Ressursvenner logo

Nytt pilotprosjekt i Oslo Sanitetsforening

Ressursvenner – guider til ny giv
Prosjektet er et samarbeid mellom Norske Kvinner Sanitetsforening sentralt, Oslo krisesenter og Oslo Sanitetsforening støttet av ExtraStiftelsen og Oslo Kommune.

Prosjektet «Ressursvenner – guide til ny giv» er et program for kvinner tilknyttet til Oslo Krisesenter, som trenger et medmenneske. Målet er at frivillige guider skal guide voldsutsatte kvinner til å få en ny hverdag og få hjelp til å reetablere seg i samfunnet, uten å være i en relasjon med en voldsutøver.

Ressursguidene er frivillige som har tid til overs til å være en støttespiller i en sårbar og vanskelig periode. For å bli ressursvenn må man ha tid til å lytte, være et medmenneske og ønske å gjøre noe for andre. Det settes ingen faglige krav til ressursvennen, det handler om å gi av sin fritid og være en støttespiller. Ressursvennen får oppstartskurs på 3 temakvelder for å være så godt forberedt som mulig til oppgaven. Koordinator holder tett kontakt med den frivillige og deltakeren underveis. Oppstart våren 2016.

For mer informasjon ta kontakt med koordinator for prosjektet
Tanja Omvik på tlf 23 22 21 18 eller epost: tanja.omvik@osf.no