024 7

Foto: Per-Åge Eriksen

Det fullstendige aktivitetsprogrammet for kvinnehelsehuset i Oslo annonseres i august, men vi er allerede i gang med å implementere Oslo Sanitetsforenings etablerte tilbud på kvinnehelsehuset på Tøyen. Vi vil også fortsette å holde aktiviteter i Solskinnsveien på Smestad. Har du innspill til hva Kvinnehelsehuset i Oslo bør romme? Send dine forslag til Rie Skogstad på e-post til: rie.skogstad@osf.no.

Du kan bli frivillig på kvinnehelsehuset

Brenner du for bedre kvinnehelse og har lyst til å bli frivillig? Da kan Kvinnehelsehuset i Oslo være plassen for deg. Mandag 29. april kl. 17:30-19:30 skal vi ha informasjonsmøte for nye frivillige. Her vil vi fortelle mer om våre aktiviteter. Ta kontakt med Anette Skaga, koordinator i Oslo Sanitetsforening på e-post anette.skaga@osf.no, om du ønsker å delta. Påmeldingsfrist er 14. april.

Kvinnehelsehuset er tatt frem av Norske Kvinners Sanitetsforening, i tett samarbeid med Oslo Sanitetsforening, N.K.S Oslo fylke og de andre lokale sanitetsforeningene i Oslo.

Foto: Per-Åge Eriksen