Autumn Leaves Photo Serif Greeting Instagram Post 3

Kroppspress, skole og bekymringer gjør flere jenter psykisk syke

Kroppspress, skole og bekymringer gjør flere jenter psykisk syke.

10. oktober er verdensdagen for psykisk helse. Stadig flere unge jenter søker hjelp for psykiske problemer, og det er særlig i løpet av ungdomsskolen at andelen som sliter øker mest.

«Jenter modnes tidligere (…) og tar generelt ting mer alvorlig enn gutter. Det gjelder både skole, venner og familie. Vi ser for eksempel at jenter jobber mer med skolearbeid og gjør mer lekser. Og at de føler et større press fra omgivelsene» sier forsker Anders Bakken.

Loes sh

Visste du har OSF har et tilbud som er ment for å gi unge jenter et fristed fra omverdenens press og forventninger? Sisterhood er et gratis tilbud for jenter på 8. trinn, hvor en fast gruppe med ca. 12 jenter møtes en gang i uken gjennom skoleåret for å snakke om ting som opptar jentene, og tar tak i hva det vil si å være tenåringsjente i dag. Målet med Sisterhood er å styrke jentenes selvtillit og selvfølelse, og hjelpe de i å utvikle verktøy for å navigere ungdomstiden.

Vi ser at behovet for tilbud som Sisterhood er stort, og vi ønsker å nå ut til enda flere jenter. Akkurat nå er det halv pris på medlemskap i Norske Kvinners Sanitetsforening ut året. Som medlem støtter du forskning på kvinners helse, og ungdomsrettendetiltak som Sisterhood.

Likestilling i 2021 handler om kvinnehelse. Bli medlem i dag! Gå til sanitetskvinnene.no/blimedlem og velg Oslo Sanitetsforening for å støtte det viktige arbeidet vi gjør for kvinners helse.

 

Kilde:

https://forskning.no/skole-og-utdanning-kjonn-og-samfunn-media/kroppspress-skole-og-bekymringer-gjor-flere-jenter-psykisk-syke/286391