Vår nye kollega

Vi i OSF har gleden av å presentere vår nye kollega, Tanja Omvik. Tanja er koordinator for OSFs nye pilotprosjekt, «Ressursvenner – guider til ny giv». Dette er et samarbeidsprosjekt mellom OSF, NKS og Oslo Krisesenter.

Tanja er utdannet fengselsbetjent og har de siste 10 årene jobbet i Oslo fengsel. Under denne perioden har hun også vært 1 år i Røde Kors. De siste årene i Oslo fengsel jobbet Tanja tett opp mot innsatte som ønsket rusbehandling og en vei ut av sin kriminelle løpebane, hvor hun fikk erfare at livet på utsiden av murene ikke alltid er like lett å leve uten et godt nettverk. I Røde Kors var Tanja koordinator for prosjektet «Nettverk etter soning» som tilbød nettopp dette – en støttespiller til innsatte. Her gjorde Tanja seg mange erfaringer om frivillige i Norge, som gjør en flott innsats for mennesker som trenger en støttespiller og medmenneske i vanskelige perioder i livet.

«Ressursvenner – guider til ny giv» blir en spennende utfordring for Tanja, og hun gleder seg spesielt til å samarbeide med Oslo Krisesenter og alle frivillige der ute som ønsker å engasjere seg og gi av sin fritid!