Ressursvenn får besøk av stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam

25. november er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner.

kamzy

Oslo Sanitetsforening har jobbet for å bedre kvinners helse og livsvilkår i 125 år, og bekjempelsen av vold mot kvinner er en sentral del av det arbeidet. OSF har drevet tilbudet Ressursvenn i samarbeid med Oslo Krisesenter siden 2016. Målet med tilbudet er å «styrke den forebyggende innsatsen mot vold i nære relasjoner, ved å jobbe målrettet for å forhindre at voldsutsatte kvinner gjenopptar relasjonen med overgriper».

Denne uken har vår koordinator i Ressursvenn hatt besøk av stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam og våre kollegaer i Norske Kvinners Sanitetsforening for å snakke Sanitetskvinnenes arbeid mot vold. Oslo Sanitetsforening har drevet tilbudet Ressursvenn siden 2016, hvor vi kobler frivillige i OSF med kvinner og menn som har hatt kontakt med, eller bodd på Oslo Krisesenter.  I perioden etter utflytting fra krisesenteret er kvinnene ofte i en sårbar situasjon. Tall fra Bufdir viser at en av fem kvinner som har oppholdt seg på krisesenter som følge av vold fra ektefelle eller samboer, flyttet direkte tilbake til voldsutøveren etter oppholdet. I tillegg er det også en del som flytter tilbake etter en tid.  Mangel på et sosialt nettverk pekes ut som en viktig årsak til at mange velger å gå tilbake til voldsutøver.  Våre engasjerte frivillige hjelper voldsutsatte kvinner og menn med å etablere seg på nytt etter et opphold på krisesenteret, og er viktige støttespillere i denne vanskelige og sårbare fasen gjennom å «styrke voldsutsattes nettverk og tro på seg selv og sin kompetanse».

Statistikk om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er en viktig indikator på likestilling og oppfyllelsen av menneskerettigheter i et samfunn.
  • Statistikk fra Krisesentersekretariatet viser at fra 1992 til 2018 har over 100.000 personer oppholdt seg på et av landets krisesenter. Årlig har krisesentre i Norge om lag 20.000 henvendelser.
  • Hver fjerde kvinne har vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold i Norge.
  • 1 av 10 kvinner i Norge rapporterer at de er blitt voldtatt. De fleste voldtekter blir begått av noen man kjenner (86 %).
  • Partnerdrap utgjør en fjerdedel av alle drap i Norge.
  • I syv av ti partnerdrap er det registrert partnervold før drapet.
For mer informasjon om tilbudet, besøk vår hjemmeside https://osf.no/tilbud/arbeid-mot-vold/ eller kontakt vår koordinator Goke Bressers: goke.bressers@osf.no.
Kilder:
  • https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter/voldsutsatte-takle-hverdagen-etter-krisesenteret
  • https://www.krisesenter.com/sekretariatet/statistikk/